Yıl 2019, Cilt 29 , Sayı 3, Sayfalar 489 - 495 2019-09-30

Bazı Nar Genotiplerine Ait Meyvelerin Organik Asit ve C Vitamini Profili
Profile of Organic Acid and Vitamin C in Fruits of Some Pomegranate Genotypes

Ferit ÇELİK [1] , Müttalip GÜNDOĞDU [2] , Hamdi ZENGİNBAL [3]


 Nar meyvesi, biyokimyasal içeriğinin de zengin olması sebebiyle insan beslenmesinde önemli meyve türleri arasında yer almaktadır. Yapılan bu araştırmada Çukurca (Hakkari) ilçesinde yetiştirilen nar genotiplerine ait meyvelerin organik asitler (malik, sitrik, tartarik, süksinik, okzalik ve fumarik asit) ve C vitamini içeriklerinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu biyokimyasal içerikler arasındaki korelasyonlar temel bileşen analizi ile incelenmiş ve nar genotiplerinin biyoaktif içerikler açısından istatistiksel olarak dağılımları belirlenmiştir. Organik asit ve C vitamini bakımından incelenen genotiplerde meydana gelen değişimin % 44.73’ü iki temel bileşen ile açıklanmıştır. Söz konusu araştırmada organik asit içerikleri değerlendirildiğinde, bir genotip haricinde genel olarak hakim olan asidin sitrik asit olduğu, bunu sırasıyla malik asit, fumarik asit, süksinik asit, okzalik asit ve tartarik asidin takip ettiği tespit edilmiştir. Nar genotiplerine ait meyve sularının okzalik asit içeriğinin 0.02-0.59 g/l, malik asit içeriğinin 1.01-2.84 g/l, sitrik asit içeriğinin 1.92-7.84 g/l, süksinik asit içeriğinin 0.06-0.28 g/l, fumarik asit içeriğinin 0.13-0.68 g/l ve tartarik asit içeriğinin 0.03-0.10 g/l arasında değiştiği belirlenmiştir. Araştırmada, genotipler C vitamini içeriği açısından kıyaslandığında 30HAK02 (30.84 mg/l) genotipi diğer genotiplerden daha yüksek oranda C vitamini içerdiği görülmüştür

Pomegranate fruit is an important fruit species in human nutrition due to its rich biochemical content. In this study, organic acids (malic, citric, tartaric, succinic, oxalic and fumaric acid) and vitamin C contents of fruits of pomegranate genotypes grown in Çukurca (Hakkari) district were determined. Correlations between these biochemical contents were examined by basic component analysis and the statistical distributions of pomegranate genotypes in terms of bioactive contents were determined. The variation of in genotypes in terms of organic acid and vitamin C contents is explained as 44.73 % with two main components. When the organic acid contents in the study were evaluated, it was determined that the dominant acid was citric acid except for one genotype, followed by malic acid, fumaric acid, succinic acid, oxalic acid, and tartaric acid. Oxalic acid, malic acid, citric acid, succinic acid, fumaric acid, and tartaric acid contents of pomegranate fruit juices were determined to range from 0.02 to 0.59 g l-1 from 1.01 to 2.84 g l-1, from 1.92 to 7.84 g l-1, from 0.06 to 0.28 g l-1, 0.13 to 0.68 g l-1, 0.03 to 0.10 g l-1, respectively. In the study, 30HAK02 genotype (30.84 mg l-1) was found to contain higher vitamin C than other genotypes.

 • Al-Maiman SA, Ahmad D (2002). Changes in physical and chemical properties during pomegranate (Punica granatum L.) fruit maturation. Food Chem. 76(4): 437-441.
 • Anesini C, Perez C (1993). Screening of plants used in argentine folk medicine for antimikrobiyal activitiy. J. Ethonopharmacol. 39: 119-128.
 • Beşikci AO, Arıoğlu E (2010). Nar (Punica granatum L.) Suyunun kardiyovasküler etkileri. Modern Fitofarmakoterapi ve Doğal Farmasötikler. 3 (1): 26-31.
 • Bevilacqua AE, Califano AN (1989). Determination of organic acids in dairy products by high performance liquid chromatography. J. Food Sci. 54: 1076–1079.
 • Cemeroğlu B (2007). Gıda analizleri. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları. 34: 168–171.Cemeroğlu B, Acar J (1986). Meyve ve sebze işleme teknolojisi. Gıda Teknolojisi Derneği: 6: 29-30.Cemeroğlu B, Yemenicioğlu A, Özkan M (2004). Meyve ve Sebzelerin Bileşimi, 1. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi (Editör: B. Cemeroğlu), 2. Başkent Klişe Matbaacılık, 1, Ankara.
 • Fadavi A, Barzegar M, Azizi MH, Bayat M (2005). Note physicochemical composition of ten pomegranate cultivars (Punica granatum L.) grown in İran. Food Sci. Tech. Int. 11(2): 113-119.
 • Gündoğdu M, Yılmaz H (2012). Organic acid, phenolic profile and antioxidant capacities of pomegranate (Punica granatum L.) cultivars and selected genotypes. Scientia Horticulturae. 143: 38-42.
 • Mavlyanov SM, Islambekov SY, Karimdzhanov AK, Ismailov AI (1997). Polyphenols of pomegranate peels show marked antitumor and antiviral action. Khim Prir Soedin. 33: 124-126.
 • Melgarejo P, Salazar DM, Artes F (2000). Organic acids and sugars composition of harvested pomegranate fruits. Eur Food Res. Technol. 211: 185-190.
 • Muradoğlu F, Balta MF, Özrenk K (2006). Pomegranate (Punica granatum L.) Genetic resources from Hakkari, Turkey. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences. 6: 520-525.
 • Onur C (1983). Akdeniz Bölgesi narlarının seleksiyonu (Doktora Tezi). Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Eğitim Merkezi Yayın No:46 Mersin.
 • Ozgen M, Durgaç C, Serçe S, Kaya C (2008). Chemical and antioxidant properties of pomegranaet cultivars grown in the Mediterrranean region of Turkey. Food Chem. 111: 703-706.
 • Özkaya H (1988). Analitik Gıda Kalite Kontrolü. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 1086: 43-46.
 • Poyrazoglu E, Gokmen V, Artik N (2002). Organic acids and phenolic compounds in pomegranates (Punica granatum L.) grown in Turkey. Journal of Food Composıtıon and Analysıs. 15: 567–575.
 • Saleh MA, Amer MK, Radwan A (1964). Experiment on pomegranate seeds and juice preservation. Agric.Res. Rev. 42 (4):54-64.
 • Savran HS (1999). Nar Suyunda Organik Ait Dağılımı (Yüksek Lisans Tezi). AÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Schobınger U (1988). Meyve ve Sebze Üretim Teknolojisi. Çeviren: J.Acar. H.Ü. Basımevi, s. 63-64, Ankara.
 • Zhanak J, Zhan B, Yao X, Gao Y, Shong J (1995). antiviral activitiy of tanin from the percirap of Punica granatum L. aganist herpes virus in vitro. Chung Kuo Chung Yao Tsa Chih. 20:556-558.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Yayımlanma Tarihi Eylül 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9089-2468
Yazar: Ferit ÇELİK (Sorumlu Yazar)
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9375-7365
Yazar: Müttalip GÜNDOĞDU
Kurum: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5041-2298
Yazar: Hamdi ZENGİNBAL
Kurum: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { yyutbd517177, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {29}, pages = {489 - 495}, doi = {10.29133/yyutbd.517177}, title = {Bazı Nar Genotiplerine Ait Meyvelerin Organik Asit ve C Vitamini Profili}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Ferit and GÜNDOĞDU, Müttalip and ZENGİNBAL, Hamdi} }
APA ÇELİK, F , GÜNDOĞDU, M , ZENGİNBAL, H . (2019). Bazı Nar Genotiplerine Ait Meyvelerin Organik Asit ve C Vitamini Profili. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 29 (3) , 489-495 . DOI: 10.29133/yyutbd.517177
MLA ÇELİK, F , GÜNDOĞDU, M , ZENGİNBAL, H . "Bazı Nar Genotiplerine Ait Meyvelerin Organik Asit ve C Vitamini Profili". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 489-495 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyutbd/issue/49200/517177>
Chicago ÇELİK, F , GÜNDOĞDU, M , ZENGİNBAL, H . "Bazı Nar Genotiplerine Ait Meyvelerin Organik Asit ve C Vitamini Profili". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 489-495
RIS TY - JOUR T1 - Bazı Nar Genotiplerine Ait Meyvelerin Organik Asit ve C Vitamini Profili AU - Ferit ÇELİK , Müttalip GÜNDOĞDU , Hamdi ZENGİNBAL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.517177 DO - 10.29133/yyutbd.517177 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 489 EP - 495 VL - 29 IS - 3 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.517177 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.517177 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Bazı Nar Genotiplerine Ait Meyvelerin Organik Asit ve C Vitamini Profili %A Ferit ÇELİK , Müttalip GÜNDOĞDU , Hamdi ZENGİNBAL %T Bazı Nar Genotiplerine Ait Meyvelerin Organik Asit ve C Vitamini Profili %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 29 %N 3 %R doi: 10.29133/yyutbd.517177 %U 10.29133/yyutbd.517177
ISNAD ÇELİK, Ferit , GÜNDOĞDU, Müttalip , ZENGİNBAL, Hamdi . "Bazı Nar Genotiplerine Ait Meyvelerin Organik Asit ve C Vitamini Profili". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 / 3 (Eylül 2019): 489-495 . https://doi.org/10.29133/yyutbd.517177
AMA ÇELİK F , GÜNDOĞDU M , ZENGİNBAL H . Bazı Nar Genotiplerine Ait Meyvelerin Organik Asit ve C Vitamini Profili. YYÜ TAR BİL DERG. 2019; 29(3): 489-495.
Vancouver ÇELİK F , GÜNDOĞDU M , ZENGİNBAL H . Bazı Nar Genotiplerine Ait Meyvelerin Organik Asit ve C Vitamini Profili. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2019; 29(3): 495-489.