Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yönetimin Yeni Yüzü: Değişim Yönetimi

Yıl 2021, Cilt: 5 Sayı: 1, 65 - 69, 15.09.2021

Öz

Peter Drucker yönetim bilimine büyük katkı sağlamış etkili isimlerden biri olarak bilinmektedir. Bu çalışmada, 1990’lı yıllarda yazmış olduğu makalelerin bir araya getirildiği “Büyük Değişimler Çağında Yönetim” isimli eseri, Yönetim ve Organizasyon alanı çerçevesinde kitap eleştirisi olarak ele alınmaktadır. Kitap konusu itibariyle geri döndürülemez bir şekilde gerçekleşmiş olan değişimleri ve yöneticilerin nasıl eyleme geçmeleri gerektiğini ele almaktadır. Kitabın ana teması; yönetim, örgüt, ekonomi ve toplum gibi çeşitli alanlardaki değişim hareketlerinin, yöneticiler tarafından öngörülmesinin olumlu etkileri üzerinedir. Drucker analizlerini 90'lı yıllarda yapmış olmasına rağmen, gözlemlerinin 21. yüzyılda geçerliliğini koruduğu görülmektedir. Yorumlayıcı bir paradigma ile ele alınan fikirler çoğunlukla gözlem ve tecrübelere dayalıdır. Kitap içerisinde nitel, nicel ve karma bir yöntem uygulaması yer almamaktadır, istatistiki bir analize yer verilmemektedir. Kitap, organizasyonlar ile ilgili güncel konulardan bahsetmektedir. Ele alınan her konu diğeri ile ilişkili olarak okuyucunun mevcut iş dünyasını küresel olarak anlamasını sağlamaktadır. Çalışmanın giriş bölümünde; yazar hakkında bilgiler, kitapta ele alınan konuların hangi alana ve döneme ait olduğu ve yazarın diğer eserleri yer almaktadır. Analiz ve değerlendirme bölümünde: kitabın bölümleri hakkında bilgi, ele alınan konuların hangi paradigma ile ele alındığı, yönetim yaklaşımları ile bağlantısına yer verilmektedir. Tartışma ve sonuç bölümünde: kitaptan çıkarılabilecek önemli sonuçlar ve kitap hakkındaki genel tahlil yer almaktadır.

Kaynakça

 • Drucker, P. (2011). Büyük değişimler çağında yönetim (Z. Dicleli, çev.). İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Eisenbach, R., Watson, K., ve Pillai, R. (1999). Transformational leadership in the context of organizational change. Journal of organizational change management.
 • Güçlü, N. & Şehitoğlu, E. T. (2006). Örgütsel değişim yönetimi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 240-254.
 • Kaygusuz, S. Y. & Dokur, Ş. (2009). Maliyet Muhasebesi. Bursa: Dora Yayınevi.
 • Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği. 9. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Kurt, P. (2018). Hastane işletmelerinde faaliyet tabanlı maliyetleme ve sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme: Kamu hastanesinde bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bartın.
 • Mersin, D. (2005). Dış Kaynak Kullanımının Riskleri (Outsourcing'in Riskleri). http://outsourcingturkiye.blogspot.com/ 2005/12/d-kaynak-kullanmnn-riskleri.html adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 12.04.2020)
 • Nişancı, Z. N. (2015). Geçmişten günümüze yönetim düşüncesi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(25), 257-294.
 • Özdoğan, O. N. (2006). Otel işletmelerinde faaliyet alanları açısından dış kaynak kullanımı (outsourcing) ve finansal performans üzerine etkileri. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Schuler, R. S. & Jackson, S. E. (1987). Linking competitive strategies with human resource management practices. Academy of Management Perspectives, 1(3), 207-219.
 • Tunçer, P. (2011). Örgütsel değişim ve liderlik. Sayıştay Dergisi, 80(1), 57-83.
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kitap İncelemeleri
Yazarlar

Merve Vural

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Vural, M. (2021). Yönetimin Yeni Yüzü: Değişim Yönetimi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 65-69.
AMA Vural M. Yönetimin Yeni Yüzü: Değişim Yönetimi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Eylül 2021;5(1):65-69.
Chicago Vural, Merve. “Yönetimin Yeni Yüzü: Değişim Yönetimi”. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5, sy. 1 (Eylül 2021): 65-69.
EndNote Vural M (01 Eylül 2021) Yönetimin Yeni Yüzü: Değişim Yönetimi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 1 65–69.
IEEE M. Vural, “Yönetimin Yeni Yüzü: Değişim Yönetimi”, Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sy. 1, ss. 65–69, 2021.
ISNAD Vural, Merve. “Yönetimin Yeni Yüzü: Değişim Yönetimi”. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5/1 (Eylül 2021), 65-69.
JAMA Vural M. Yönetimin Yeni Yüzü: Değişim Yönetimi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021;5:65–69.
MLA Vural, Merve. “Yönetimin Yeni Yüzü: Değişim Yönetimi”. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sy. 1, 2021, ss. 65-69.
Vancouver Vural M. Yönetimin Yeni Yüzü: Değişim Yönetimi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021;5(1):65-9.