Year 2017, Volume 2, Issue 3, Pages 98 - 115 2017-01-15

Investigation of the State of Emergency Reporting from Atatürk Airport’s Terrorist Action
Olağanüstü Durum Haberciliğinin Atatürk Havalimanı Terör Eylemi Üzerinden İncelenmesi

KAMURAN DEĞER [1]

168 389

It plays an active role in creating the psychology and reflexes along with the exceptional cases in other words, the perception of the attitude taken by the community newspapers in the social about the news of the terrorist attacks can be reflected as an example of the social crisis that Is it the sense of intensity or density of information is locked on the question. Airport in research Considering Hürriyet, Cumhuriyet, Sabah and Yeni Şafak Newspaper news was analyzed by content analysis on the website. Being the density information of terrorist news during analysis is feeling density, the ideology they have the newspaper reflected the content of terror news and sentiment intensity of fear of terror news, concerns the assumption that configured through the pain and anger are trying to expose the truth.

Toplumsal kriz anlarında diğer bir ifadeyle olağanüstü durumlarda gazetelerin takındığı tutum, toplumun algısını beraberinde psikolojisini ve reflekslerini de oluşturmada etkin rol oynar. Toplumsal kriz dönemlerine örnek olarak gösterebileceğimiz terör olaylarının yansıdığı haberlerle ilgili tartışmalar, bilgi yoğunluklu mu yoksa duygu yoğunluklu mu olduğu sorusu üzerine kilitlenir. Bu kapsamda ele alındığında araştırmada 27 Haziran tarihinde Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen terör olayıyla ilgili haberler Hürriyet, Cumhuriyet, Sabah ve Yeni Şafak gazeteleri internet haber siteleri üzerinden içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Analiz sırasında terör haberlerinin bilgi yoğunluklu olmaktan çok, duygu yoğunluklu olduğu, gazetelerin sahip oldukları ideolojilerinin terör haberlerinin içeriğine yansıdığı ve duygu yoğunluklu terör haberlerinin korku, kaygı, acı ve öfke duyguları üzerinden yapılandırıldığı yönündeki varsayımların doğruluğu ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

 • Adorno, T. (2011). Otoritaryan Kişilik Üzerine. (Çev. Doğan Şahiner). İstanbul: Say Yayınları.
 • Alver, F. (2003). Basında Yabancı Tasarımı ve Yabancı Düşmanlığı. İstanbul: Der Yayınları.
 • Avşar, Z. (2009). “Terörle Küresel Mücadele Stratejisi İçinde Medyanın Yeri Ne Olmalı?”, Terörve Haber Söylemi. (ed. Mustafa Şeker, Tülin Şeker). İstanbul: Literatürk.
 • Chomsky, N. (1993). Medya Denetimi. (Çev. Şen Süer). İstanbul: Tüm Zamanlar Yayıncılık.
 • (1999). Medya Gerçeği. (Çev. Abdullah Yılmaz). (2. Basım). İstanbul: Tüm Zamanlar Yayıncılık.
 • (2014). Dil ve Zihin. (Çev. Ahmet Kocaman). (2. Basım). İstanbul: Bilgesu Yayınları.
 • Çaplı, B., Tuncel, H. (2010). Televizyon Haberciliğinde Etik. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
 • Çelikpala, M. - Öztürk, D., (2012). “The Only Thing We Have to Fear: Post 9/11 Institutionalization of In-security”, Uluslararası İlişkiler Dergisi. 32 (8), ss. 49-65.
 • Erdoğan, İ. - Alemdar, K. (2010). Öteki Kuram. Ankara: Pozitif Matbaacılık.
 • Enriquez, E. (2004). Sürüden Devlete. (Çev. Nilgün Tutal). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Friedman, B. (2001). “Managing Fear: The politics of Homeland Security”, Political Science Quartely. Volume 126 (1), ss.77-106.
 • Giddens, A. (2010). Modernliğin Sonuçları. (Çev. Ersin Kuşdil). (4. Basım). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • İnal, A. (2009). “Haber Medyası, Siyaset ve Terör”, Terör ve Haber Söylemi. (ed. Mustafa Şeker, Tülin Şeker). İstanbul: Literatürk.
 • İnceoğlu, Y. (2000). Uluslararası Medya. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Kışlalı, Ahmet T. (2008). Siyaset Bilimi. (13. Basım). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Marcuse, H. (1997). Tek Boyutlu İnsan. (Çev. Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları.
 • Postman, N. - Powers, S. (1996). Televizyon Haberlerini İzlemek. (Çev. Aslı Tunç). İstanbul: Kavram İletişim Sanatları.
 • Rıfat, M. (2008). XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları. (3. Basım). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Orcid: Dr.
Author: KAMURAN DEĞER
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 15, 2017

APA DEĞER, K . (2017). Olağanüstü Durum Haberciliğinin Atatürk Havalimanı Terör Eylemi Üzerinden İncelenmesi. TRT Akademi, 2 (3), 98-115. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trta/issue/28362/302183