Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2602-2125 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |


Yorum-Yönetim-Yöntem Uluslararası Yönetim-Ekonomi ve Felsefe Dergisi için İşletme, Kamu Yönetimi, Ekonomi, Yöntem bilim, Bilim Felsefesi, Örgüt Çalışmaları ve Sosyoloji alanlarında çalışmalarda bulunan akademisyenlerin çalışmaları ve değerli katkıları beklenmektedir.
NOT1: Dergimiz Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır.
NOT2: Dergimiz Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Linsansı ile lisanslanmıştır. 

Tarandığımız İndeksler: Index Copernicus, Root Indexing, ASOS indeks, SOBİAD, CiteFactor ve DRJI.

JIMM is an interdisciplinary, peer reviewed journal that aims to publish scientific studies in Business, Public Administration, Methodology, Philosophy of Science, Organization Studies and Sociology. 

JIMM is published biannually (April and October) in electronic format (e-ISSN: 2602-2125).

This journal is now indexed by; Index Copernicus, Root Indexing,  ASOS Index, SOBIAD and DRJI. 

Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi

e-ISSN 2602-2125 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |
Kapak Resmi


Yorum-Yönetim-Yöntem Uluslararası Yönetim-Ekonomi ve Felsefe Dergisi için İşletme, Kamu Yönetimi, Ekonomi, Yöntem bilim, Bilim Felsefesi, Örgüt Çalışmaları ve Sosyoloji alanlarında çalışmalarda bulunan akademisyenlerin çalışmaları ve değerli katkıları beklenmektedir.
NOT1: Dergimiz Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır.
NOT2: Dergimiz Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Linsansı ile lisanslanmıştır. 

Tarandığımız İndeksler: Index Copernicus, Root Indexing, ASOS indeks, SOBİAD, CiteFactor ve DRJI.

JIMM is an interdisciplinary, peer reviewed journal that aims to publish scientific studies in Business, Public Administration, Methodology, Philosophy of Science, Organization Studies and Sociology. 

JIMM is published biannually (April and October) in electronic format (e-ISSN: 2602-2125).

This journal is now indexed by; Index Copernicus, Root Indexing,  ASOS Index, SOBIAD and DRJI.