Cilt: 12 - Sayı: 1, 1.03.2002

Yıl: 2002

Makaleler

Araştırma Makalesi

2. Doğu Karadeniz Bölgesinde Kullanılan Bazı Ticari Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss W.,1792) Biyo-Ekonomisi Üzerine Etkisi

3. Kıvırcık Erkek Kuzularında Bazı Testis Özellikleri

4. Norduz Erkek Kuzularının Bazı Testis Özellikleri

5. Influence of Some Commercial Pesticides on Human and Bovine Erythrocyte Carbonic Anhydrase Enzymes (in Vitro)

6. A Research on the Colors Obtained From Sage (Salvia Officinalis L.) and Their Fastness Values

10. Mikorhizal Fungus Glomus intraradices (Schenck&Smith)'in Bazı Sebze Bitkilerinin Köklerinde Kolonizasyonu

Creative Commons License
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi CC BY 4.0 lisanslıdır.