Year 2019, Volume 5, Issue 1, Pages 1 - 26 2019-03-25

To Be a Slow City in The Rural Slowness: Yenipazar
Taşra Yavaşlığında Yavaş Kent Olmak: Yenipazar

DUYGU AK [1]

45 111

In the study, a questionnaire was applied to reveal the perceptions of Yenipazar people towards being a slow city. Cross-table analysis was used to analyze the relationship between the components of the slow city perception and the level of satisfaction of being a slow city. As a result, variables that were found have statistically significant differences were determined as age, period of residence and work; variables that were not found to have statistically significant differences were determined as gender, educational level and neighborhood. In addition, as a result of the frequency analysis of the responses of the participants to the statements taken in the questionnaire form, it was found that there are statements which the participants were only perceived as positive for the economical urban quality of life, however, except this, perceptions in general of physical / spatial, environmental, social and cultural urban quality of life were negative. The rural characteristics of Yenipazar is also effective in this emerging result.

Çalışmada Yenipazar halkının sakin şehir olmaya yönelik algılamalarını ortaya koymak amacıyla anket uygulanmıştır. Sakin şehir algısını oluşturan bileşenler ve sakin şehir olmaktan duyulan memnuniyet düzeyi arasındaki ilişkiyi analiz etmek için çapraz tablo analizi kullanılmıştır. Bunun sonucunda sakin şehir olmaktan duyulan memnuniyet düzeyi değişkeni üzerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulgulanan değişkenler yaş, ikamet süresi ve sürdürülen iş değişkenleri olarak; anlamlı farklılık bulgulanmayan değişkenler cinsiyet, eğitim düzeyi ve yaşanılan mahalle değişkenleri olarak tespit edilmiştir. Ayrıca anket formunda yer alan ifadelere katılımcıların verdikleri cevapların frekans analiziyle değerlendirilmesi sonucunda katılımcıların yalnızca sakin şehir olmanın ekonomik kentsel yaşam kalitesine yönelik olumlu olarak algıladıkları ifadeler olduğu; ancak bunun dışında fiziksel/mekansal, çevresel, sosyal ve kültürel kentsel yaşam kalitesine yönelik genel olarak algılamalarının olumsuz olduğu bulgulanmıştır. Ortaya çıkan bu sonuçta Yenipazar’ın sahip olduğu taşra özellikleri de etkili olmaktadır.

 • Alkan, A. T. (2013). Memleketin Taşra Hali. Bora, T (Der.), Taşraya Bakmak (ss. 67-77), İstanbul: İletişim.
 • Alver, K. (2017). Taşra Halleri, Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Bilgi, M. G. (2013). Türkiye’nin Yavaş kentlerinde Permakültürel Koruma, Planlama, Yönetim ve Eğitim Pratikleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29, 45-57.
 • Birkan, T. (2013). Taşraya Hiç Bahar Gelmez Mi?. Bora, T (Der.), Taşraya Bakmak (ss. 297-317), İstanbul: İletişim.
 • Bora, T. (2013). Taşralaşan ve Taşrasını Kaybeden Türkiye. Bora, T (Der.), Taşraya Bakmak (ss. 37-67), İstanbul: İletişim.
 • Çelik, C. (2017). Taşrayı Anlamak: Dönüşen Taşra Tasavvuru. Alver, K. (Der.), Taşra Halleri (ss. 27-43), Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Çiğdem, A. (2013). Taşra Karalaması. Bora, T (Der.), Taşraya Bakmak (ss. 101-115), İstanbul: İletişim.
 • Donat, O. (2016). Sakin Kent (Cittaslow) Üyeliğinin Kamusal Mekanlara Etkisi: Türkiye’deki Sakin Kentler Üzerine Bir İnceleme, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Göçkan, E., (2012). İzmir İli Yavaş Şehir Seferihisar Örneğinde Doğal ve Kültürel Yapı Üzerine Araştırmalar, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, s. 5.
 • Güngör, M. ve Bulut, Y. (2008). Ki kare Testi Üzerine. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 7 (1), 84-89.
 • Gürbilek, N. (2010). Yer Değiştiren Gölge, (3. Baskı), İstanbul: Metis.
 • http://cittaslowseferihisar.org/
 • http://cittaslowturkiye.org/
 • Karataş, A. ve Karabağ, Ö. (2013). Cittaslow Hareketinde Çevre Eğitiminin Önemi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (29), 1-21.
 • Kıray, M. B. (1964). Ereğli: Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, İstanbul: Bağlam.
 • Nacak, İ. (2017). Taşra ve Ötekileştirme. Alver, K. (Der.), Taşra Halleri (ss. 43-81), Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Pekdemir, M. (2013). Taşranın “taşı toprağı altın”da ne vardır?. Bora, T (Der.), Taşraya Bakmak (ss. 77-101), İstanbul: İletişim.
Primary Language tr
Subjects Environmental Studies
Published Date 5-1
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6736-5643
Author: DUYGU AK (Primary Author)
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ueyd513025, journal = {Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-6838}, address = {Seyfettin ARTAN}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {1 - 26}, doi = {10.20979/ueyd.513025}, title = {Taşra Yavaşlığında Yavaş Kent Olmak: Yenipazar}, key = {cite}, author = {AK, DUYGU} }
APA AK, D . (2019). Taşra Yavaşlığında Yavaş Kent Olmak: Yenipazar. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 5 (1), 1-26. DOI: 10.20979/ueyd.513025
MLA AK, D . "Taşra Yavaşlığında Yavaş Kent Olmak: Yenipazar". Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 5 (2019): 1-26 <http://dergipark.org.tr/ueyd/issue/43520/513025>
Chicago AK, D . "Taşra Yavaşlığında Yavaş Kent Olmak: Yenipazar". Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 5 (2019): 1-26
RIS TY - JOUR T1 - Taşra Yavaşlığında Yavaş Kent Olmak: Yenipazar AU - DUYGU AK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20979/ueyd.513025 DO - 10.20979/ueyd.513025 T2 - Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 26 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-6838 M3 - doi: 10.20979/ueyd.513025 UR - https://doi.org/10.20979/ueyd.513025 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Innovation Taşra Yavaşlığında Yavaş Kent Olmak: Yenipazar %A DUYGU AK %T Taşra Yavaşlığında Yavaş Kent Olmak: Yenipazar %D 2019 %J Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi %P -2149-6838 %V 5 %N 1 %R doi: 10.20979/ueyd.513025 %U 10.20979/ueyd.513025
ISNAD AK, DUYGU . "Taşra Yavaşlığında Yavaş Kent Olmak: Yenipazar". Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 5 / 1 (March 2019): 1-26. https://doi.org/10.20979/ueyd.513025