Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2149-6838 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Seyfettin ARTAN | https://dergipark.org.tr/ueyd


Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, İktisat, İşletme, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında  özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleleri yılda iki kez ücretsiz yayınlayan hakemli bir dergidir. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi sadece araştırma makalelerini yayınlamaktadır. Yazarlardan makaleler için başvuru veya değerlendirme ücreti alınmaz.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi'ne makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi aşağıdaki dizinlerde ve platformlarda taranmaktadır. 

TrDizinDOAJEBSCOhost, EZB (Electronic Journals Library)IndexCopernicus, SciLitWorldCat, Sobiad, İdealonline

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisine yapılan atıflar için tıklayınız. 

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi

e-ISSN 2149-6838 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Seyfettin ARTAN | https://dergipark.org.tr/ueyd
Kapak Resmi


Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, İktisat, İşletme, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında  özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleleri yılda iki kez ücretsiz yayınlayan hakemli bir dergidir. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi sadece araştırma makalelerini yayınlamaktadır. Yazarlardan makaleler için başvuru veya değerlendirme ücreti alınmaz.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi'ne makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi aşağıdaki dizinlerde ve platformlarda taranmaktadır. 

TrDizinDOAJEBSCOhost, EZB (Electronic Journals Library)IndexCopernicus, SciLitWorldCat, Sobiad, İdealonline

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisine yapılan atıflar için tıklayınız. 

Cilt 6 - Sayı 2 - 17 Eki 2019
 1. Pay Endekslerinde En Yüksek Fiyat Oluşumu ile İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: Doğrusal Analizler ve Frekans Dağılımı Analizleri ile Karşılaştırmalı bir Yaklaşım
  Sayfalar 157 - 173
  Ayben KOY , Kerem ERDEM , Saffet AKDAĞ
 2. Türkiye’de Eğitim ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Fourier Eşbütünleşme Testi
  Sayfalar 175 - 190
  Uğur Korkut PATA
 3. N11 Ülkelerinde Ekolojik Ayak İzi Yakınsaması: Fourier Durağanlık Testinden Yeni Kanıtlar
  Sayfalar 191 - 210
  Süleyman YURTKURAN
 4. İktisadi Büyüme ve Yolsuzluk İlişkisi: Türkiye için Ampirik Bir İnceleme
  Sayfalar 211 - 223
  Sinan ERDOĞAN
 5. Karar Ağacı Algoritmalarıyla Finansal Başarısızlık Tahmini: Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü Uygulaması
  Sayfalar 225 - 246
  Duygu ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ , Leyla AKGÜN , Ecevit EYDURAN
 6. International Investors, Volatility, and Herd Behavior: Borsa İstanbul, 2001-2016
  Sayfalar 247 - 259
  Ezgi AKÇAALAN , Burak DİNDAROĞLU , Ayla Ogus BİNATLI
 7. Bilgi ve İletişim İktisadi Faaliyetinin İşsizlik Oranı Üzerindeki Kısa ve Uzun Dönem Etkileri
  Sayfalar 261 - 275
  Havvanur Feyza ERDEM , Can SAĞLAM
 8. The Effect of Gastronomy Brand Value Components on Travel Intention: A Case of a Route
  Sayfalar 276 - 295
  Sibel OĞUZ , Murat İ̇smet HASEKİ , Zafer BUZCU
 9. Ekonomik Büyüme, Dışa Açıklık ve Çevre Kirliliği Arasındaki Karşılıklı İlişkilerin İncelenmesi: Panel Eşanlı Denklem Modelleri
  Sayfalar 297 - 309
  Pınar HAYALOĞLU
 10. Avrupa Birliği ve Geleceği
  Sayfalar 311 - 330
  Mehmet SOYTÜRK
 11. Türkiye'nin Ekonomi Politikasının Üçlü Açmaz Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 331 - 341
  Gürkan BOZMA , Serkan KÜNÜ
Dizinler
Duyuru

Dergimizin 2021 yılı Cilt: 7 Sayı: 1 (Nisan) makaleleri tamamlanmıştır. Göndereceğiniz çalışmalar 2021 Ekim sayısı için değerlendirmeye alınacaktır.