Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ordu İlinde Fındık İşleyen İşletmelerin Toplam Faktör Verimliliği

-
https://doi.org/10.51803/yssr.940923

Öz

Bu çalışmada Ordu ilinde fındık işleme sektöründe faaliyet gösteren imalatçı işletmelerin toplam faktör verimliliklerinde (TFV) 2015-2019 yılları arasında meydana gelen değişiminin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Araştırma verileri, fındık işleyen 29 işletmeden toplanmıştır. İncelenen işletmelere ait etkinlik ölçümleri 2 çıktılı-3 girdili veri zarflama modeli ile çıktı yönelimli olarak tahmin edilmiştir. Toplam faktör verimliliğindeki değişim Malmquist TFV endeksi ile ölçülmüştür. Araştırma sonuçları incelenen işletmelerde teknik etkinliğin 0,62 olduğunu ve bu işletmelerde üretimde azalma olmaksızın girdilerde %38 tasarruf sağlanabileceğini göstermiştir. İncelenen dönem içinde fındık işleyici işletmelerin toplam faktör verimliliğinde %10,6’lık artış olduğu ve bunun kaynağının teknik etkinlikteki değişim ve teknolojik değişim olduğu saptanmıştır. Araştırma sonuçları ayrıca, sektörde atıl bir kapasite olduğunu göstermiştir. Araştırma sonuçlarına dayanarak; bu sektördeki tüm işletmelerin kurumsal yapılarını geliştirmeleri ve bölgesel kümelenme yapılması önerilmektedir.

Teşekkür

Editörlere ve hakemlere emekleri için şimdiden teşekkür ederim.

Kaynakça

 • Candemir, M., Özcan, M., Güneş, M. & Deliktaş, E. (2011). Technical Efficiency and Total Factor Productivity Growth in The Hazelnut Agricultural Sales Cooperatives Unions in Turkey. Mathematical and Computational Applications, Vol.16, No:1, s.66-76.
 • Coelli, T.J., Rao, D.S.P., O'Donnell, C. J. & Battese, G. E. (2005). An introduction to efficiency and productivity analysis. Springer Science & Business Media.
 • Deliktaş, E., Candemir, M. (2007). Production Efficiency and Total Factor Productivity Growth in Turkish State Agricultural Enterprises. Working Papers, Ege University, Department of Economics (No:0703).
 • Doğan, H., Bulut, Y. (2014). Giresun’daki Fındık Fabrikalarının Etkinlik Analizi: Malmquist - TFV Endeksi Uygulaması. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol.1, No:3, s.76-88.
 • Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Ordu Yatırım Destek Ofisi (2020). Ordu Yatırım Ortamı Bakanlık Versiyonu Brifingi (Yayınlanmamış).
 • Farrell, M.J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society, Series A (General), Vol.120, No:3, s.253-290.
 • GTB (2015). Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kooperatifler Genel Müdürlüğü, Fındık Raporu, http://koop.gtb.gov.tr/data (Erişim Tarihi: 20.11.2016).
 • Guliyev, O., Liu, A., Endelani, M.G. & Niemi, J. (2019). The Determinants of Technical Efficiency of Hazelnut Production in Azerbaijan: An Analysis of the Role of NGOs. Sustainability, Vol.11, No:16, s.4332.
 • Kılıç, O., Ceyhan, V., Alkan, I. (2009). Determinants of economic efficiency: A case study of hazelnut (Corylus avellana) farms in Samsun Province, Turkey. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, Vol.37, No:3, s.263-270.
 • Kılıç, O., Binici, T., Zulauf, C.R. (2009). Assessing The Efficiency of Hazelnut Production. African Journal of Agricultural Research, Vol.4, No:8, s.695-700.
 • Shavgulidze, R., Zvyagintsev, D. (2017). Technical Efficiency in the Georgian Hazelnut Supply Chain and Policy Recommendations. In Proceedings of the 2017 International Congress, Parma, Italy, 28 August–1 September 2017.

Total Factor Productivity of Hazelnut Processing Enterprises in Ordu Province

-
https://doi.org/10.51803/yssr.940923

Öz

In this study, it is aimed to measure the change in the total factor productivity of the processing enterprises operating in the hazelnut processing industry between 2015 and 2019 in Ordu province. Research data were collected from 29 hazelnut processing enterprises. The efficiency measurement of the enterprises examined are estimated as the output oriented with the data envelopment analysis model with 2 outputs and 3 inputs. The change in the total factor productivity is measured with Malmquist TFP index. The results of the research showed that the technical efficiency in the enterprises examined was 0.62 and 38% savings in the inputs of these enterprises could be achieved without any decrease in production. During the period examined, it was determined that there was an increase of 10.6% in total factor productivity of the hazelnut processing enterprises. The sources of this increase were the change in technical efficiency and technological change. The research results also showed that there is an idle capacity in the sector. Based on the research results, improvements in the institutional structures of the enterprises in the sector and creation of regional clusters are recommended.

Kaynakça

 • Candemir, M., Özcan, M., Güneş, M. & Deliktaş, E. (2011). Technical Efficiency and Total Factor Productivity Growth in The Hazelnut Agricultural Sales Cooperatives Unions in Turkey. Mathematical and Computational Applications, Vol.16, No:1, s.66-76.
 • Coelli, T.J., Rao, D.S.P., O'Donnell, C. J. & Battese, G. E. (2005). An introduction to efficiency and productivity analysis. Springer Science & Business Media.
 • Deliktaş, E., Candemir, M. (2007). Production Efficiency and Total Factor Productivity Growth in Turkish State Agricultural Enterprises. Working Papers, Ege University, Department of Economics (No:0703).
 • Doğan, H., Bulut, Y. (2014). Giresun’daki Fındık Fabrikalarının Etkinlik Analizi: Malmquist - TFV Endeksi Uygulaması. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol.1, No:3, s.76-88.
 • Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Ordu Yatırım Destek Ofisi (2020). Ordu Yatırım Ortamı Bakanlık Versiyonu Brifingi (Yayınlanmamış).
 • Farrell, M.J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society, Series A (General), Vol.120, No:3, s.253-290.
 • GTB (2015). Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kooperatifler Genel Müdürlüğü, Fındık Raporu, http://koop.gtb.gov.tr/data (Erişim Tarihi: 20.11.2016).
 • Guliyev, O., Liu, A., Endelani, M.G. & Niemi, J. (2019). The Determinants of Technical Efficiency of Hazelnut Production in Azerbaijan: An Analysis of the Role of NGOs. Sustainability, Vol.11, No:16, s.4332.
 • Kılıç, O., Ceyhan, V., Alkan, I. (2009). Determinants of economic efficiency: A case study of hazelnut (Corylus avellana) farms in Samsun Province, Turkey. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, Vol.37, No:3, s.263-270.
 • Kılıç, O., Binici, T., Zulauf, C.R. (2009). Assessing The Efficiency of Hazelnut Production. African Journal of Agricultural Research, Vol.4, No:8, s.695-700.
 • Shavgulidze, R., Zvyagintsev, D. (2017). Technical Efficiency in the Georgian Hazelnut Supply Chain and Policy Recommendations. In Proceedings of the 2017 International Congress, Parma, Italy, 28 August–1 September 2017.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Yazarlar

Cem KALAYCI
ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY, INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
0000-0002-5547-9229
Türkiye


Hüseyin Alper GÜZEL
ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0001-7463-2850
Türkiye

Yayımlanma Tarihi

Kaynak Göster

APA
KALAYCI, C., & GÜZEL, H. A. (t.y.). Ordu İlinde Fındık İşleyen İşletmelerin Toplam Faktör Verimliliği. Yildiz Social Science Review. https://doi.org/10.51803/yssr.940923