Yıl 2019, Cilt 29 , Sayı 3, Sayfalar 458 - 465 2019-09-30

Pülverizatör Memelerinde Damla Sıklığı ve Pülverizasyon Karakteristiklerinin Tahminlenmesi
Estimation of Droplet Density and Spray Characteristics in Sprayer Nozzles

Bahadır SAYINCI [1] , Bünyamin DEMİR [2] , Nuri AÇIK [3]


Bu araştırmanın amacı, düşük hacimli pestisit uygulamalarında kullanılan farklı tip pülverizatör memelerinde birim alana ulaşan damla sayısını belirlemek ve pülverizasyon karakteristiklerini tahminlemektir. Denemelerde standart (ST), yüksek etki alanlı (LU), standart dar hüzme açılı (STD), konik hüzmeli (DC), düşük sürüklenme potansiyelli (AD), hava emişli (IDK) ve ikiz akışlı (IDKT) meme tipleri kullanılmıştır. Püskürtme uygulamaları otomatik hız kontrollü doğrusal hareketli bir simülatör kullanılarak 300 kPa sabit işletme basıncı ve 80 l/ha uygulama hacminde yapılmıştır. Damla örneklemesi için suya duyarlı kağıt (WSP, 26×76 mm), kullanılmış ve metal direklerin alt, orta ve üst bölgelerine yerleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre ST, LU, STD, DC ve AD tip memelerle ince ve orta yapılı; IDK tip memeyle orta ve kaba yapılı; IDKT tip memede ise kaba, çok kaba ve aşırı kaba yapılı damlaların üretildiği belirlenmiştir. Damla sıklığı ortalamaları ince ve orta yapılı damlalar üreten memelerde 88-202 adet/cm2 aralığında; orta ve kaba yapılı damlalar üreten memelerde 47-48 adet/cm2; kaba, çok kaba ve aşırı kaba yapılı damlalar üreten memelerde 19-34 adet/cm2 olarak belirlenmiştir. Kaba yapılı damlalar üreten IDKT tip memenin kullanıldığı püskürtme uygulamalarında biyolojik etkinliği arttırmak için damla sıklığının da arttırılması gerekmektedir. Bu nedenle IDKT tip memenin kullanıldığı püskürtme uygulamalarında işletme basıncının önerilen basınç aralığında arttırılarak daha küçük çaplı damlaların üretilmesi gerekmektedir.

The aim of this study is to determine the number of drops reaching to the unit area with the different types sprayer nozzles used at low volume pesticide application and to estimate the spray characteristics. In the experiments, standard flat-fan (ST), multi range flat-fan (LU), standard flat-fan with narrow spray angle (STD), hollow cone (DC), drift guard (AD), air induction (IDK) and twinjet air induction (IDKT) nozzle types were used. The spray applications were carried out with a constant spray pressure of 300 kPa and an application volume of 80 l/ha using an automatic speed controlled linear moving spray simulator. Water sensitive papers (WSP, 26×76 mm) were used to take drop samples and placed to the top, middle and bottom parts of the metal poles. According to the research result, ST, LU, STD, DC and AD type nozzles produced fine and medium droplets. The medium and coarse droplets were produced with IDK type nozzle. The spray characteristic of the IDKT type nozzle was coarse, very coarse and extremely coarse droplets. The averages of drop density varied between 88-202 number cm-2 for the nozzles producing fine and medium droplets; 47-48 number cm-2 for the nozzles producing medium and coarse droplets; 19-34 number cm-2 for the nozzles producing coarse, very coarse and extremely coarse droplets. In order to improve the biological efficiency at spray application used the IDKT type nozzle producing coarse droplets, its drop density should be also increased. Therefore, in spray applications where IDKT type nozzle is used, it is necessary to increase the operating pressure within the recommended pressure range and to produce smaller diameter droplets.

 • Albuz® (2016). Spray Nozzles, Albuz Catalog 2016. http://albuz-spray.com Erişim tarihi: 01.04.2018.
 • Arag® (2017). Nozzle Holder, Caps veNozzle Tips Catalogue (Revision). www.aragnet.com Erişim tarihi: 01.05.2017.
 • ASABE (2009). Spray Nozzle Classification by Droplet Spectra. Standard 572.1 American Society of Agricultural and Biological Engineers, St. Joseph, MI.
 • Bayat, A., & Bozdogan, N. Y. (2005). An air-assisted spinning disc nozzle and its performance on spray deposition and reduction of drift potential. Crop Protection, 24, 651-960. doi: 10.1016/j.cropro.2005.01.015
 • Çilingir, İ., & Dursun, E. (2010). Bitki Koruma Makinaları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 151, Ders Kitabı: 484, 2. Baskı, Ankara, 248 s.
 • Hipkins, P., & Grisso, R. B. (2014). Droplet Chart/Selection Guide. Virginia Cooperative Extention, Virginia State University, Publication, 442-031.Hypro® (2018).
 • Hypro Nozzle Catalogue. http://www.hypro-eu.com Erişim tarihi: 01.04.2018.
 • Hypropumps (2006). SprayTip Catalog. www.hypropumps.com Erişim tarihi: 01.11 2017.
 • Kruger, G. R., Klein, R. N., & Ogg, C. L. (2013). Spray Drift of Pesticides. Nebreska Extention.http://extensionpublications.unl.edu/assets/html/g1773/build/g1773.htm. Erişim tarihi: 01.05.2017.
 • Lechler® (2018). Agricultural Spray Nozzles, 2018 US Catalog. http://www.lechler.de Erişim tarihi: 01.04.2018.
 • Matthews, G., Bateman, R., & Miller, P. (2014). Pesticide Application Methods. Forth Edition, Wiley Blackwell. 536 p.
 • Nuyttens, D., Baetens, K., De Schampheleire M., & Sonck, B. (2007). Effect of nozzle type, size and pressure on spray droplet characteristics. Biosystems Engineering 97 (3), 333-345. doi: 10.1016/j.biosystemseng.2007.03.001.
 • Sanchez-Hermosilla, J., & Medina, R. (2004). Adaptive threshold for droplet spot analysis using water-sensitive paper. Applied Engineering in Agriculture 20 (5), 547-551. doi: 10.13031/2013.17454
 • Sayıncı, B. (2016a). The influence of strainer types on the flow and droplet velocity characteristics of ceramic flat - fan nozzles. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 40 (1), 25-37. doi: 10.3906/tar-1411-140
 • Sayıncı, B. (2016b). Doğrusal hareketli püskürtme simülatörü tasarımı ve üretimi. Atatürk Üniversitesi BAP Projesi, Proje No: BAP 2013/128, Erzurum.Sayıncı. B., &
 • Kara, M. (2015). The effects of strainer types on flow characteristics of anti-drift (AD) and multi-range (LU) flat-fan nozzles. Tarım Bilimleri Dergisi 21 (4), 558-571. doi: 10.15832/tbd.29680
 • Sayıncı, B., Yarpuz-Bozdoğan, N., Yıldız, C., & Demir, B. (2013). Konik hüzmeli memelerde akış katsayısı ve bazı işletme özelliklerinin belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 9 (1), 9-20.Sayinci, B., & Bastaban, S. (2011). Spray distribution uniformity of different types of nozzles and its spray deposition in potato plant. African Journal of Agricultural Research 6 (2), 352-362. doi: 10.5897/AJAR10.480
 • Sayıncı, B., Çömlek, R., & Çomaklı, M. (2019). Konik Hüzmeli Poliasetal (POM) Pülverizatör Memelerinde Damla Kinematiği. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi (Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences) 29 (1), 94-105. doi: 10.29133/yyutbd.494076
 • Spandl (2010). Comparing Drift Reduction Technology. Winfield Solutions, Shoreview, Minnesota. https://www.extension.umn.edu/agriculture/agpro-fessionals/cpm/2010 Erişim tarihi: 01.11.2017
 • Wolf (2017). Educating Applicators about Droplet Size. Wolf Consulting & Research LLC, https://tpsalliance.org/pdf/topics/Wolf-2-TPSA-2012.pdf Erişim tarihi: 01.11.2017.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Yayımlanma Tarihi Eylül 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7148-0855
Yazar: Bahadır SAYINCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR.
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6405-4724
Yazar: Bünyamin DEMİR
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5965-1989
Yazar: Nuri AÇIK
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Mersin Üniversitesi
Proje Numarası 2017-2-AP4-2565
Teşekkür Bu çalışma Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından 2017-2-AP4-2565 proje numarasıyla desteklenmiştir.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { yyutbd573698, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {29}, pages = {458 - 465}, doi = {10.29133/yyutbd.573698}, title = {Pülverizatör Memelerinde Damla Sıklığı ve Pülverizasyon Karakteristiklerinin Tahminlenmesi}, key = {cite}, author = {SAYINCI, Bahadır and DEMİR, Bünyamin and AÇIK, Nuri} }
APA SAYINCI, B , DEMİR, B , AÇIK, N . (2019). Pülverizatör Memelerinde Damla Sıklığı ve Pülverizasyon Karakteristiklerinin Tahminlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 29 (3) , 458-465 . DOI: 10.29133/yyutbd.573698
MLA SAYINCI, B , DEMİR, B , AÇIK, N . "Pülverizatör Memelerinde Damla Sıklığı ve Pülverizasyon Karakteristiklerinin Tahminlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 458-465 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyutbd/issue/49200/573698>
Chicago SAYINCI, B , DEMİR, B , AÇIK, N . "Pülverizatör Memelerinde Damla Sıklığı ve Pülverizasyon Karakteristiklerinin Tahminlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 458-465
RIS TY - JOUR T1 - Pülverizatör Memelerinde Damla Sıklığı ve Pülverizasyon Karakteristiklerinin Tahminlenmesi AU - Bahadır SAYINCI , Bünyamin DEMİR , Nuri AÇIK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.573698 DO - 10.29133/yyutbd.573698 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 458 EP - 465 VL - 29 IS - 3 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.573698 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.573698 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Pülverizatör Memelerinde Damla Sıklığı ve Pülverizasyon Karakteristiklerinin Tahminlenmesi %A Bahadır SAYINCI , Bünyamin DEMİR , Nuri AÇIK %T Pülverizatör Memelerinde Damla Sıklığı ve Pülverizasyon Karakteristiklerinin Tahminlenmesi %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 29 %N 3 %R doi: 10.29133/yyutbd.573698 %U 10.29133/yyutbd.573698
ISNAD SAYINCI, Bahadır , DEMİR, Bünyamin , AÇIK, Nuri . "Pülverizatör Memelerinde Damla Sıklığı ve Pülverizasyon Karakteristiklerinin Tahminlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 / 3 (Eylül 2019): 458-465 . https://doi.org/10.29133/yyutbd.573698
AMA SAYINCI B , DEMİR B , AÇIK N . Pülverizatör Memelerinde Damla Sıklığı ve Pülverizasyon Karakteristiklerinin Tahminlenmesi. YYÜ TAR BİL DERG. 2019; 29(3): 458-465.
Vancouver SAYINCI B , DEMİR B , AÇIK N . Pülverizatör Memelerinde Damla Sıklığı ve Pülverizasyon Karakteristiklerinin Tahminlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2019; 29(3): 465-458.