Cilt: 30 - Sayı: 2, 1.06.1998

Yıl: 1998

Olgu Sunumu

1. Live Ectopic Pregnancy On Tuba Of A Rudimentary Unterine Horn

3. Endometriomalarm Benign Over Kistlerinden Ayrıt Edilmesinde Serum CA-125 Düzeylerinin Yeri

5. Serviksin Lenfcepitelyoma Like Karsinomu (Olgu Sunumu)

6. Serviks Karsinomlu Kadudarm Eşlerinde IIPV DNA'sı Aranması

7. Geçirilmiş Sezaryen Operasyonl,Gebelerde Vaginal Doğum

9. Gebelik ve Immunizasyon

10. Intrauterin Gelişme Geriliği Olgularında Lupus Antikoagillanı Araştırılması

11. Acil Sezaryen Histerektomi Yapılan Olgularda Maternal Mobidite ve Mortalitenin Değerlendirilmesi

12. Gestasyonel Diyabetin Fetal Mortaliyete Etkisi ve Takipli ve Takipsiz Hastaların Karşılaştırılması

13. Gebelerde Hepatit-B Virüsü Taşıyıcılığı

14. Günümüzde Doğum Yöntemi ve Yükselen Sezaryen Oranı

15. Term SGA, AGA ve LGA Yenidoğanlarda Kord Kanı C-Peptid Düzeyleri

16. Beta Talasemi Majörlü Olgularında Tiroid Fonksiyonları

17. Beta Talasemi Mejörlü Olgularda Ilepatik Fonksiyon Bozuklukları

19. Anemi Komplikasyonu İle Seyreden Sıtma Olguları

20. Tekrarlayan Gastrointestinal Kanama ile Başvuran Bir Klippel-Trenaunay-Webe Sendromu Olgusu

22. Term, IUGR ve Preterm Yenidoğanlarda Kan Laktat Düzeyleri