Yıl 2017, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 47 - 61 2017-12-20

STRATEGIC ANALYSIS OF THE IMPACT OF SOCIAL NETWORK USAGE EFFECTIVENESS ON THE NUMBER OF DONORS IN NON-PROFIT ORGANIZATIONS: A FOUNDATION SAMPLE
KÂR AMAÇSIZ ÖRGÜTLERDE SOSYAL AĞ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN BAĞIŞÇI SAYISINA ETKİSİNİN STRATEJİK AÇIDAN İNCELENMESI: BİR VAKIF ÖRNEĞİ

Aykut ŞEN [1] , Gökhan SİLAHTAROĞLU [2]


The purpose of our research is to determine the effects of social networking activity on the number of donors and use this for estimation purposes in Non-Profit Organizations. The Non-Profit Organizations that is the subject of our research is IHH - Humanitarian Relief Foundation. The twitter account of the IHH’s social network accounts has been examined in our research. Through the program Knime 3.3.1., the decision trees and the neural networks have been used for analysis. The class variable in our study is the number of donors, our independent variables are tweets, retweets, additions to favorites and most frequently used words taken from twitter. As a result of our research, the relationship between the number of donors and the level of activity in the social network and the words used have been determined.

Araştırmamız, kâr amaçsız örgütlerde, sosyal ağlardaki etkinliğin bağışçı sayısına olan etkisini tespit etmek ve bu tespitin tahmin amaçlı kullanılması üzere yapılmıştır. Araştırmamıza konu olan kâr amaçsız kuruluş, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH)’dır. Araştırmamızda, İHH’nın sosyal ağ hesaplarından Twitter hesabı incelenmiştir. Knime 3.3.1. programı aracılığı ile karar ağaçları ve yapay sinir ağları kullanılarak analizler yapılmıştır. Araştırmadaki bağımlı değişkenimiz bağışçı sayısı, bağımsız değişenlerimiz ise Twitterdan alınan atılan tweet, retweet, favorilere eklenme ve en sık kullanılan kelimelerdir. Araştırmamız neticesinde, bağışçı sayısı ile sosyal ağdaki etkinlik düzeyi ve kullanılan kelimeler arasında ilişki tespit edilmiştir.

 • Arslan, N. T. (2004). Kâr Amaçsız Örgütler ve Stratejik Yönetim. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(2), 155-172.
 • Arslantekin, S., & Doğan, K. (2016). Büyük Veri: Önemi, Yapısı ve Günümüzdeki Durum. DTCF Dergisi, 56(1), 15-36.
 • Bay , M., Akpınar, S., & Yılmazer, R. (2016). Stratejik Yönetim Süreci İçinde Sektör Rekabet Analizi ve Bir Uygulama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 1409-1415.
 • Gözcü, M. (2015). Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinde İş Zekâsı Uygulaması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Başkent Üniversitesi.
 • Henry , R., & Bosman, L. (2013). Strategic Management and Social Media: An Empirical Analysis of Electronic Social Capital and Online Fundraising. M. R. Olivas-luján, & T. Bondarouk içinde, Social Media in Strategic Management (s. 33-44). Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
 • İlhan, S., Duru, N., Karagöz, Ş., & Sağır, M. (2008). Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi. 356-359.
 • Johnston, K., Tanner, M., Lalla, N., & Kawalski, D. (2013). Social Capital: The Benefit of Facebook ‘Friends’. Behaviour & Information Technology, 32(1), 24-36.
 • Kaplan, A., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53, 59-68.
 • Kotler , P., & Armstrong, G. (1994). Principles of Marketing (6 b.). ABD: Prentice Hall International Inc.
 • Luhn, H. (1958). A Business Intelligence System. IBM Journal, 314-318. Özçam, Y., & Çoşkun, E. (2016). Türkiye’de Faaliyet Gösteren İşletmelerin İş Zekası Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 73-81.
 • Pazarçeviren, S., Zor, Ü., & Gürbüz, F. (2015). İş Zekâsı: Kavramsal Çerçeve, Bileşenler ve İşleyiş. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 75-91.
 • Savaş, S., Topaloğlu, N., & Yılmaz, M. (2012). Veri Madenciliği ve Türkiye'deki Uygulama Örnekleri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi(21), 1-23.
 • Schäfer, M. (2016). Challenging Citizenship: Social Media and Big Data. Computer Supported Cooperative Work, 25, 111-113.
 • Sharon, O. (1995). Strategic Management for Nonprofit Orgnizations. Oxford.: Prentice- Hall.
 • Stanton, W., Etzel, M., & Walker, B. (1995). Fundamentals of Marketing (9 b.). Mc Graw Hill. Yediyıldız, B. (1982). İslam Ansiklopedisi. "Vakıf" Maddesi.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Aykut ŞEN (Sorumlu Yazar)

Yazar: Gökhan SİLAHTAROĞLU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { ybs368732, journal = {Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2630-550X}, address = {}, publisher = {Vahap TECİM}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {47 - 61}, doi = {}, title = {KÂR AMAÇSIZ ÖRGÜTLERDE SOSYAL AĞ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN BAĞIŞÇI SAYISINA ETKİSİNİN STRATEJİK AÇIDAN İNCELENMESI: BİR VAKIF ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ŞEN, Aykut and SİLAHTAROĞLU, Gökhan} }
APA ŞEN, A , SİLAHTAROĞLU, G . (2017). KÂR AMAÇSIZ ÖRGÜTLERDE SOSYAL AĞ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN BAĞIŞÇI SAYISINA ETKİSİNİN STRATEJİK AÇIDAN İNCELENMESI: BİR VAKIF ÖRNEĞİ. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi , 3 (2) , 47-61 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ybs/issue/33128/368732
MLA ŞEN, A , SİLAHTAROĞLU, G . "KÂR AMAÇSIZ ÖRGÜTLERDE SOSYAL AĞ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN BAĞIŞÇI SAYISINA ETKİSİNİN STRATEJİK AÇIDAN İNCELENMESI: BİR VAKIF ÖRNEĞİ". Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 3 (2017 ): 47-61 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ybs/issue/33128/368732>
Chicago ŞEN, A , SİLAHTAROĞLU, G . "KÂR AMAÇSIZ ÖRGÜTLERDE SOSYAL AĞ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN BAĞIŞÇI SAYISINA ETKİSİNİN STRATEJİK AÇIDAN İNCELENMESI: BİR VAKIF ÖRNEĞİ". Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 3 (2017 ): 47-61
RIS TY - JOUR T1 - KÂR AMAÇSIZ ÖRGÜTLERDE SOSYAL AĞ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN BAĞIŞÇI SAYISINA ETKİSİNİN STRATEJİK AÇIDAN İNCELENMESI: BİR VAKIF ÖRNEĞİ AU - Aykut ŞEN , Gökhan SİLAHTAROĞLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 61 VL - 3 IS - 2 SN - -2630-550X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi KÂR AMAÇSIZ ÖRGÜTLERDE SOSYAL AĞ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN BAĞIŞÇI SAYISINA ETKİSİNİN STRATEJİK AÇIDAN İNCELENMESI: BİR VAKIF ÖRNEĞİ %A Aykut ŞEN , Gökhan SİLAHTAROĞLU %T KÂR AMAÇSIZ ÖRGÜTLERDE SOSYAL AĞ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN BAĞIŞÇI SAYISINA ETKİSİNİN STRATEJİK AÇIDAN İNCELENMESI: BİR VAKIF ÖRNEĞİ %D 2017 %J Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi %P -2630-550X %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD ŞEN, Aykut , SİLAHTAROĞLU, Gökhan . "KÂR AMAÇSIZ ÖRGÜTLERDE SOSYAL AĞ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN BAĞIŞÇI SAYISINA ETKİSİNİN STRATEJİK AÇIDAN İNCELENMESI: BİR VAKIF ÖRNEĞİ". Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 3 / 2 (Aralık 2017): 47-61 .
AMA ŞEN A , SİLAHTAROĞLU G . KÂR AMAÇSIZ ÖRGÜTLERDE SOSYAL AĞ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN BAĞIŞÇI SAYISINA ETKİSİNİN STRATEJİK AÇIDAN İNCELENMESI: BİR VAKIF ÖRNEĞİ. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi. 2017; 3(2): 47-61.
Vancouver ŞEN A , SİLAHTAROĞLU G . KÂR AMAÇSIZ ÖRGÜTLERDE SOSYAL AĞ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN BAĞIŞÇI SAYISINA ETKİSİNİN STRATEJİK AÇIDAN İNCELENMESI: BİR VAKIF ÖRNEĞİ. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi. 2017; 3(2): 61-47.