Cilt: 37 - Sayı: 1, 1.02.2006

Yıl: 2006

Makaleler

3. West sendromlu olgularımızın değerlendirilmesi

4. Periton diyalizi ile tedavi edilen üç akçaağaç şurubu idrarı hastası

5. Leigh hastalığı: Olgu sunumu