Amaç ve Kapsam

Biyoloji temel alanı içerisinde yer alan Eczacılık, Tıp, Veterinerlik, Ziraat gibi uygulama alanları ve Biyokimya, Farmakoloji, Mikrobiyoloji, Famakognozi, Kanser Biyolojisi, Genetik ve Evrim gibi alt alanlarda referans bir dergi olmak. 

Uluslararası Bilimsel Kamuoyunda orijinal eserlerin yayınlanabileceği bilimin ve etiğin birlikte yer aldığı bir periyodik dergi haline gelebilmek.

Yaşam Bilimlerinin (Tıp, Veterinerlik, Ziraat vb.) tamamını kucaklayan özellikle disiplinler arası çalışmaları hedef alan ve Moleküler Biyoloii, Botanik, Zooloji, Genetik, Eczacılık, Farmakoloji, Gıda Mühendisliği, Temel Tıp Bilimleri gibi biyolojik araştırma alanları bu derginin kapsamına girecektir. 

Dergimiz Biyoloji temel alanı ya da ondan türeyen alanlar dışında makale kabul etmeyecektir.

Yayımlanma Ayları
Ocak Nisan Ağustos