Year 2014, Volume 3, Issue 1, Pages 77 - 106 2014-03-01

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÇALIŞANLARIN İŞ BAĞLILIĞINA ETKİSİ: TÜRKİYE VE JAPONYA ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRİLME

Osman KÖSE [1]

614 0

Journal Section Makaleler
Authors

Author: Osman KÖSE

APA KÖSE, O . (2014). ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÇALIŞANLARIN İŞ BAĞLILIĞINA ETKİSİ: TÜRKİYE VE JAPONYA ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRİLME. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (1), 77-106. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trakyaiibf/issue/27455/288689