Year 2018, Volume 3, Issue 6, Pages 614 - 630 2018-07-31

A Research for Emoji Use Trends of the Generation Z on Written Communication Via Smart Phones
Z KUŞAĞININ AKILLI TELEFONLAR ÜZERİNDEN YAZILI İLETİŞİMDE EMOJİ KULLANMA EĞİLİMLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Bahar Urhan torun [1]

138 487

Today people can instantly convert everything they think into a message, transmit it by channels and to any receivers they want and receive a reply to it in a very short time. People who are searching for a solution to the speed of communication and able to access more technological opportunities are looking for ways to shorten the time they spend to write. Oft-used of emoji which is one of the latest invention of the people who are competing with time and has almost meant a new digital language is supposed to produce a message with a single touch rather than embodying a written message. In this study, which was designed to learn the tendencies of the generation Z, who are also called digital generation, about using emoji in written communication via smartphones, the results of the in-depth interview with 27 High School students will be evaluated. The aim of the study is to learn the opinions of the generation who were born and have grown up in technology age about the place of emojis in fast communication cycle and to draw attention to the existence of a digital hybrid language consisting of emojis and words. The participants’ experiences and recommendations regarding the use of emoji were also evaluated. The different point of view resulting from this study is supposed to contribute to the development of the new language which was produced to meet the needs of the technology age and spreading rapidly.

Günümüzde insan düşündüğü her şeyi anlık olarak bir mesaja dönüştürebilmekte, çok kısa sürede mesajını istediği kanaldan ve istediği alıcıya iletebilmekte ve çok kısa sürede de ürettiği mesaja cevap alabilmektedir. İletişimin baş döndüren hızı karşısında çözüm arayışına giren ve her geçen gün daha fazla teknolojik imkânlara erişebilen insan, yazı yazmakla geçirdiği vakti kısaltmanın yollarını aramaktadır. Zamanla yarışan insanın son icatlarından biri olan ve adeta yeni bir dijital dil haline gelen emojiler; yazılı mesajı süslemekten ziyade tek tuşla anlamlı bir mesaj üretebilme, dolayısıyla zamandan tasarruf edebilme anlamına gelmiştir.

Dijital kuşak olarak da adlandırılan z kuşağının akıllı telefonlar üzerinden yazılı iletişimde emoji kullanma eğilimlerini öğrenmek üzere tasarlanan bu çalışmada 27 adet lise öğrencisinin gönüllü katılımı ile gerçekleşen derinlemesine mülakatın sonuçları değerlendirilecektir. Çalışmanın amacı teknoloji çağında doğmuş ve büyümüş yeni neslin hızlı iletişim döngüsünde emojilerin yeri ile ilgili görüşlerini öğrenmek ve bunlardan yola çıkarak emojiler ve kelimelerden oluşan melez bir dilin varlığına dikkat çekmektir. Ayrıca katılımcıların emoji kullanımı ile ilgili deneyim ve tavsiyeleri de araştırma kapsamında değerlendirilmiştir. Söz konusu çalışma neticesinde ortaya çıkan farklı bakış açısının teknoloji çağının ihtiyacını karşılamak için üretilen ve her geçen gün daha da yaygınlaşan emoji dilinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

 • ÇETİN, C., KARALAR, S (2016). X, Y ve Z kuşağı öğrencilerin çok yönlü ve sınırsız kariyer algıları üzerine bir araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi / Journal of Administrative Sciences Cilt / Volume: 14, Sayı / N: 28, ss. / pp.: 157-197.
 • ÇETİN AYDIN, G. ve BAŞOL, O. (Aralık,2014). X ve Y kuşağı: Çalışmanın anlamında bir değişme var mı?. Electronic Journal of Vocational Colleges ( EJOVOC) Cilt: 4, Sayı: 4. ss. 1-15.
 • DANESI, M. (2016). The semiotics of emoji: The rise of visual language in the age of the internet. London: Bloomsbury Publishing Plc.
 • GÜLŞEN, T.T. (2016). You tell me in emojis, computational and cognitive approaches to narratology. Eds. Takashi Ogata, Taisuke Akimoto. IGI Global. USA. eISBN: 978-1-5225-0433-7.
 • HAKAMI, S.A.A. (Spring 2017). The importance of understanding emoji: An investigative study, University of Birmingham School of Computer Science. Research Topics in HCI.
 • KARAHİSAR, T. (2013). Dijital nesil, dijital iletişim ve dijitalleşen (!) Türkçe. AJIT‐e: Online Academic Journal of Information Technology. Cilt/Vol: 4 ‐ Sayı/Num: 12. DOI: 10.5824/1309‐1581.2013.3.006.x.
 • LANGDON, B. (2017). Why is everyone so emojinal?. Grassroots Writing Research Journal, Issue 7.2. USA. pp.21-31
 • SOMYÜREK, S. (2014). Öğrenme sürecinde Z kuşağının dikkatini çekme: Artırılmış gerçeklik. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Cilt:4, Sayı:1.ss.63-81.
 • URHAN TORUN, B. (2018). Sözsüz İletişim: Müşteri İlişkileri Yönetiminin Sessiz Dili. Konya: Literatürk Academia. ISBN 978-605-337-151-9.
 • URHAN TORUN, B.ve TARAKCI, H.N. (Nisan 2016). The use of emoticons as nonverbal communication tool in instant messaging by the smart phones. II.Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi Akdeniz Üniveristesi. pp.206-220. ISBN: 978-605-4483-29-7.
 • O’Brien, G. (April, 2016). The word on the street is not a word: It’s an 😄. Erişim tarihi:02.05.2018, 22:03http://www.digitalamerica.org/the-word-on-the-street-is-not-a-word-its-an-grace-obrien/
 • Sternbergh, A. (November, 2014). Smile, you’re speaking EMOJI. The rapid evolution of a wordless tongue. Erişim tarihi: 04.05.2018, 19:59. http://nymag.com/daily/intelligencer/2014/11/emojis-rapid-evolution.html.
 • Oxford University Press (2015). Word of the year 2015. Erişim tarihi: 04.05.2018: 20:33 https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2015
 • Unicode (2017). Full emoji list, v11.0. Erişim tarihi: 05.05.2018, 00:03 http://www.unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html
 • Bilge, N. (2018). Gülüşlerinizde binlerce harf gizli: Random ne demek? Erişim tarihi:08.05.2018, 20:22. http://www.topukluhaber.com/random-ne-demek-random-nedir/
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Makale
Authors

Orcid: 0000-0001-5559-9311
Author: Bahar Urhan torun (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 31, 2018

APA Urhan torun, B . (2018). Z KUŞAĞININ AKILLI TELEFONLAR ÜZERİNDEN YAZILI İLETİŞİMDE EMOJİ KULLANMA EĞİLİMLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. TRT Akademi, 3 (6), 614-630. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trta/issue/38692/422387