Yıl 2019, Cilt 29 , Sayı 3, Sayfalar 397 - 405 2019-09-30

Nohut Ekim Alanlarında Yabancı Ot Mücadelesinde Farklı Meme Tiplerinin Uygulama Zamanlarına Göre Etkinliğinin Belirlenmesi
Determining of Effectiveness of Different Nozzle Types in Weed Control in Chickpea Cultivation Areas According to Application Period

Ali BOLAT [1] , Ali BAYAT [2] , Özcan TETİK [3] , Meltem TÜRKERİ [4]


Bu çalışmada, kışlık nohut yetiştiriciliğinde sorun olan yabancı otlara karşı bazı çıkış öncesi ve çıkış sonrası ilaçlama yöntemlerinin başarısı saptanmıştır. Araştırmada kullanılan yöntemler; (M1) standart yelpaze hüzmeli meme (çıkış öncesi), (M2) çıkış öncesi meme tipi (çıkış öncesi) ,(M3) çarpmalı meme tipi (Çıkış öncesi), (M4) hava emişli meme (çıkış sonrası), (M5) ikiz hüzmeli hava emişli meme (çıkış sonrası) iki farklı uygulama hacminde (200 ve 400 l/ha) uygulanmıştır. Yöntemlere ait ilaçlama başarısı iki aşamalı olarak ölçülmüştür. Birinci aşamada, iz maddesi (BSF) uygulamaları yapılmış, burada parsellere yerleştirilen filtre kâğıtları ile kalıntı (birikim) miktarları ve suya duyarlı kartlar ile kaplama oranları belirlenmiştir. İkinci aşamada, iz maddesi sonrası gerçek herbisit uygulamaları yapılmıştır. Herbisit uygulamalarında çıkış öncesi seçilen meme tipleri ile Linuron ve çıkış sonrası meme tipleri ile Aclonifen etken maddeli herbisitler etiket dozlarında kullanılmıştır. Herbisit uygulamalarına bağlı olarak parsellerde, yabancı ot kontrol etkinlikleri ve verim değerleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, 400 l/ha uygulama hacmi ve hava emişli meme (M4), %86.6 biyolojik etkinlik değerleri ve 476 kg/da verim değeri ile en yüksek sonuçları sağlamıştır.

In this study, the success of spraying with the use of some spraying methods against weeds which are problem in chickpea cultivation has been determined. In the research, (M1) standard flat fan nozzle (pre-emerge), (M2) pre-emerge flat spray nozzle (pre-emerge), (M3) flanged (deflected) nozzle (post-emerge), (M4) air injector nozzle (post-emerge), (M5) air injector twin flat nozzle (post-emerge), were applied in two different application volumes (200 and 400 ha-1). The spraying processes were carried out in two stages that a tracer (BSF) was applied in the first stage and the coverage rates with water-sensitive cards and amount of deposits with the filter papers were determined in the parcels. In the second stage, herbicide applications were applied following the tracer. Linuron herbicide was used in pre-emergence methods. Aclonifen herbicide was used in labelled doses with active ingredient in post-emergence methods. Based on the herbicide application results, the weed control efficiency and yield values were determined in the plots. Results revealed that the highest effects were obtained in air induction nozzle (M4) in 400 ha-1 application volume with 86.6% weed control efficiency values and 476 kg da-1 yield.

 • Amare, T., Mohammed, A., Negeri, M., Sileshi, F. (2015). Effect of weed control methods on weed density and maize (Zea mays L.) yield in west Shewa Orimia, Ethiopia. African Journal of Plant Science, 9(1), 8-12.
 • Bolat, A., Bayat, A., Tetik, O., Karaagac, H.A., Cerit, İ., Sevilmis, U. (2018a). Performance of herbicide spraying methods at different application volumes in maize. Fresenıus Environmental Bulletin, 27(5): 2963-2967
 • Bolat, A., Tetik, O., Bayat, A., Sevilmis, U. (2018b). Jungle rice (Echınochloa colonum (l.) Link) control with some band and broadcast spray application methods. Fresenıus Environmental Bulletin, 27(7), 5066-5071.
 • Caner, Ö., Tozan, M., Güler, H. (2015). Pestisit uygulama teknolojilerindeki gelişmeler. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-1, 321-350.
 • Mcvay, K.A., Crutcher, F. (2016). Chickpea Production. Environment, 2011(4), 5.
 • Sayıncı, B., Bastaban, S. (2011). Spray distribution uniformity of different types of nozzles and its spray deposition in potato plant. African Journal of Agricultural Research, 6(1), 352-362.
 • Soysal, A., Bayat, A. (2006). Herbisit Uygulamalarında Kullanılan Düşük Sürüklenme Potansiyelli Memelerin Püskürtme Tekniği Açısından Değerlendirilmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2(3), 189-195.
 • Şanlı, A., Kaya, M., Burhan, K. (2009) Nohut (Cicer arietinum L.)’ta yabancı ot mücadele zamanları ile herbisit uygulamalarının verim ve bazı verim unsurlarına etkileri. 2009. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 24(1):13-20
 • Tanrıöver, M. (2008). Isparta koşullarında nohutta yabancı ot mücadelesi üzerinde araştırmalar Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Urkan , E., Tozan, M., Güler, H. (2012). Bağ ilaçlamasında kullanılan bazı meme tiplerinin kontrollü koşullar altındaki etkilerinin karşılaştırılması. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 8(1), 75-82.
 • Wang, S., Dorr, G.J., Khashehchi, M., He, X. (2015). Performance of selected agricultural spray nozzles using particle image velocimetry. Journal of Agricultural Science and Technology, 17(3), 601-613.
 • Zhu, H., Dorner, J.W., Rowland, D.L., Derksen, R.C, Ozkan, H.E. (2004). Spray penetration into peanut canopies with hydraulic nozzle tips. Biosystems Engineering, 87(3), 275-283.
Birincil Dil tr
Konular Ziraat
Yayımlanma Tarihi Eylül 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1019-0069
Yazar: Ali BOLAT (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADANA DOĞU AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7104-9544
Yazar: Ali BAYAT
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6348-8195
Yazar: Özcan TETİK
Kurum: ADANA BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5225-967X
Yazar: Meltem TÜRKERİ
Kurum: ADANA DOĞU AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { yyutbd563192, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {29}, pages = {397 - 405}, doi = {10.29133/yyutbd.563192}, title = {Nohut Ekim Alanlarında Yabancı Ot Mücadelesinde Farklı Meme Tiplerinin Uygulama Zamanlarına Göre Etkinliğinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {BOLAT, Ali and BAYAT, Ali and TETİK, Özcan and TÜRKERİ, Meltem} }
APA BOLAT, A , BAYAT, A , TETİK, Ö , TÜRKERİ, M . (2019). Nohut Ekim Alanlarında Yabancı Ot Mücadelesinde Farklı Meme Tiplerinin Uygulama Zamanlarına Göre Etkinliğinin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 29 (3) , 397-405 . DOI: 10.29133/yyutbd.563192
MLA BOLAT, A , BAYAT, A , TETİK, Ö , TÜRKERİ, M . "Nohut Ekim Alanlarında Yabancı Ot Mücadelesinde Farklı Meme Tiplerinin Uygulama Zamanlarına Göre Etkinliğinin Belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 397-405 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyutbd/issue/49200/563192>
Chicago BOLAT, A , BAYAT, A , TETİK, Ö , TÜRKERİ, M . "Nohut Ekim Alanlarında Yabancı Ot Mücadelesinde Farklı Meme Tiplerinin Uygulama Zamanlarına Göre Etkinliğinin Belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 397-405
RIS TY - JOUR T1 - Nohut Ekim Alanlarında Yabancı Ot Mücadelesinde Farklı Meme Tiplerinin Uygulama Zamanlarına Göre Etkinliğinin Belirlenmesi AU - Ali BOLAT , Ali BAYAT , Özcan TETİK , Meltem TÜRKERİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.563192 DO - 10.29133/yyutbd.563192 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 397 EP - 405 VL - 29 IS - 3 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.563192 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.563192 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Nohut Ekim Alanlarında Yabancı Ot Mücadelesinde Farklı Meme Tiplerinin Uygulama Zamanlarına Göre Etkinliğinin Belirlenmesi %A Ali BOLAT , Ali BAYAT , Özcan TETİK , Meltem TÜRKERİ %T Nohut Ekim Alanlarında Yabancı Ot Mücadelesinde Farklı Meme Tiplerinin Uygulama Zamanlarına Göre Etkinliğinin Belirlenmesi %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 29 %N 3 %R doi: 10.29133/yyutbd.563192 %U 10.29133/yyutbd.563192
ISNAD BOLAT, Ali , BAYAT, Ali , TETİK, Özcan , TÜRKERİ, Meltem . "Nohut Ekim Alanlarında Yabancı Ot Mücadelesinde Farklı Meme Tiplerinin Uygulama Zamanlarına Göre Etkinliğinin Belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 / 3 (Eylül 2019): 397-405 . https://doi.org/10.29133/yyutbd.563192
AMA BOLAT A , BAYAT A , TETİK Ö , TÜRKERİ M . Nohut Ekim Alanlarında Yabancı Ot Mücadelesinde Farklı Meme Tiplerinin Uygulama Zamanlarına Göre Etkinliğinin Belirlenmesi. YYÜ TAR BİL DERG. 2019; 29(3): 397-405.
Vancouver BOLAT A , BAYAT A , TETİK Ö , TÜRKERİ M . Nohut Ekim Alanlarında Yabancı Ot Mücadelesinde Farklı Meme Tiplerinin Uygulama Zamanlarına Göre Etkinliğinin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2019; 29(3): 405-397.