Year 2017, Volume , Issue , Pages 469 - 480 2017-10-25

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN ÇALIŞANLARA YÖNELİK BİR ANALİZ: İZMİR ÖRNEĞİ

YUNUS KAYMAZ [1] , BURCU ŞENTÜRK [2]

202 914

Üretim faaliyeti içinde kazandığı önemle birlikte farklı akademik disiplinler lojistik sektörü ile ilgilenmeye başlamıştır. Çalışma ekonomisi, insan kaynakları ve diğer birçok sosyal bilimler alanındaki araştırmacılar lojistik sektöründeki istihdam yapısına, çalışma hayatına, örgütsel kültür ve benzeri özelliklere dair araştırmalar yürütmüştür. Lojistik sektöründeki kadın çalışanlar ve yönetici sayılarında artış olması ile de bu konuların yanı sıra sektörde çalışanların cinsiyet dağılımı ve cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar da son yıllarda başlamıştır. Türkiye’de lojistik alanındaki örgütlerdeki cinsiyet kompozisyonu ve sektörde kadın çalışanların çalışma hayatına dair araştırmalar çok sınırlıdır. Literatürdeki bu eksiklikten yola çıkarak bu çalışma Türkiye’de lojistik sektöründe çalışan kadınların çalışma koşullarını anlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda İzmir’de lojistik sektöründe çalışan kadınlarla derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Bulgular duygusal emek, iş-aile yaşamı dengesi, toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

Toplumsal cinsiyet, Lojistik sektörü
 • Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Lojistik Uygulamaları ve Araştırma Merkezi (2013) Lojistik Sektöründe “Kadın”, http://www.rayhaber.com/wp-content/uploads/Lojistik-Sekt%C3%B6r%C3%BCnde-Kad%C4%B1n.pdf [Erişim Tarihi 01.04.2017]
 • Diefendorff, J. M., Croyle, M. H., & Gosserand, R. H. (2005). “The dimensionality and antecedents of emotional labor strategies”. Journal of Vocational Behavior, 66(2), 339-357.
 • Göksel, İ. (2013). “Female labor force participation in Turkey: The role of conservatism” Women's Studies International Forum 41: 45-54
 • Healy, G. 2005. “Academic Employment and Gender: A Turkish Challenge to Vertical Sex Segregation.” European Journal of Industrial Relations 11 (2): 247–64. doi:10.1177/0959680105053966
 • Hochschild, A. R. (1983). The managed heart: Commercialization of human feeling. Berkeley: University of California Press.
 • İlkkaracan, İpek.( 2012). “Why so Few Women in the Labor Market in Turkey?” Feminist Economics 18 (1): 1–37.
 • James, N. (1989). Emotional labour: skill and work in the social regulation of feelings. The sociological review, 37(1), 15-42.
 • Kılıç, D, ve Öztürk,S . (2014). “Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı Önündeki Engeller ve Çözüm Yolları: Bir Ampirik Uygulama.” Amme İdaresi Dergisi, 107–30.
 • Lindsey, L.L. (2016). Gender Roles A Sociological Perspective. Routledge: New York.
 • Lynagh, P., Murphy, P.R., Poist,R.F (1999),"Career perspectives of women in distribution:congruency or contrast?", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 29 Iss3 pp. 192 – 207
 • Maruani, M. (2009) “İstihdam”, Eleştirel Feminizm Sözlüğü (der.) H. Hirata vd. içinde ss 214-221. Kanat Yayınları: İstanbul.
 • Nickel, P.M., ve Eikenberry, A.M., (2006). "Beyond public vs. private: The transformative potential of democratic feminist management."Administrative Theory & Praxis 28 (3): 359-380.
 • Özkaplan, N. (2009). Duygusal Emek ve Kadın İşi/Erkek İşi. Çalışma ve Toplum, 2(21), 15-23.
 • Şentürk, b. (2016). “Türkiye’de Kadın Emeğine Genel Bir Bakış” Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 31, Ekim 2016, s. 194-209
 • Şentürk, Burcu. (2015) Bu Çamuru Beraber Çiğnedik: Bir Gecekondu Mahallesi Hikayesi, İletişim Yayınları: İstanbul
 • Turnbull, P. (2013). “Promoting the employment of women in the transport sector–Obstacles and policy options” International Labour Organization, Working Paper (No. 298).
 • Toksöz, G. (2012). Kalkınmada Kadın Emeği, İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) (2012) İstatistiklerle Kadın, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13458 [Erişim Tarihi: 01.08.2016]
 • Urhan, B. (2016) “Kadın Emeği ve Toplumsal Cinsiyet”, Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları (der.) F. Sayılıgil, içinde ss121-152, Dipnot Yayınları:Ankara
 • Üçler, Gülbahar ve Kızılkaya Oktay (2014). “Kadın İstihdamının Boşanma Ve Doğurganlık Üzerine Etkileri: Türkiye Üzerine Bölgesel Panel Veri Analizi,” Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/2, s. 28-43.
 • Women in Supply Chain Group (2010). The Unseen Gender in Transport and Logistics: Making Women Visible”, https://twfhk.org/sites/default/files/u21/TheUnseenGenderInLogisticsAndTransport.pdf [Erişim Tarihi: 05.04.2017]
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: YUNUS KAYMAZ
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: BURCU ŞENTÜRK
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 25, 2017

Bibtex @research article { ulikidince321536, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2017}, volume = {}, pages = {469 - 480}, doi = {10.18092/ulikidince.321536}, title = {LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN ÇALIŞANLARA YÖNELİK BİR ANALİZ: İZMİR ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {KAYMAZ, YUNUS and ŞENTÜRK, BURCU} }
APA KAYMAZ, Y , ŞENTÜRK, B . (2017). LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN ÇALIŞANLARA YÖNELİK BİR ANALİZ: İZMİR ÖRNEĞİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 469-480. DOI: 10.18092/ulikidince.321536
MLA KAYMAZ, Y , ŞENTÜRK, B . "LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN ÇALIŞANLARA YÖNELİK BİR ANALİZ: İZMİR ÖRNEĞİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 469-480 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/29068/321536>
Chicago KAYMAZ, Y , ŞENTÜRK, B . "LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN ÇALIŞANLARA YÖNELİK BİR ANALİZ: İZMİR ÖRNEĞİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 469-480
RIS TY - JOUR T1 - LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN ÇALIŞANLARA YÖNELİK BİR ANALİZ: İZMİR ÖRNEĞİ AU - YUNUS KAYMAZ , BURCU ŞENTÜRK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.321536 DO - 10.18092/ulikidince.321536 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 469 EP - 480 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.321536 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.321536 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN ÇALIŞANLARA YÖNELİK BİR ANALİZ: İZMİR ÖRNEĞİ %A YUNUS KAYMAZ , BURCU ŞENTÜRK %T LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN ÇALIŞANLARA YÖNELİK BİR ANALİZ: İZMİR ÖRNEĞİ %D 2017 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.321536 %U 10.18092/ulikidince.321536
ISNAD KAYMAZ, YUNUS , ŞENTÜRK, BURCU . "LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN ÇALIŞANLARA YÖNELİK BİR ANALİZ: İZMİR ÖRNEĞİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (October 2017): 469-480. https://doi.org/10.18092/ulikidince.321536
AMA KAYMAZ Y , ŞENTÜRK B . LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN ÇALIŞANLARA YÖNELİK BİR ANALİZ: İZMİR ÖRNEĞİ. IJEAS. 2017; 469-480.
Vancouver KAYMAZ Y , ŞENTÜRK B . LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN ÇALIŞANLARA YÖNELİK BİR ANALİZ: İZMİR ÖRNEĞİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2017; 480-469.