Cilt: 47 - Sayı: 3, 1.09.2016

Yıl: 2016

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Araştırma Makalesi

3. Benign endikasyonlarda laparoskopik ve abdominal histerektomi

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Araştırma Makalesi

1. Posterior reversible encephalopathy syndrome associated with Henoch–Schönlein purpura

Araştırma Makalesi

2. Lumbar Disc Herniation in Fourteen Years Old Girl