Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Mahşer Kavramının Sanata Yansıması

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 41 - 51, 15.09.2021

Öz

Gerçekleştirilen bu çalışmayla dikkat çekici bir konu haline gelen mahşer kavramının farklı sanatsal alanlarda nasıl kullanıldığı açıklanmak istenmiş; plastik sanatlar, edebiyat gibi sanatın farklı disiplinlerinde nasıl ele alındığına dikkat çekilmiştir. Özellikle resim sanatında kutsal kitaplardan yararlanılarak betimlenen mahşer kavramının farklı biçimlerde aktarıldığı görülmüştür. Bu çalışma kapsamında Albrecht Dürer’in gravürleri mahşer konusunun farklı bir teknikle işlenişi açısından önemli bir örnek oluşturmuştur. Mahşer kavramının farklı dinlerdeki anlamları ve bu anlamın nasıl ifade edildiği kutsal metinlerde araştırılırken, söz konusu kavramın kültürel açıdan diğer toplumlarda ne ifade ettiği hususunda incelemelerde bulunulmuştur. Farklı sanatsal tekniklerle sanat yapıtlarının konusu haline gelen kavram; yağlıboya, fresk, gravür gibi resimsel tekniklerin yanı sıra edebiyat gibi sanatın diğer alanlarında da kendini göstermiştir. Mahşerin çoğu toplumun inancında ve kültüründe yer bulması ve bu durumun sanat yapıtlarına yansıması, çalışmanın konusunu oluşturmuş; kavramın diğer kültürlerle olan ilişkisi üzerine durularak sanatsal ifade biçimine nasıl yansıdığı araştırılmıştır. Mahşer kavramının kullanımının hem toplumsal açıdan ele alınması hem de kavramın sanata yansıtılmasında kullanılan yöntemler açısından bir değerlendirme yapılmış ve bu bağlamda bazı toplumlarda konunun yakın anlamda benzerlik taşıyarak bir bütün oluşturduğu ve kavramın yansıtılmasında farklı yöntemlerin ele alınmış olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Akbaş, M. (2002). Yahudi ve Hıristiyan Düşüncesinde Ölüm Sonrası Hayat ve Diriliş İnancının Dini ve Teolojik Temelleri. D.E. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. XV, ss.37-60.
 • Cumming, R. (2008), Görsel Rehberler Sanat, İnkılâp Kitabevi
 • Charles, V. (2012), 1000 Muhteşem Resim, 1. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Hollinngsworth M. (2009), Dünya Sanat Tarihi, İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • İpşiroğlu N, İpşiroğlu M. (2010), Oluşum Süreci İçinde Sanatın Tarihi, 3. Baskı, Hayalbaz Kitap
 • Toprak, S. (2015), Ahirete İman, 2. Baskı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • http://www.pivada.com/mahser adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 27.09.2018)
 • http://mukaddime.artuklu.edu.tr/download/article-file/184107 adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 28.09.2018)
 • http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi39_pdf/3sanattarihi_arkeoloji_cografya/harman_muruvet.pdf (Erişim Tarihi: 28.09.2018)
 • http://www.turkbilig.com/pdf/200102-289.pdf (Erişim Tarihi: 28.09.2018)
 • https://islamansiklopedisi.org.tr/yazicioglu-mehmed-efendi adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 28.09.2018)
 • https://www.tarihbilimi.gen.tr/makale/ahiret-inanci/ adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 21.09.2019)
 • https://sorularlaislamiyet.com/mahserin-dort-atlisi-nedir adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 21.09.2019)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serdar DARTAR> (Sorumlu Yazar)
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
0000-0002-5944-8331
Türkiye


Lutfü KAPLANOĞLU>
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ysbed764137, journal = {Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2587-2036}, address = {Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Yıldız Kampüsü Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız - İstanbul}, publisher = {Yıldız Teknik Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {5}, number = {1}, pages = {41 - 51}, title = {Mahşer Kavramının Sanata Yansıması}, key = {cite}, author = {Dartar, Serdar and Kaplanoğlu, Lutfü} }
APA Dartar, S. & Kaplanoğlu, L. (2021). Mahşer Kavramının Sanata Yansıması . Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (1) , 41-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ysbed/issue/65290/764137
MLA Dartar, S. , Kaplanoğlu, L. "Mahşer Kavramının Sanata Yansıması" . Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2021 ): 41-51 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ysbed/issue/65290/764137>
Chicago Dartar, S. , Kaplanoğlu, L. "Mahşer Kavramının Sanata Yansıması". Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2021 ): 41-51
RIS TY - JOUR T1 - Mahşer Kavramının Sanata Yansıması AU - SerdarDartar, LutfüKaplanoğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 51 VL - 5 IS - 1 SN - -2587-2036 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mahşer Kavramının Sanata Yansıması %A Serdar Dartar , Lutfü Kaplanoğlu %T Mahşer Kavramının Sanata Yansıması %D 2021 %J Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2587-2036 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Dartar, Serdar , Kaplanoğlu, Lutfü . "Mahşer Kavramının Sanata Yansıması". Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 1 (Eylül 2021): 41-51 .
AMA Dartar S. , Kaplanoğlu L. Mahşer Kavramının Sanata Yansıması. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 5(1): 41-51.
Vancouver Dartar S. , Kaplanoğlu L. Mahşer Kavramının Sanata Yansıması. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 5(1): 41-51.
IEEE S. Dartar ve L. Kaplanoğlu , "Mahşer Kavramının Sanata Yansıması", Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 41-51, Eyl. 2021