Cilt: 30 - Sayı: 4, 1.12.1998

Yıl: 1998

Olgu Sunumu

1. Premat. Over Yetmezliği

2. Laparoskopi Yöntemiyle Yapılan Tuhal Sterilizasyon

3. Zeynep Kamil Hastanesinde Tedavi Edilen Serviks Kanserli Olguların Cerrahi Evreye Göre Sağkalım Analizi

4. Zeynep Kamil Hastanesinde Tedavi Edilen Endometrium Kanserli Olguların Cerrahi Evreye Göre Sağkalım Analizi

5. Laparoskopik Kolposuspansiyon

6. Prematür Membran Rüptürü

7. Preterm Eylemde Takip ve Tedavi: 162 Olgu Analizi

8. Preeklampsi ve Eklampside Takip ve Tedavi: 182 Olgu Analizi

9. Fetal Kromozom Anomalilerinin Erken Tanısında Ense Pilisi Kalınlığı (Nuchal Translucency) Ölçümü: Ön Çalışma

10. Kliniğimizdeki Anomalili Doğumların Analizi ve Ultrasonografinin Tanıdaki Yeri

11. Gestasyonel Diyabette Tanı ve Klinik Yöntem

12. Gebelerde HBsAg Taraması

Araştırma Makalesi

13. HEPATİTİS B VE PLEVRAL EFÜZYON

14. Hepatitis B ve Plevral Efüzyon

15. Akut infantil Hemorajik Ödem Olgusu

16. Kızamıklı Hastalarda A Vitamini Düzeyleri

18. Çocuklarda Safra Kesesi Taşlarma Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu

19. Yenidoğan Sepsisli 129 Olgunun Değerlendirilmesi