Year 2017, Volume 2, Issue 3, Pages 182 - 195 2017-01-15

September 12th with Suleyman Demirel’s Anecdote
Süleyman Demirel’in Anlattığı Fıkralarla 12 Eylül

ÖZNUR YAŞAR [1] , NAZMİ AVCI [2]

204 1890

Suleyman Demirel is one of the most important political characters, who witnessed significant events in terms of democracy during his political life, in the history of Turkish policy. He was dismissed by military twice before. It is one of the events which he was banned from involvement in active politics on 12th of September in 1980. In this article, we investigated how coup death of 12 September 1980,which was important for both Demirel’s political life and Turkish policy, was interpreted with regard to sense of humor of Demirel. Therefore, humors, which belonged to Demirel and were told by him, have been investigated with hermeneutical perspective.

Süleyman Demirel, Türk siyaset tarihinin önemli değerlerindendir. Uzun siyasi hayatında demokrasi adına önemli olaylara şahitlik etmiştir. Ordu tarafından iki kez görevden alınmıştır. 12 Eylül 1980 Darbesi de görevden alındığı olaylardan biridir. Bu makalede gerek Türk siyasetinin gerek Demirel’in hayatında önemli bir yeri olan 12 Eylül 1980 Darbesinin yine Demirel’in mizahi yanıyla nasıl yorumladığına bakılmıştır. Bunun için 12 Eylül döneminde Demirel’in anlattığı ve onunla özdeşleşen fıkralar yorumsamacı bakış açısıyla içerik analizi yapılarak incelenmiştir.

 • AHMAD, F. (2010). Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980). İstanbul: Hil Yayınları.
 • ARAT, Y. (2008). Türkiye’de Liderler ve Demokrasi. İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • BATUR, E. (2010). Kara Mizah Antolojisi. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • BERGSON, H. (1945). Gülme Komiğin Anlamı Üzerinde Deneme. İstanbul: Milli Eğitim Yayın Evi.
 • GÜRBÜZ S.,ŞAHİN F. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe-Yöntem-Analiz. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • MUALLİMOĞLU, N. (1997), Politikada Nükte. İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 • ÖNGÖREN F. (1998). Cumhuriyetin 75. Yılında Türk Mizahı ve Hicvi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • ÖZDİŞ, H.(2010). Osmanlı Mizahında Batılılaşma ve Siyaset (1870-1877). İstanbul: Libra Kitapçılık.
 • SANAL, T. (1998). Demirel’den Siyasi Fıkralar. Ankara: Sim Matbaacılık.
 • YÜCEBAŞ, H. (1958). Türk Mizahçıları Nüktedanlar ve Şairler. İstanbul: Orhan Mete ve Ortağı Kol. Şti. Matbaası. Tezler
 • BARAN, E. (2009). Süleyman Demirel Dönemi Karikatürlerde Karşılaştırmalı Siyasi Söylem Analizi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • YAŞAR, Ö. (2015). Türk Siyasetinde Çizgisel Mizah ve Demokrasi. (Yayımlanmamış Doktora Çalışması). Süleyman Demirel Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü. Isparta.
 • AKBABA. 08.09.1971.
 • CEMİL Ö. (Mart 13, 2015). “Siyasetin Mizah Ustası”, Süleyman Demirel Köşe Yazısı. www. sosyalgundeminiz.com.
 • CUMHURİYET GAZETESİ. 18.06.2015.
 • GIRGIR. 21.09.1980.
 • PAPAĞAN. 09.04.1968.
 • PAPAĞAN. 17.12.1968.
Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Orcid: Dr.
Author: ÖZNUR YAŞAR
Institution: Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kütahya, Türkiye
Country: Turkey


Orcid: Prof. Dr.
Author: NAZMİ AVCI
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 15, 2017

APA YAŞAR, Ö , AVCI, N . (2017). Süleyman Demirel’in Anlattığı Fıkralarla 12 Eylül. TRT Akademi, 2 (3), 182-195. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trta/issue/28362/302440