Year 2013, Volume , Issue 34, Pages 179 - 206 2013-08-01

Millî Mücadele Döneminde İstanbul Hükmeti’nin Tutumuna Karşı Meclis Celse ZabıtlarındaTepkiler ve Yorumlar
Millî Mücadele Döneminde İstanbul Hükmeti’nin Tutumuna Karşı Meclis Celse ZabıtlarındaTepkiler ve Yorumlar

Yaşar ÖZÜÇETİN [1] , İsmail FİLİZ [2] , Saltanat Şûrası [3] , Vatan Haini [4]

277 2107

The Grand National Assembly had encountered numerous obstacles stemmed by the internal and external issues; at the same time the İstanbul Government had been under the influence and domination of the occupying forces; however the Grand National Assembly had been able to maintain communication with the İstanbul Government. The GNA had been able to fight against with all of the obstacles with a significant force and determinationThe Ankara Government had terminated official communication with the Istanbul Government; had financially supported the families that had suffered in various ways due to forced emigration. Finally Damat Ferit Pasha, –who had betrayed the National Struggle and the Ottoman State, had been expelld from the citizenship and than sentenced to death by the İstiklal Courts. At the same time, those who were in favor of the Sevr treaty had been announced as betraitors of the country. A law had been issued for those people as well. The Ankara Government had officially siezed control in Istanbul on November the 5th, and thus had consolidated its political power over the rest of the country, and this struggle had resulted with the departure of Vahdettin the Caliph from Istanbul on 16 November 1922.Finally, the foreign forces/states had no choice but to accept the new situation.
Büyük Millet Meclisi, iç ve dış unsurların yaratmış olduğu belli başlı sıkıntılar ile karşı karşıya kalmış, işgalci güçlerin etki ve kontrolü altında bulunan İstanbul Hükümeti ile münasebetlerde de bulunmuş, büyük bir azim ve kararlılık içerisinde mücadele etmiştir. Ankara Hükümeti, İstanbul Hükümeti ile resmî haberleşmelere son vermiş, tehcir nedeniyle çeşitli şekilde zarar görenlerin ailelerine maaş bağlatarak onlara sahip çıkmış, Millî Mücadeleye ve Osmanlı Devleti’ne oldukça zararı bulunan Damat Ferit Paşa’yı önce Osmanlı Devleti vatandaşlığından çıkarmış ardından da İstiklal Mahkemeleri aracılığıyla idama mahkûm etmiş, Sevr’in ön taslağı kabul edilen antlaşmaya Saltanat Şûrasında olumlu tavır alanların vatan haini sayılmasına ilişkin düzenlemeler yapmıştır. Ankara Hükümeti, 5 Kasım tarihinde İstanbul’da fiili yönetimi ele alarak, ülkenin tamamında söz sahibi olmuştur. Bu mücadele, Halife Vahdettin’in 16 Kasım 1922’de İstanbul’u terki ile sonuçlanmış ve yabancı unsurların da bu durumu kabul etmekten başka bir çaresi kalmamıştır.
 • AFETİNAN, Ayşe (1962), Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Ankara.
 • AKIN, Rıdvan (2008), TBMM Devleti (1920-1923) Birinci Meclis Döneminde Devlet Erkleri ve İdare, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • AKŞİN, Sina (1990), İstanbul Hükümetlerive Milli Mücadele, Cilt 2, Cem Yayınevi, Ankara.
 • Atatürk İle İlgili Arşiv Belgeleri (1982), Başbakanlık Osmanlı Arşivi DaireBaşkanlığı, Ankara.
 • ATATÜRK, M. Kemal (2006), Nutuk, (Haz. E. Semih Yalçın), Gazi Kitabevi, Ankara.
 • AYDEMİR, Şevket Süreyya (1973), Tek Adam Mustafa Kemal, RemziKitabevi, İstanbul.
 • AYIŞIĞI, Metin (1994), “Son Osmanlı Hükümeti İle Ankara Hükümeti Arasındaki Münasebetler”, Toplumsal Tarih, İstanbul, s.12-18.
 • BAYUR, Yusuf Hikmet (1973), Türk Devletinin Dış Siyasası, TTK Yayını, Ankara.
 • BIYIKOĞLU, Tevfik (1960), “Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Hukukî Statüsü ve İhtilâlci Karakteri”, Belleten, Cilt XXIV, S. 96 (Ekim 1960’dan Ayrı Basım), TTK Basımevi, Ankara, s. 1-27.
 • ÇOKER, Fahri (1994), Parlamento Tarihi Millî Mücadele ve TBMM I. Dönem (1919-1923), Cilt I, Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları, Ankara.
 • DÜSTUR (1929), Üçüncü Tertip, Cilt 1, Milliyet Matbaası, İstanbul.
 • ERGİL, Doğu (1981), Milli Mücadelenin Sosyal Tarihi, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • İNAL, Mahmut Kemal (1953), Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, Maarif Matbaası, İstanbul.
 • İzzet Ahmet Paşa (1993), Feryadım, Cilt 2, İstanbul.
 • KILIÇOĞLU, Cemil (2006), Osmanlı’da Son Paşalar, Kum Saati Yayınları, İstanbul.
 • KOBAL, Yunus (2002), “Milli Mücadelede İç Ayaklanmalar”, Türkler, Cilt 16,YeniTürkiyeYayınları, Ankara,s.78-89.
 • KÜÇÜK, Cevdet (2005), “Millî Mücadele”, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt 30, İstanbul.
 • TANÖR, Bülent (2001), Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789-1980), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • TBMM GZC (1980), Cilt 1, TBMM Matbaası.
 • TBMM GZC (1980), Cilt 2, TBMM Matbaası.
 • TBMM GZC(1980),Cilt 3, TBMM Matbaası.
 • TBMM Kavanin Mecmuası (1943), Devre I, Cilt I, No: 2, TBMM Matbaası.
 • TBMM Zabıt Ceridesi (1954), Cilt 1, TBMM Matbaası.
 • TBMM ZC (1959), Cilt 1, TBMM Matbaası.
 • TBMM ZC (1960), Cilt 24, TBMM Matbaası.
 • TBMM ZC (1954), Cilt 3, TBMM Matbaası.
 • TBMM ZC (1960), Cilt 7, TBMM Matbaası.
 • TBMM ZC (1960), Cilt 9, TBMM Matbaası.
 • TEVETOĞLU, Fethi (1991), Millî Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, TTK Basımevi, Ankara.
 • TURAN, Şerafettin (1992), Türk Devrim Tarihi Ulusal Direnişten Türkiye Cumhuriyeti’ne, Cilt 2, BilgiYayınevi, Ankara.
 • Türk İstiklâl Harbi – İstiklâl Harbi’nde Ayaklanmalar (1919-1921), (1974), Cilt VI, Genelkurmay Basımevi, Ankara.
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, (2008), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara.
 • VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet (1990), İlk Meclis ve Milli Mücadele’de Anadolu, Çağdaş Yayınları, İstanbul.
 • YALÇIN, E. Semih, (2007), Atatürk’ün Milli Dış Siyaseti, Gazi Kitabevi, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Yaşar ÖZÜÇETİN
Institution: ?

Author: İsmail FİLİZ
Institution: ?

Author: Saltanat Şûrası
Institution: ?

Author: Vatan Haini
Institution: ?

Dates

Publication Date: August 1, 2013

Bibtex @ { tubar177398, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2013}, volume = {}, pages = {179 - 206}, doi = {}, title = {Millî Mücadele Döneminde İstanbul Hükmeti’nin Tutumuna Karşı Meclis Celse ZabıtlarındaTepkiler ve Yorumlar}, key = {cite}, author = {ÖZÜÇETİN, Yaşar and FİLİZ, İsmail and Şûrası, Saltanat and Haini, Vatan} }
APA ÖZÜÇETİN, Y , FİLİZ, İ , Şûrası, S , Haini, V . (2013). Millî Mücadele Döneminde İstanbul Hükmeti’nin Tutumuna Karşı Meclis Celse ZabıtlarındaTepkiler ve Yorumlar. Türklük Bilimi Araştırmaları, (34), 179-206. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tubar/issue/16975/177398
MLA ÖZÜÇETİN, Y , FİLİZ, İ , Şûrası, S , Haini, V . "Millî Mücadele Döneminde İstanbul Hükmeti’nin Tutumuna Karşı Meclis Celse ZabıtlarındaTepkiler ve Yorumlar". Türklük Bilimi Araştırmaları (2013): 179-206 <http://dergipark.org.tr/tubar/issue/16975/177398>
Chicago ÖZÜÇETİN, Y , FİLİZ, İ , Şûrası, S , Haini, V . "Millî Mücadele Döneminde İstanbul Hükmeti’nin Tutumuna Karşı Meclis Celse ZabıtlarındaTepkiler ve Yorumlar". Türklük Bilimi Araştırmaları (2013): 179-206
RIS TY - JOUR T1 - Millî Mücadele Döneminde İstanbul Hükmeti’nin Tutumuna Karşı Meclis Celse ZabıtlarındaTepkiler ve Yorumlar AU - Yaşar ÖZÜÇETİN , İsmail FİLİZ , Saltanat Şûrası , Vatan Haini Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 179 EP - 206 VL - IS - 34 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları Millî Mücadele Döneminde İstanbul Hükmeti’nin Tutumuna Karşı Meclis Celse ZabıtlarındaTepkiler ve Yorumlar %A Yaşar ÖZÜÇETİN , İsmail FİLİZ , Saltanat Şûrası , Vatan Haini %T Millî Mücadele Döneminde İstanbul Hükmeti’nin Tutumuna Karşı Meclis Celse ZabıtlarındaTepkiler ve Yorumlar %D 2013 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 34 %R %U
ISNAD ÖZÜÇETİN, Yaşar , FİLİZ, İsmail , Şûrası, Saltanat , Haini, Vatan . "Millî Mücadele Döneminde İstanbul Hükmeti’nin Tutumuna Karşı Meclis Celse ZabıtlarındaTepkiler ve Yorumlar". Türklük Bilimi Araştırmaları / 34 (August 2013): 179-206.
AMA ÖZÜÇETİN Y , FİLİZ İ , Şûrası S , Haini V . Millî Mücadele Döneminde İstanbul Hükmeti’nin Tutumuna Karşı Meclis Celse ZabıtlarındaTepkiler ve Yorumlar. TUBAR. 2013; (34): 179-206.
Vancouver ÖZÜÇETİN Y , FİLİZ İ , Şûrası S , Haini V . Millî Mücadele Döneminde İstanbul Hükmeti’nin Tutumuna Karşı Meclis Celse ZabıtlarındaTepkiler ve Yorumlar. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2013; (34): 206-179.