Cilt: 35 - Sayı: 4, 1.05.2004

Yıl: 2004

Makaleler

2. Jinekolojik malignite nedenli operasyonlarda gözlenen intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar

3. Fetal situs anomalilerinde prenatal tanı ve perinatal sonuçlar

4. Sarkoidozlu olguda uterusun leiomyosarkomu

6. Sirenomelia: A case of severe caudal regression syndrome

8. Düşük doğum ağırlıklı bebek etiyolojisindeki obstetrik risk faktörleri

9. Tüberküloz menenjitli olgularımızın değerlendirilmesi

10. Kliniğimizde tedavi edilmiş olan pnömonili çocuk olgularının değerlendirilmesi

11. Bir olgu sunumu: Cerebro-oculo-facio-scletal sendrom