BibTex RIS Kaynak Göster

Yaratıcı Drama Yöntemi ile İşitme Engelli Çocuklarda Sosyal Beceri Geliştirme

Yıl 2012, Cilt: 7 Sayı: 14, 48 - 62, 01.12.2012

Developing Social Skills of Hearing Impaired Children With The Creative Drama Method

Yıl 2012, Cilt: 7 Sayı: 14, 48 - 62, 01.12.2012
Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA22AS24EK
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Beyhan Arbay Bu kişi benim

Fatma Önalan Akfırat Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 7 Sayı: 14

Kaynak Göster

APA Arbay, B., & Önalan Akfırat, F. (2012). Yaratıcı Drama Yöntemi ile İşitme Engelli Çocuklarda Sosyal Beceri Geliştirme. Yaratıcı Drama Dergisi, 7(14), 48-62.