Year 2013, Volume , Issue 34, Pages 281 - 284 2013-08-01

Ramis KARABULUT/Yayın Tanıtma/Anlatma Esasına Bağlı Edebî Metinlerin Tahlili
Ramis KARABULUT/Yayın Tanıtma/Anlatma Esasına Bağlı Edebî Metinlerin Tahlili

Ramis KARABULUT [1] , Şerif Aktaşın [2] , Roman Sanatı [3] , Roman İncelemesine [4]

263 2265

Olay Örgüsü Kişiler Zaman Mekân Tema Dil ve Anlatım Bakış Açısı ve Anlatıcı Yorum Bu şablona dikkat edilirse ilk eserde olmayan bir bütünlük ve belirginlik göze çarpar. Yani Aktaş’ın ilk eserinde olmayan unsurlara bu eserde yer verilerek çok net ve uygulanabilir bir metin tahlili metodu araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Örneğin zihniyet, yapı, özet, tema, dil ve anlatım vb… Kanaatimize göre bu şablonun eserin düzenlenmesi ve tashihinden kaynaklanan bir derecelendirme problemi olabilir. Bizce şablon şöyle düzenlenseydi daha net bir tahlil metodu ortaya çıkardı: I. Zihniyet II. Yapı () A. Olay Örgüsü B. Bakış Açısı ve Anlatıcı C. Kişiler D. Zaman E. Mekân III. Tema IV. Dil ve Anlatım V. Yorum Eser, bizim tespit edebildiğimiz ve numaralandırılmamış 5 ana bölüme ayrılmış. 1. Bölüm: Edebî metin ve özellikleri hakkında (s. 15-36), 2. Bölüm: Anlatma esasına bağlı edebî metinlerin tahlili hakkında teorik bilgi (37-94) 3. Bölüm: Örnek metinlerin tahlili (s. 97-199); a. Türk Halk Edebiyatına dair örnek metinlerin tahlili (s. 97-130),
  • AKTAŞ, Prof. Dr. Şerif (1984), Roman sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Birlik Yay., Ankara.
  • AKTAŞ, Prof. Dr. Şerif (2013), Anlatma Esasına Bağlı Edebî Metinlerin Tahlili (Teori ve Uygulama), Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara.
  • ÇETİN, Nurullah (2003), Roman Çözümleme Yöntemi, Öncü Basımevi, Ankara. ÇETİŞLİ, İsmail (2004), Metin Tahlillerine Giriş-2 (Hikâye-Roman-Tiyatro), Akçağ Yay., Ankara.
  • İÇEL, Hatice (2010), Köroğlu’nun Bolu Beyi Kolu Üzerine Bir İnceleme, Kömen Yay., Konya.
  • POLAT, Nâzım Hikmet (2013), “Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş”, Kitapname, Kurgan Edebiyat Yay., Ankara.
  • TEKİN, Mehmet (2001), Roman Sanatı (Romanın Unsurları), Ötüken Yay., İstanbul.
  • TEPEBAŞILI, Fatih (2012), Roman İncelemesine Giriş, Çizgi Kitabevi, Konya.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ramis KARABULUT
Institution: ?

Author: Şerif Aktaşın
Institution: ?

Author: Roman Sanatı
Institution: ?

Author: Roman İncelemesine
Institution: ?

Dates

Publication Date: August 1, 2013

Bibtex @ { tubar177403, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2013}, volume = {}, pages = {281 - 284}, doi = {}, title = {Ramis KARABULUT/Yayın Tanıtma/Anlatma Esasına Bağlı Edebî Metinlerin Tahlili}, key = {cite}, author = {KARABULUT, Ramis and Aktaşın, Şerif and Sanatı, Roman and İncelemesine, Roman} }
APA KARABULUT, R , Aktaşın, Ş , Sanatı, R , İncelemesine, R . (2013). Ramis KARABULUT/Yayın Tanıtma/Anlatma Esasına Bağlı Edebî Metinlerin Tahlili. Türklük Bilimi Araştırmaları, (34), 281-284. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tubar/issue/16975/177403
MLA KARABULUT, R , Aktaşın, Ş , Sanatı, R , İncelemesine, R . "Ramis KARABULUT/Yayın Tanıtma/Anlatma Esasına Bağlı Edebî Metinlerin Tahlili". Türklük Bilimi Araştırmaları (2013): 281-284 <http://dergipark.org.tr/tubar/issue/16975/177403>
Chicago KARABULUT, R , Aktaşın, Ş , Sanatı, R , İncelemesine, R . "Ramis KARABULUT/Yayın Tanıtma/Anlatma Esasına Bağlı Edebî Metinlerin Tahlili". Türklük Bilimi Araştırmaları (2013): 281-284
RIS TY - JOUR T1 - Ramis KARABULUT/Yayın Tanıtma/Anlatma Esasına Bağlı Edebî Metinlerin Tahlili AU - Ramis KARABULUT , Şerif Aktaşın , Roman Sanatı , Roman İncelemesine Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 281 EP - 284 VL - IS - 34 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları Ramis KARABULUT/Yayın Tanıtma/Anlatma Esasına Bağlı Edebî Metinlerin Tahlili %A Ramis KARABULUT , Şerif Aktaşın , Roman Sanatı , Roman İncelemesine %T Ramis KARABULUT/Yayın Tanıtma/Anlatma Esasına Bağlı Edebî Metinlerin Tahlili %D 2013 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 34 %R %U
ISNAD KARABULUT, Ramis , Aktaşın, Şerif , Sanatı, Roman , İncelemesine, Roman . "Ramis KARABULUT/Yayın Tanıtma/Anlatma Esasına Bağlı Edebî Metinlerin Tahlili". Türklük Bilimi Araştırmaları / 34 (August 2013): 281-284.
AMA KARABULUT R , Aktaşın Ş , Sanatı R , İncelemesine R . Ramis KARABULUT/Yayın Tanıtma/Anlatma Esasına Bağlı Edebî Metinlerin Tahlili. TUBAR. 2013; (34): 281-284.
Vancouver KARABULUT R , Aktaşın Ş , Sanatı R , İncelemesine R . Ramis KARABULUT/Yayın Tanıtma/Anlatma Esasına Bağlı Edebî Metinlerin Tahlili. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2013; (34): 284-281.