Yıl 2017, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 62 - 75 2017-12-20

GENETIC ALGORITHM BASED SENTENCE EXTRACTION FOR AUTOMATIC TEXT SUMMARIZATION
OTOMATİK METİN ÖZETLEME İÇİN GENETİK ALGORİTMA TABANLI CÜMLE ÇIKARIMI

Oğuz KAYNAR [1] , Yunus Emre IŞIK [2] , Yasin GÖRMEZ [3] , Ferhan DEMİRKOPARAN [4]


With the development of the Internet, the amount of data in the digital environment is continuously increasing. Especially with web 2.0 technology, as a result of sites which users are able to add new content such as wikipedia, blogs and social media sites, the amount of information on the internet is increasing both in number and size. Accessing the required information in a medium where there are so many data is a serious problem. Today’s information age make it necessary to use automatic text summarization systems in many areas about information retrieval in order to access the searched information. In this study, text summarization methods based on sentence extraction are discussed, firstly features to represent sentences in document is extracted and then the effectiveness of these attributes on summarization is tried to be determined by using genetic algorithm. The data set used in the study consists of 120 documents containing Turkish news texts and their summaries. 80 documents are trained with the help of genetic algorithm and the best weight values for the attributes are determined, then 40 test documents are summarized with these weights and the results are compared with the original summaries.

İnternetin gelişmesiyle beraber dijital ortamda bulunan veri miktarı sürekli artış göstermektedir. Özellikle web 2.0 teknolojisiyle birlikte wikipedia, blog, sosyal medya gibi, kullanıcıların yeni içerik ekleyebildiği sitelerin artması sonucunda internet ortamındaki bilgi miktarının hem sayısı hem de büyüklüğü sürekli artarak devasa boyutlara ulaşmıştır. Verilerin bu kadar çok olduğu bir ortamda istenilen bilgiye ulaşmak ciddi bir problemdir.  Günümüz bilgi çağı, aranan bilgiye daha çabuk ve hızlı erişmek için otomatik metin özetleme sitemlerinin bilgi çıkarımı ile ilgili birçok alanda kullanımını zorunlu hale getirmektedir.  Bu çalışmada cümle çıkarımına dayalı metin özetleme yöntemleri ele alınmış, ilk olarak doküman içerisinde yer alan cümleleri temsil edecek öznitelikler çıkarılmış,  ardından bu


özniteliklerin özet oluşturmadaki etkinliği genetik algoritma yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır.  Çalışmada kullanılan veri seti Türkçe haber metinleri ve bunların özetlerini içeren 120 dokumandan oluşmaktadır.  80 adet dokuman genetik algoritma yardımıyla eğitilerek,  özniteliklere ilişkin en iyi ağırlık değerleri belirlenmiş, daha sonra bu ağırlıklar yardımıyla 40 adet test dokümanı özetlenmiş ve sonuçlar orijinal özetlerle karşılaştırılmıştır.

 • Babar, S. A., & Patil, P. D. (2015). Improving Performance of Text Summarization. Procedia Computer Science, 46, 354-363.
 • Binwahlan, M. S., Salim, N., & Suanmali, L. (2009, April). Swarm based text summarization. In Computer Science and Information Technology-Spring Conference, 2009. IACSITSC'09. International Association of (pp. 145-150). IEEE.
 • Brandow, R., Mitze, K., & Rau, L. F. (1995). Automatic condensation of electronic publications by sentence selection. Information Processing & Management, 31(5), 675-685.
 • Cigir, C., Kutlu, M., & Cicekli, I. (2009, September). Generic text summarization for Turkish. In Computer and Information Sciences, 2009. ISCIS 2009. 24th International Symposium on (pp. 224-229). IEEE.
 • Dalal, V., & Malik, L. G. (2013, December). A survey of extractive and abstractive text summarization techniques. In Emerging Trends in Engineering and Technology (ICETET), 2013 6th International Conference on (pp. 109-110). IEEE. Document understanding conferences (DUC) < http://www-nlpir.nist.gov/projects/duc/index.html >
 • Edmondson, H. P. (1969). New Methods in Automatic Extraction. Journal of the Association for Computing Machinery, vol. 16, no. 2, pp. 264–285, 1969.
 • Edmundson, H. P., & Wyllys, R. E. (1961). Automatic abstracting and indexing—survey and recommendations. Communications of the ACM, 4(5), 226-234.
 • Fattah, M. A., & Ren, F. (2008). Automatic text summarization. Gas, 692, 10785. Gholamrezazadeh, S., Salehi, M. A., & Gholamzadeh, B. (2009). A comprehensive survey on text summarization systems. Proceedings of CSA, 9, 1-6.
 • Gupta, V., & Lehal, G. S. (2010). A survey of text summarization extractive techniques. Journal of emerging technologies in web intelligence, 2(3), 258-268. Holland, John H. (1975) Adaptation in natural and artificial systems. An introductory analysis with application to biology, control, and artificial intelligence. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press
 • Khan, A., & Salim, N. (2014). A review on abstractive summarization methods. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 59(1), 64-72.
 • Kupiec, J., Pedersen, J., & Chen, F. (1995, July). A trainable document summarizer. In Proceedings of the 18th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval (pp. 68-73). ACM.
 • Kutlu, M., Cıǧır, C., & Cicekli, I. (2010). Generic text summarization for Turkish. The Computer Journal, bxp124.
 • Ledeneva, Y., Gelbukh, A., & García-Hernández, R. A. (2008, February). Terms derived from frequent sequences for extractive text summarization. In International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics (pp. 593-604). Springer Berlin Heidelberg.
 • Lee, J. H., Park, S., Ahn, C. M., & Kim, D. (2009). Automatic generic document summarization based on non-negative matrix factorization. Information Processing & Management, 45(1), 20-34.
 • Lin, C. Y. (1999, November). Training a selection function for extraction. In Proceedings of the eighth international conference on Information and knowledge management (pp. 55-62). ACM.
 • Lin, C. Y. (2004, July). Rouge: A package for automatic evaluation of summaries. In Text summarization branches out: Proceedings of the ACL-04 workshop (Vol. 8). Luhn, H. P. (1958). The automatic creation of literature abstracts. IBM Journal of research and development, 2(2), 159-165. Ozsoy, M. G., Cicekli, I., & Alpaslan, F. N. (2010, August). Text summarization of turkish texts using latent semantic analysis. In Proceedings of the 23rd international conference on computational linguistics (pp. 869-876). Association for Computational Linguistics. Salton, G., & Buckley, C. (1988). Term-weighting approaches in automatic text retrieval. Information processing & management, 24(5), 513-523.
 • Suanmali, L., Salim, N., & Binwahlan, M. S. (2011). Genetic algorithm based sentence extraction for text summarization. International Journal of Innovative Computing, 1(1). Torres-Moreno, J. M. (2014). Automatic text summarization. John Wiley & Sons. Uy, N. Q., Anh, P. T., Doan, T. C., & Hoai, N. X. (2012, August). A study on the use of genetic programming for automatic text summarization. In Knowledge and Systems Engineering (KSE), 2012 Fourth International Conference on (pp. 93-98). IEEE.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Oğuz KAYNAR (Sorumlu Yazar)

Yazar: Yunus Emre IŞIK

Yazar: Yasin GÖRMEZ

Yazar: Ferhan DEMİRKOPARAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { ybs368737, journal = {Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2630-550X}, address = {}, publisher = {Vahap TECİM}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {62 - 75}, doi = {}, title = {OTOMATİK METİN ÖZETLEME İÇİN GENETİK ALGORİTMA TABANLI CÜMLE ÇIKARIMI}, key = {cite}, author = {KAYNAR, Oğuz and IŞIK, Yunus Emre and GÖRMEZ, Yasin and DEMİRKOPARAN, Ferhan} }
APA KAYNAR, O , IŞIK, Y , GÖRMEZ, Y , DEMİRKOPARAN, F . (2017). OTOMATİK METİN ÖZETLEME İÇİN GENETİK ALGORİTMA TABANLI CÜMLE ÇIKARIMI. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi , 3 (2) , 62-75 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ybs/issue/33128/368737
MLA KAYNAR, O , IŞIK, Y , GÖRMEZ, Y , DEMİRKOPARAN, F . "OTOMATİK METİN ÖZETLEME İÇİN GENETİK ALGORİTMA TABANLI CÜMLE ÇIKARIMI". Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 3 (2017 ): 62-75 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ybs/issue/33128/368737>
Chicago KAYNAR, O , IŞIK, Y , GÖRMEZ, Y , DEMİRKOPARAN, F . "OTOMATİK METİN ÖZETLEME İÇİN GENETİK ALGORİTMA TABANLI CÜMLE ÇIKARIMI". Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 3 (2017 ): 62-75
RIS TY - JOUR T1 - OTOMATİK METİN ÖZETLEME İÇİN GENETİK ALGORİTMA TABANLI CÜMLE ÇIKARIMI AU - Oğuz KAYNAR , Yunus Emre IŞIK , Yasin GÖRMEZ , Ferhan DEMİRKOPARAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 75 VL - 3 IS - 2 SN - -2630-550X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi OTOMATİK METİN ÖZETLEME İÇİN GENETİK ALGORİTMA TABANLI CÜMLE ÇIKARIMI %A Oğuz KAYNAR , Yunus Emre IŞIK , Yasin GÖRMEZ , Ferhan DEMİRKOPARAN %T OTOMATİK METİN ÖZETLEME İÇİN GENETİK ALGORİTMA TABANLI CÜMLE ÇIKARIMI %D 2017 %J Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi %P -2630-550X %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD KAYNAR, Oğuz , IŞIK, Yunus Emre , GÖRMEZ, Yasin , DEMİRKOPARAN, Ferhan . "OTOMATİK METİN ÖZETLEME İÇİN GENETİK ALGORİTMA TABANLI CÜMLE ÇIKARIMI". Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 3 / 2 (Aralık 2017): 62-75 .
AMA KAYNAR O , IŞIK Y , GÖRMEZ Y , DEMİRKOPARAN F . OTOMATİK METİN ÖZETLEME İÇİN GENETİK ALGORİTMA TABANLI CÜMLE ÇIKARIMI. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi. 2017; 3(2): 62-75.
Vancouver KAYNAR O , IŞIK Y , GÖRMEZ Y , DEMİRKOPARAN F . OTOMATİK METİN ÖZETLEME İÇİN GENETİK ALGORİTMA TABANLI CÜMLE ÇIKARIMI. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi. 2017; 3(2): 75-62.