Cilt: 47 - Sayı: 4, 27.12.2016

Yıl: 2016

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Araştırma Makalesi

1. Determination of Recurrent/Residual CIN-II and CIN-III After Leep, Cytology or HPV-DNA?

Araştırma Makalesi

3. Hellp sendromu tanısı alan hastaların maternal ve fetal sonuçlarının analizi

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI