e-ISSN: 2149-6838
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Seyfettin ARTAN
Kapak Resmi
       

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, İktisat, İşletme, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında  özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleleri yılda iki kez (Nisan-Ekim) ücretsiz yayınlayan hakemli bir dergidir. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi sadece araştırma makalelerini yayınlamaktadır. Yazarlardan makaleler için başvuru veya değerlendirme ücreti alınmaz.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi'ne makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi aşağıdaki dizinlerde ve platformlarda taranmaktadır. 

TrDizinDOAJEBSCOhost, EZB (Electronic Journals Library)IndexCopernicus, SciLitWorldCat, Sobiad, İdealonline

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisine yapılan atıflar için tıklayınız. 

2022 - Cilt: 8 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

İç Borçlanmanın Makroekonomik Etkileri: Türkiye Örneği

Araştırma Makalesi

Türkiye'nin Lojistik Performans Endeksi

Araştırma Makalesi

Sağlık Harcamaları, CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş AB Ülkeleri Örneği

Duyuru

Dergimizin 2023 yılı Cilt: 9 Sayı: 1 (Nisan) sayısı tamamlanmıştır.

Göndereceğiniz çalışmalar 2023 Ekim sayısı için değerlendirmeye alınacaktır.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 61080 Trabzon

12705