Yıl 2017, Cilt 27 , Sayı 4, Sayfalar 601 - 607 2017-12-26

Assessment of Landscaping Plants in Respect of Beekeeping in Van Province
Van İli Peyzaj Bitkilerinin Arıcılık Açısından Değerlendirilmesi

Fazlı ÖZTÜRK [1] , Cengiz ERKAN [2] , Cihat ÖLÇÜCÜ [3] , Nilüfer ÇİRİĞ [4] , Necati ÖZOK [5] , Erdal ÖĞÜN [6]


Performed in order to evaluate in terms of beekeeping of the ornamental plants used in landscaping studies in recreation areas of Van province, this study was carried out between 2013-2016. As a result of the research, identification of plants made was determined to be 163 taxa belonging to 51 families. Four of these plants were found to be endemic. The  identified taxa are classified as nectar, pollen and secretion, hereby the importance of rich floristic structure in terms of beekeeping has been emphasized

Van ilindeki rekreasyon alanlarında peyzaj çalışmalarında kullanılan süs bitkilerinin arıcılık açısından değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma, 2013-2016 yılları arasında yapılmıştır. Araştırma sonucunda, teşhisi yapılan bitkilerin 51 familyaya ait 163 takson olduğu belirlenmiştir. Bu bitkilerden dört tanesinin endemik olduğunun ortaya çıktığı araştırmada, tespiti yapılan taksonları nektar, polen ve salgı şeklinde sınıflandırması yapılarak zengin floristik yapının arıcılık açısından önemi ortaya konulmuştur.

 • Ahmad KJ, Razzaq A, Abbasi KH, Shafiq M, Saleem M, Arshadullah M (2013). Thymol as control agent of mites (Varroa destructor) on honeybees (Apis mellifera). Pak. J. Agri. Res., 26(4): 316-320.
 • Akman Y (1993). Biyocoğrafya. Palme Yayınları, Ankara.
 • Alp Ş (1999). Van Kent Yeşil Dokusuna Yönelik Bazı Ağaç ve Çalıların Saptanması Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Altan Y, Uğurlu E (2000). Contribution to the Flora of Çavuştepe (Van, Turkey). Bulletin of Pure & Applied Sciences, 19B(2): 117-128, India.
 • Altan Y, Behçet L (1995). Hizan (Bitlis) Florası. Doğa Tr. J. of Botany, 19(1): 331-344.
 • Anonymus (2004a). Flora di Interese apistico, www.picultura2000.it/flora.htm#u. (Erişim tarihi: 5 Ocak, 2014).
 • Anonymus (2004b). Some Important Asian Bee Forage Plants. www.fao.org. (Erişim tarihi: 5 Ocak, 2014).
 • Anşin R (1993). Tohumlu Bitkiler (Spermatophyta), Odunsu Taksonlar., K.T.Ü., Orman Fak. Yay., no:19, Trabzon.
 • Baytop T (1994). Türkiye Bitki Adları Sözlüğü. Ata. Kült. Dil ve Tar. Yük. Kurulu Yay., No: 578.
 • Baytop T (2001). Türkiye’de Eski Bahçe Gülleri., T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Behçet L (1991). Süphan Dağı (Bitlis) Florası. YYÜ Fen Bil. Ens. D., 1(1,): 29-38.
 • Behçet L, Altan Y (1993). Flora of Adır, Akdamar, Çarpanak and Kuzu Islands (Lake Van). J. of Fac. of Sc. Ege Üniv., 15B(1): 43-54.
 • Beyazoğlu O (1986). Nektar (balözü). Doğa Biyoloji Derg., 10(3): 265.
 • Blazyte-Cereskiene L, Vaitkeviciene G, Venskutonyte S,Buda V (2010). Honey bee foraging in spring oilseed rape crops under high ambient temperature conditions. Zemdirbyste-Agriculture, 97: 61–70.
 • Boynukara Z, Öztürk A (1992). Artos (Çadır) Dağı (Van) Florası. YYÜ Fen Bil. Enst. Dergisi, 1(2): 68-69.
 • Davis PH (1965). The Identification of Flowering Plant Families. Edinburgh Univ. Press., Edinburgh.
 • Davis PH (1965–1988). Flora of Turkey and East Aegean Islands (I–X volumes)., Edinburgh Univ. Press, Edinburgh. Demirkuş N, Koyuncu M, Gül M (2001). The Endemik Plants of Van Province, Proceedings of The 2nd Balkan Botanical Congress, pp. 163-169, İstanbul, Turkey.
 • Edwards P (2003). List of Bee Plants. www.stratford-upon-avon.treeserve.co.uk. (Erişim tarihi: 5 Ocak, 2014).
 • Ekim T (1987). Arıcılıkta önem taşiyan bitkiler ve bunlarin yurdumuzdaki durumu. Türkiye I. Arıcılık Kongresi Kitapçığı, Ocak 22-24, Ankara, Türkiye, 53-64.
 • Ekim T (1990). Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ankara. Ekim T (1997). Ülkemizdeki Floristik Çalışmaların Kronolojisi ve Son Gelişmeler, Taksonomi Yaz Okulu Ders Notları. Antalya.
 • Ekim T, Koyuncu M, Vural M, Duman H, Aytaç Z, Adıgüzel N (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Yayın no:18, Ankara.
 • Emberger L (1955). Une classification biogeographique des climats, Rec. Trav. Lab. Bot. Fac. Sc. Montpellieri, 7: 3-43.
 • Erinç S (1965). Doğu Anadolu Coğrafyası. İstanbul Üniv. Yay., No 572.
 • Fırat M (2002). Bahçesaray (Van) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Günel FM (1993). Eski Van Kent Dokusu Üzerine Bir Deneme, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Güner A, Özhatay N, Canbaşer KH (2000) Flora of Turkey and The East Aegean Islands Vol.11 (suppl. II)., Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Gürel F, Gösterit A, Talay R, Efendi Y (2001). Bombus arisinin örtü alti yetiştiricilikte ve ekolojik tarimda kullanimi II. Türkiye Ekolojik Tar. Semp., Kasım 14-16, Antalya, Türkiye, 245-255.
 • Hatipoğlu A, Gülgin B (2000). Tek ve Çok Yıllık Mevsimlik Çiçekler. Kent Matbaası, İzmir.
 • Hellyer A (1992). Climbing and Wall Plants. Harper Collins Publishers, Hong Kong.
 • İlarslan, R., 2000. Türkiye’de Thymus L. (Lamiaceae) taksonlarinin yayiliş alanlari. S.,Ü., Fen Ed. Fak., Fen Derg., 17: 165-186.
 • James ET (1998). Some Ohio Nectar and Pollen Producing Plants. Ohio State Univ. Extension Fact Sheet. HYG-2168-98, Ohio, USA.
 • Karabacak O (2002). Akçadağ (Erciş-Van) Florası, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bil. Enst., Van.
 • Koyuncu M, Demirkuş N, Kaya A, Aziret A (1998). Van Çevresi Geofitleri Üzerine Floristik Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Araştırma Fonu (EF 97030 Nolu Proje), Van. Kumova U, Korkmaz A (2001). Arı Yetiştiriciliği. TÜBİTAK, TARP Yayınları, Adana.
 • Mc. Groger S E (1976). California Pollination of Cultivatet Crop Plants.” ARS, USDA, Agriculture Handbook, No:496, Washington.
 • Mishra A, Afik O, Cabrera ML, Delaplane KS, Mowrer JE (2013). Inorganic nitrogen derived from foraging honey bees could have adaptive benefits for the plants they visit. PLoS ONE 8(7), e70591. DOI:10.1371/journal. pone.0070591.
 • Öğün E (1992). Toprakkale (Van) Florası. YYÜ Fen Bil. Ens. D., 1( 2): 201-211.
 • Özbek H (1979). Kültür bitkilerinin tozlaşmalarinda bal arisi (Apis mellifera L.). Atatürk Üniv. Zir. Fak. Derg., 10: 1-2.
 • Özçelik, H., 1987. Erek Dağı (Van) Florası Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bil. Enst., Van.
 • Özgökçe F (1999). Özalp (Van)’ın Flora ve Vejetesyonu, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bil. Enst., Van.
 • Özhatay N, Byfield A, Atay S (2000). Türkiye’nin önemli bitki alanlari. XV. Ulusal Biyoloji Kong., 5-9 Eylül, Ankara.
 • Öztürk A, Öztürk F, Özgökçe F, Keleş A, Kaya A (1998). Y.Y.Ü. Zeve Kampüsü (Van) Florası üzerine bir araştirma. XIV. Ulusal Biyoloji Kong., 7-10 Eylül, Samsun.
 • Öztürk F (2004). Taxonomical list of woody plants in Van Lake basin. Bulletin of Pure and Applied Sciencens, 23B (2): 101-110.
 • Öztürk F, Behçet L (1999). Kurubaş Geçidi (Van) Florası. Ot Sist. Bot. Derg., 6(1):39-56.
 • Öztürk F, Erkan C (2004). Van Gölü havzasındaki floristik yapının arıcılık açısından önemi. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran, Adana.
 • Öztürk F, Erkan C (2010). Bee Plants of Van Lake Basin (Turkey). International Journal of Botany, 6: 101-106.
 • Öztürk F, Tugay O (2003). Doğu ve Güneydoğu Anadolu florasına katkılar. Selçuk Üniversitesi Fen Ed. Fak. Dergisi, 22: 7–17.
 • Peşmen HA (1973). A Study on the Flora of Nemrut Dağı (Bitlis). İst. Üniv. Orman Fak. Derg., 209: 271-287.
 • Qayyoum, MA, Khan BS, Bashir MH (2013). Efficacy of plant extracts against honey bee mite, Varroa destructor (Acari: Varroidae). World J. Zool., 8 (2): 212-216.
 • Reyes-Carrillo JL, Eischen FA, Cano-Rios P, Rodriguez-Martinez R, Camberos UN (2007). Pollen collectionand honey bee forage distribution in Cantaloupe. Acta Zoologica Mexicana, 23: 29–36.
 • Sevin V (2001). Urartu Bahçeleri. Türk Tarih Kurumu, Belleten, CLXIV: 240.
 • Sorger F (1998). Einige Endemiten aus der Türkischen Pflanzenwelt im Bild. Stapfia 54, Wien, Austria.
 • Stace AC (1980). Plant Taxonomy and Biosystematics. Edward Arnold Ltd., London.
 • Sushil SN, Stanley J, Hedau NK, Bhatt JC (2013). Enhancing seed production of three Brassica vegetables by honey bee pollination in north-western Himalayas of India. Universal Journal of Agricultural Research, 1: 49–53.
 • Terzioğlu E (1994). Ülkemizin biyolojik çeşitliliği. Çevre Bakanlığı, Çevre ve İnsan Derg. 5(18): Ankara.
 • Tutin HG, Heywood VH, et al., (1964-1980). Flora Europaea Vol. 1-5. Cambridge Univ. Press.
 • Tutkun E (2000). Teknik Arıcılık El Kitabı. Türkiye Kalkınma Vakfı, Yayın No:2, Ankara.
 • Ünal M, Behçet L (2007).The Flora of Pirreşit Mountain ( Van,Turkey). Türk J. Bot., 31: 193-223.
 • Yaltırık T, Efe A, Uzun A (1997). Tarih Boyunca İstanbul’un Park Bahçe ve Koruları Egzotik Ağaç ve Çalıları. İSFALT yayınları, İstanbul.
 • Yucel B, Duman I (2005). Effects of foraging activity of honeybees (Apis mellifera L.) on onion (Allium cepa) seed production and quality. Pakistan Journal of Biological Sciences, 8: 123–126.
 • Zeyrek Y, Öztürk A (1993). Van Kalesi Florası, Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2): 4-26.
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fazlı ÖZTÜRK
Kurum: yüzün
Ülke: Turkey


Yazar: Cengiz ERKAN
Ülke: Turkey


Yazar: Cihat ÖLÇÜCÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Nilüfer ÇİRİĞ
Ülke: Turkey


Yazar: Necati ÖZOK
Ülke: Turkey


Yazar: Erdal ÖĞÜN
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { yyutbd316240, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {27}, pages = {601 - 607}, doi = {10.29133/yyutbd.316240}, title = {Van İli Peyzaj Bitkilerinin Arıcılık Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, Fazlı and ERKAN, Cengiz and ÖLÇÜCÜ, Cihat and ÇİRİĞ, Nilüfer and ÖZOK, Necati and ÖĞÜN, Erdal} }
APA ÖZTÜRK, F , ERKAN, C , ÖLÇÜCÜ, C , ÇİRİĞ, N , ÖZOK, N , ÖĞÜN, E . (2017). Van İli Peyzaj Bitkilerinin Arıcılık Açısından Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 27 (4) , 601-607 . DOI: 10.29133/yyutbd.316240
MLA ÖZTÜRK, F , ERKAN, C , ÖLÇÜCÜ, C , ÇİRİĞ, N , ÖZOK, N , ÖĞÜN, E . "Van İli Peyzaj Bitkilerinin Arıcılık Açısından Değerlendirilmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 (2017 ): 601-607 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyutbd/issue/33357/316240>
Chicago ÖZTÜRK, F , ERKAN, C , ÖLÇÜCÜ, C , ÇİRİĞ, N , ÖZOK, N , ÖĞÜN, E . "Van İli Peyzaj Bitkilerinin Arıcılık Açısından Değerlendirilmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 (2017 ): 601-607
RIS TY - JOUR T1 - Van İli Peyzaj Bitkilerinin Arıcılık Açısından Değerlendirilmesi AU - Fazlı ÖZTÜRK , Cengiz ERKAN , Cihat ÖLÇÜCÜ , Nilüfer ÇİRİĞ , Necati ÖZOK , Erdal ÖĞÜN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.316240 DO - 10.29133/yyutbd.316240 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 601 EP - 607 VL - 27 IS - 4 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.316240 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.316240 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Van İli Peyzaj Bitkilerinin Arıcılık Açısından Değerlendirilmesi %A Fazlı ÖZTÜRK , Cengiz ERKAN , Cihat ÖLÇÜCÜ , Nilüfer ÇİRİĞ , Necati ÖZOK , Erdal ÖĞÜN %T Van İli Peyzaj Bitkilerinin Arıcılık Açısından Değerlendirilmesi %D 2017 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 27 %N 4 %R doi: 10.29133/yyutbd.316240 %U 10.29133/yyutbd.316240
ISNAD ÖZTÜRK, Fazlı , ERKAN, Cengiz , ÖLÇÜCÜ, Cihat , ÇİRİĞ, Nilüfer , ÖZOK, Necati , ÖĞÜN, Erdal . "Van İli Peyzaj Bitkilerinin Arıcılık Açısından Değerlendirilmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 / 4 (Aralık 2017): 601-607 . https://doi.org/10.29133/yyutbd.316240
AMA ÖZTÜRK F , ERKAN C , ÖLÇÜCÜ C , ÇİRİĞ N , ÖZOK N , ÖĞÜN E . Van İli Peyzaj Bitkilerinin Arıcılık Açısından Değerlendirilmesi. YYÜ TAR BİL DERG. 2017; 27(4): 601-607.
Vancouver ÖZTÜRK F , ERKAN C , ÖLÇÜCÜ C , ÇİRİĞ N , ÖZOK N , ÖĞÜN E . Van İli Peyzaj Bitkilerinin Arıcılık Açısından Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2017; 27(4): 607-601.