Cilt: 12 - Sayı: 1

Yıl: 2002

Makaleler

Araştırma Makalesi

2. Doğu Karadeniz Bölgesinde Kullanılan Bazı Ticari Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss W.,1792) Biyo-Ekonomisi Üzerine Etkisi

3. Kıvırcık Erkek Kuzularında Bazı Testis Özellikleri

4. Norduz Erkek Kuzularının Bazı Testis Özellikleri

5. Influence of Some Commercial Pesticides on Human and Bovine Erythrocyte Carbonic Anhydrase Enzymes (in Vitro)

6. A Research on the Colors Obtained From Sage (Salvia Officinalis L.) and Their Fastness Values

10. Mikorhizal Fungus Glomus intraradices (Schenck&Smith)'in Bazı Sebze Bitkilerinin Köklerinde Kolonizasyonu

Uluslararası Çift Kör Hakemli Dergi

Creative Commons License
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi CC BY 4.0 lisanslıdır. 


  download    download    13687 download   13702   download 

 download   download       download     download   download      download 17276