Cilt: 37 - Sayı: 3, 1.04.2006

Yıl: 2006

Makaleler

2. Serviksin invaziv skuamöz hücreli karsinomlarında HPV'nin PCR ve immünohistokimyasal yöntemlerle belirlenmesi

3. Gebelikte kullanılan transfüzyon ürünleri ve son gelişmeler

4. Şizoaffektif bozukluk ve habis over tümörünün tetiklediği Wernicke Korsakoff sendromu

5. Konjenital faktör XIII eksikliği

6. Çocuk cerrahisi dergisi editörlerinin PUBMED'teki görünümü