Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1016-7625 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1984 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |


1984 yılında çıkarılan ilk sayısı ile yayın hayatına başlamış olan Dergimiz 2010 yılından yapılan değişiklikle "Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi" ismini almış ve yayın hayatına devam etmektedir. Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi' nde; Yerbilimlerinin herhangi bir alanında (jeoloji, maden, jeofizik, hidrojeoloji, jeomorfoloji, deprem, jeoteknik, petrol vb.) bir konuyu içeren, daha önce Türkçe olarak yayınlanmamış; Yerbilimleri alanında bilimsel yöntemlerle yapılmış, özgün sonuçları bulunan ve Yerbilimlerine katkı oluşturacak çalışmalar, Yerbilimlerinin herhangi bir konusunda önceden yapılmış çalışmaları eleştirici yaklaşımla derleyen ve yeni görüşler ortaya koyan derlemeler ile Yerbilimleri konusunda Türkiye’ yi ve Türkiye’ deki yerbilimcileri büyük ölçüde ilgilendiren, fakat yabancı bir dilde yayınlanmış bir yazının Türkçe’ ye çevirisi nitelikli yazılar yayınlanır.

Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi

ISSN 1016-7625 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1984 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |
Kapak Resmi


1984 yılında çıkarılan ilk sayısı ile yayın hayatına başlamış olan Dergimiz 2010 yılından yapılan değişiklikle "Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi" ismini almış ve yayın hayatına devam etmektedir. Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi' nde; Yerbilimlerinin herhangi bir alanında (jeoloji, maden, jeofizik, hidrojeoloji, jeomorfoloji, deprem, jeoteknik, petrol vb.) bir konuyu içeren, daha önce Türkçe olarak yayınlanmamış; Yerbilimleri alanında bilimsel yöntemlerle yapılmış, özgün sonuçları bulunan ve Yerbilimlerine katkı oluşturacak çalışmalar, Yerbilimlerinin herhangi bir konusunda önceden yapılmış çalışmaları eleştirici yaklaşımla derleyen ve yeni görüşler ortaya koyan derlemeler ile Yerbilimleri konusunda Türkiye’ yi ve Türkiye’ deki yerbilimcileri büyük ölçüde ilgilendiren, fakat yabancı bir dilde yayınlanmış bir yazının Türkçe’ ye çevirisi nitelikli yazılar yayınlanır.