Yıl 2017, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 91 - 104 2017-12-20

A MODEL PROPOSAL FOR ENTERPRISE ARCHITECTURE FRAMEWORK IN SOCIAL SECURITY INSTITUTION
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA KURUMSAL MİMARİ ÇERÇEVESİNE YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ

Ayşe MENTEŞE [1] , İzzet Gökhan ÖZBİLGİN [2] , Yenal ARSLAN [3]


The Social Security Institution, within approximately 470 web applications, 850 oracle applications, 5200 cics applications, is an institution which has insurance and health databases with a system doing nearly 22.000 processes per second. The Institution which has a large network structure exchanges data with external stakeholders through 524 location and 74 web services. Since the system is large and complex, sometimes there may be system management and integration problems in the institution. The purpose of this study is to introduce a model which may solve these problems and to explain how this model can be implemented. In this study, enterprise architecture reviewed in terms of business architecture, data architecture, application architecture and technical architecture. The institution's problems about enterprise architecture and the benefits of enterprise architecture to Social Security Institution were analyzed. The components of reference framework, TOGAF, have been examined. Insurance registration system was used to create the model of enterprise architecture development framework.

Yaklaşık 470 web uygulaması, 850 oracle uygulaması ve 5200 cics uygulaması bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortacılık ve sağlık veritabanları ile saniyede ortalama 22.000 işlem yapan sisteme sahip bir kurumdur. Geniş bir ağ yapısına sahip olan kurum 524 lokasyon ve 74 web servis ile dış paydaşlarla veri alışverişi yapmaktadır. Sistemin büyük ve karmaşık olmasından dolayı kurumda bazı zamanlarda


sistem yönetimi ve entegrasyon problemleri ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, ortaya çıkan bu problemlerin çözümüne yardımcı olabilecek bir model tanıtmak ve bu modelin kurumda nasıl uygulanabileceğini açıklamaktır. Bu çalışmada kurumsal mimari; iş mimarisi, uygulama mimarisi, veri mimarisi ve teknik mimari açısından incelenmiştir. Kurumun kurumsal mimari alanındaki problemleri ile kurumsal mimarinin SGK’ya sağlayacağı faydalar analiz edilmiştir. Referans alınan TOGAF çerçeve yapısının bileşenleri incelenmiştir. Kurumsal mimari oluşturma çerçevesi örnek modelinin geliştirilmesi amacıyla sigortalı tescil sistemi kullanılmıştır.

 • 1-ALWADAİN, Ayed Said, “ A Model of Enterprise Architecture Evolution”, Doktora Tezi, Nisan 2014, s.43
 • 2-BUCKL Sabine ve diğerleri, “Exemplifying a framework for interrelating enterprise architecture concerns”, Ontology, Conceptualization and Epistemology for Information Systems, Software Engineering and Service Science, 2010, s.33-46
 • 3-LANGE, Matthias,” Evaluating the realization of benefits from enterprise architecture management: construction and validation of a theoretical model”, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012
 • 4-MİNOLİ, Daniel, Enterprise Architecture A to Z: Frameworks, Business Process Modeling, SOA, and Infrastructure Technology, Auerbach Publications, Taylor & Francis Group, Auerbach, 2008, s. 9-11
 • 5-OPEN GROUP, “TOGAF® Version 9.1, an Open Group Standard”, Bölüm:5,6,8,9,12,15,17 http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/ ( Erişim Tarihi: Aralık 2014)
 • 6-SCHEKKERMAN, Jaap, How to Survive in the Jungle of Enterprise Arhitecture Frameworks: Creating or Choosing an Enterprise Architecture Framework, Trafford, Canada, 2004, 2. Basım, S. 14
 • 7-SGK, “Sosyal Güvenlik Entegrasyon Projesi (SGEP) Sigortalı Tescil Kaynak Sistem Analiz Raporu”, SGEP-V. 3.0, Kasım 2014
 • 8-SGK, “Sosyal Güvenlik Entegrasyon Projesi (SGEP) Entegre Tescil Veritabanı Tasarım Taslağı”, 2015
 • 9-WOODS, Dan, “How Enterprise Architecture Raises IT's Game”, Forbes, 2011, http://www.forbes.com/sites/ciocentral/2011/06/07/how-enterprise-architecture-raises-its-game/ (Erişim Tarihi: Temmuz 2015)
 • 10-http://www.liteea.com/intro.php?itemid=555, ( Erişim Tarihi: Ağustos 2014)
 • 11-http://kurumsalmimari.org, (Erişim Tarihi: Haziran 2015)
 • 12-https://www.proya.com.tr/(Erişim Tarihi: 2015)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ayşe MENTEŞE

Yazar: İzzet Gökhan ÖZBİLGİN (Sorumlu Yazar)

Yazar: Yenal ARSLAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { ybs368762, journal = {Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2630-550X}, address = {}, publisher = {Vahap TECİM}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {91 - 104}, doi = {}, title = {SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA KURUMSAL MİMARİ ÇERÇEVESİNE YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ}, key = {cite}, author = {MENTEŞE, Ayşe and ÖZBİLGİN, İzzet Gökhan and ARSLAN, Yenal} }
APA MENTEŞE, A , ÖZBİLGİN, İ , ARSLAN, Y . (2017). SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA KURUMSAL MİMARİ ÇERÇEVESİNE YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi , 3 (2) , 91-104 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ybs/issue/33128/368762
MLA MENTEŞE, A , ÖZBİLGİN, İ , ARSLAN, Y . "SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA KURUMSAL MİMARİ ÇERÇEVESİNE YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ". Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 3 (2017 ): 91-104 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ybs/issue/33128/368762>
Chicago MENTEŞE, A , ÖZBİLGİN, İ , ARSLAN, Y . "SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA KURUMSAL MİMARİ ÇERÇEVESİNE YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ". Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 3 (2017 ): 91-104
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA KURUMSAL MİMARİ ÇERÇEVESİNE YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ AU - Ayşe MENTEŞE , İzzet Gökhan ÖZBİLGİN , Yenal ARSLAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 104 VL - 3 IS - 2 SN - -2630-550X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA KURUMSAL MİMARİ ÇERÇEVESİNE YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ %A Ayşe MENTEŞE , İzzet Gökhan ÖZBİLGİN , Yenal ARSLAN %T SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA KURUMSAL MİMARİ ÇERÇEVESİNE YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ %D 2017 %J Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi %P -2630-550X %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD MENTEŞE, Ayşe , ÖZBİLGİN, İzzet Gökhan , ARSLAN, Yenal . "SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA KURUMSAL MİMARİ ÇERÇEVESİNE YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ". Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 3 / 2 (Aralık 2017): 91-104 .
AMA MENTEŞE A , ÖZBİLGİN İ , ARSLAN Y . SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA KURUMSAL MİMARİ ÇERÇEVESİNE YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi. 2017; 3(2): 91-104.
Vancouver MENTEŞE A , ÖZBİLGİN İ , ARSLAN Y . SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA KURUMSAL MİMARİ ÇERÇEVESİNE YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi. 2017; 3(2): 104-91.