Year 2017, Volume 4, Issue 2, Pages 196 - 204 2017-04-21

Niğde İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi

Güçgeldi BASHİMOV [1]

213 691

Bu araştırmada Niğde il merkezinde yaşayan ailelerin balıketi tüketim alışkanlıkları incelenmiştir. Çalışmada kullanılan veriler Niğde il merkezinde yaşayan 150 kişi ile yapılan anketlerden elde edilmiştir. Anket sayısı, ana kitle oranlarına dayalı Kumelendirilmemiş Tek Aşamalı Basit Tesadufi Olasılık Orneklemesi ile belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, ailelerin aylık ortalama geliri ve aylık gıda harcaması sırasıyla 1,924.80 ve 530.47 TL olarak saptanmıştır. Ailelerin yıllık kişi başına balık tüketim miktarı 3.8 kg olarak belirlenmiştir. Nigde ilinde en fazla tüketilen balık türünün hamsi olduğu belirlenmiştir. Taze balık tüketilme oranı ise %96.67 olarak tespit edilmiştir. Tüketim şekli olarak %42 oranında kızartma tercih edilmektedir. Balık fiyatını normal bulanların oranı %40 olarak hesaplanmıştır.

Balık, balık tüketimi, Niğde
 • Abdikoğlu, D.İ.,Azabağaoğlu, M.Ö., Unakıtan, G. 2015. Tekirdağ ilinde balık tüketim eğilimlerinin belirlenmesi. Balkan ve Yakındoğu Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1): 69-75.
 • Anonim, 2010. Türkiye kırmızı et sektörü ve rekabet politikası, Rekabet Kurumu, Ankara.
 • http://www.rekabet.gov.tr/Resources/SektorRaporlari/sektorrapor5.pdf (Erişim Tarihi: 27.03.2017).
 • Aydın, M. ve Karadurmuş, U. 2012. Consumer behaviorsforseafood in Ordu province. Yunus Araştırma Bülteni, 3: 18-23.
 • Aydın, M., Karadurmuş, U. 2013. Trabzon ve Giresun bölgelerindeki su ürünleri tüketim alışkanlıkları. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 3(9): 51-71.
 • Balçık Mısır, G., Kutlu, S. ve Ayyıldız, H. 2015. Fishconsumptionpreferences of consumers in Trabzon. Turkey, Yunus Araştırma Bülteni, 2: 45-57.
 • Balık, İ., Yardımcı, C., Turhan, O. 2013. Ordu ili Fatsa ve Aybastı ilçelerinde balık tüketim alışkanlıklarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Ordu Üniversitesi Bilim Teknik Dergisi, 3(2): 18-28.
 • Collins, M. 1986. Sampling (Editor: R. Worcester ve ark.), Consumer Market Research Handbook.
 • Çadır, F., Duman, M. 2013. Keban baraj gölü ova bölgesi halkının balık tüketim alışkanlıklarının araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 25(1): 61-70.
 • Çiçek, E., Akgün, H., İlhan, S. 2014. Elazığ ili balık eti tüketim alışkanlığı ve tercihinin belirlenmesi. Yunus Araştırma Bülteni, 1: 3-11.
 • Çolakoğlu, F.A.,İşmen, A., Özen, Ö., Çakır, F., Yığın, Ç., Ormancı, H.B. 2006. Çanakkale ilinde su ürünleri tüketim davranışlarının değerlendirilmesi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23 (1/3): 387-392.
 • Dağtekin, M., Ak, O. 2007. Doğu Karadeniz bölgesinde su ürünleri tüketimi, ihracat ve ithalat potansiyeli. Yunus Araştırma Bülteni, 7(3): 14-17.
 • Demirtaş, B., Dağıstan, E., Akpınar, M. G., Sayın, C. 2014. Fish consumption patterns of urban householde in Hatay, Turkey. Journal of Academic Documents for Fsiheries and Aquaculture, 2: 69-77.
 • Dereli, H., Çelik, R., Saygı, H., Tekinay, A. A. 2016. Manisa ili su ürünleri tüketim ve tercihleri üzerine bir araştırma. Yunus Araştırma Bülteni, 2: 115-128.
 • Doğan, K. 2002. Su ürünleri sektörünün tarım sektörü içindeki yeri ve önemi. Tarım İstanbul, 80: 8-12.
 • Erdal, G. ve Esengün, K. 2008. Tokat ilinde balık tüketimini etkileyen faktörlerin logit model ile analizi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 25(3): 203-209.
 • FAO. 2016. www.fao.org/news/story/en [Erişim Tarihi: 27.03.2017].
 • Göğüş, A.K.,Kolsarıcı, N. 1992. Su ürünleri teknolojisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1243, Ankara.
 • Gözener, B., Sayılı, M., Antar, Ş. 2016. Ordu ili Fatsa ilçesinde hanelerin balık tüketim alışkanlıklarının tespiti. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Dergisi, 12: 31-43.
 • Gül Yavuz, G., Yasan Ataseven, Z., Gül, U., Gülaç, Z.Ü. 2015. Su ürünleri tüketiminde tüketici tercihlerini etkileyen faktörler Ankara ili örneği. Yunus Araştırma Bülteni, 1: 73-82.
 • Karakaya, E., Kırıcı, M. 2016. Bingöl ili kent merkezinde balıketi tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 6(1): 74-85.
 • Nalinci, S. 2013. Amasya ili merkez ilçedeki hane halkının et tüketim alışkanlıkları ve et tüketimini etkileyen faktörler. Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Orhan, H. ve Yüksel, O. 2010. Burdur ili su ürünleri tüketimi anket uygulaması. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(1): 1-7.
 • Saygı, H., Bayhan, B., Hekimoğlu, M.A. 2015. Türkiye’nin İzmir ve Ankara illerinde su ürünleri tüketimi. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(5): 248-254.
 • Şen, B., Canpolat, Ö., Sevim, A.F., Sönmez, F. 2008. Elazığ ilinde balık eti tüketimi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(3): 433-437.
 • Şen, A. 2011. Konya ve Mersin il merkezlerinde yaşayan bireylerin balık tüketimi konusundaki alışkanlık ve bilgi düzeylerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Temel, T. 2014. Rize ilinde hanelerin balık tüketimi üzerine etkili olan faktörlerin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Terin, M., Hamamcı, G., Gül, T., Terin, S. 2016. Van ili kentsel alanda hanelerin balık tüketim yapısı ve satın alma davranışlarının belirlenmesi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 33(3): 241-249.
 • Trondsen, T., Braaten, T., Lund, E., Eggen, A.E. 2004. Health and sea food consumption patterns among women aged 45-69 years, A Norwegian sea food consumption study. Food Quality and Preference, 15(2): 117-128.
 • Yüksel, F., Karaton-Kuzgun, N., Özer, E.İ. 2011. Tunceli ili balık tüketim alışkanlığının belirlenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2(5): 28-36.
 • Wang, F., Zhang, J., Mu, W., Fu, Z., Zhang, X. 2009. Consumers’ perception toward quality and safety of fishery products. Beijing, China, Food Control, 20: 918-922.
Subjects Science
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Güçgeldi BASHİMOV

Dates

Publication Date: April 21, 2017

Bibtex @research article { turkjans307429, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {196 - 204}, doi = {}, title = {Niğde İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {BASHİMOV, Güçgeldi} }
APA BASHİMOV, G . (2017). Niğde İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4 (2), 196-204. Retrieved from http://dergipark.org.tr/turkjans/issue/28719/307429
MLA BASHİMOV, G . "Niğde İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (2017): 196-204 <http://dergipark.org.tr/turkjans/issue/28719/307429>
Chicago BASHİMOV, G . "Niğde İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (2017): 196-204
RIS TY - JOUR T1 - Niğde İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi AU - Güçgeldi BASHİMOV Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 196 EP - 204 VL - 4 IS - 2 SN - 2148-3647- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Niğde İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi %A Güçgeldi BASHİMOV %T Niğde İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi %D 2017 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD BASHİMOV, Güçgeldi . "Niğde İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 / 2 (April 2017): 196-204.
AMA BASHİMOV G . Niğde İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi. TURKJANS. 2017; 4(2): 196-204.
Vancouver BASHİMOV G . Niğde İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 4(2): 204-196.