Year 2018, Volume , Issue , Pages 667 - 680 2018-01-20

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL INDICATORS OF INTEREST CAPITAL INVESTMENT PARTNERSHIPS
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ömer Faruk RENÇBER [1] , Ramazan AKBULUT [2]

232 655

In this study, it is aimed to determine the relationship between venture capital investment companies' profitability based financial efficiencies and financial performance. Thereby, the 11 Company's current measures and cash ratios from the liquidity ratios of companies' performance measures under the years 2011-2016; the turnover rate from the activity rates; profitability ratio, net profit margin, financial structure or leverage ratio to debt ratio, borrowing rate and current ratio to measure profitability in data envelopment analysis as input and net profit margin as input and their financial performance has been measured. As a result, there was no significant relationship between the efficiency scores measured by the data envelopment analysis of the companies and the performance scores evaluated by the topsis method. The results of the analyzes show that the statistical findings of a company in financial terms are high in current ratio and cash ratio; the low debt ratio does not mean that the profitability of the company is high.

Bu çalışmada BIST’te işlem gören girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketlerinin karlılığa dayalı etkinlikleri ile finansal performansları arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda 11 GSYO şirketinin 2011-2016 yılları kapsamında şirketlerin performans ölçümleri likidite oranlarından cari oran ve nakit oranı; faaliyet oranlarından alacak devir hızı; karlılık oranlarından öz sermayenin karlılığı, net kar marjı, finansal yapı veya kaldıraç oranlarından borç oranı değişkenleri kullanılarak finansal verilere dayanarak topsis yöntemiyle, veri zarflama analizinde karlılığa dayalı etkinliği ölçebilmek amacıyla borçlanma oranı ve cari oran girdi olarak, net kar marjı ise çıktı olarak kullanılmış ve finansal performansları ölçülmüştür. Sonuç olarak şirketlerin veri zarflama analiziyle ölçülen etkinlik skorları ile topsis yöntemiyle değerlendirilen performans skorları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Analizler sonucu elde edilen istatistiki bulgular, finansal anlamda bir şirketin cari oran ve nakit oranın yüksek; borç oranının düşük olmasının o şirketin karlılığının yüksek olacağı anlamına gelmediğini göstermektedir.

 • Akbulut R., Rençber Ö. F. ve Şen B. (2016) Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Karlılıklarına Göre Performanslarının Analizi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(36), 273-290.
 • Akbulut, R. (2013) Türkiye’de ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Girişim Sermayesi, Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, Kasım 1-3, 559-577.
 • Akkaya, Cenk ve İçerli, M. Yılmaz (2001) KOBİ’lerin Finansal Problemlerinin Çözümünde Girişim Sermayesi Finansman Modeli”, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, Cilt:3 Sayı:3, s.61-70.
 • Aktaş, M. ve Avcı, T. (2013) Türkiye’de Katılım Bankacılığı ile Faize Dayalı Bankacılığın Etkinlik Açısından Karşılaştırılması. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 50(576), 85-97.
 • Bayazıtlı, E. Özdemir, F.S. Çolak, A. (2015), Risk Sermayesi Yatırımı ve Rüzgâr Enerjisi Sektöründe Örnek Olay İncelemesi, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Temmuz, Cilt-Sayı: 8(3) ss: 83-100.
 • Croce, A., Martí, J. ve Murtinu, S. (2013), The Impact of Venture Capital on the Productivity Growth of European Entrepreneurial Firms:'Screening' or 'Value added' Effect?, Journal of Business Venturing, May, 1-77.
 • Çonkar M. K. (2007) Girişim Sermayesi Finansman Yöntemi, İstanbul Ticaret Odası Yayınları Gün, M. ve Karadağ, H. (2016), A Study On Venture Capital: Performance Analysis Of Venture Capita Invesment Trust Incorporations In Turkey, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 57-74.
 • İştar E. (2013) Alternatif Bir Finansman Modeli Olarak Risk Sermayesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yaz- Cilt:12 Sayı:46 (183-198).
 • Özer, A., Öztürk, M. veKaya, A. (2010). İşletmelerde etkinlik ve performans ölçmede VZA, kümeleme ve TOPSIS analizlerinin kullanımı: İMKB işletmeleri üzerine bir uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1).
 • Soydemir, Selim(1994)., Risk Sermayesi, Ekonomik Yaklaşım,Cilt 4, Sayı : ll, s.77-94. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Ankara, 2016, s.2.
 • Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Girişim Sermayesi: Türkiye İçin Çıkarımlar Ve Öneriler, Ankara, TTGV, 2012.
 • Yardımcıoğlu M., Demırel N. Prıvate Equıty As An Alternatıve Fınancıal Method That Support Entrepreneurshıp: Turkey Case , KMU İİBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Haziran/2008
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ömer Faruk RENÇBER
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ramazan AKBULUT
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 20, 2018

Bibtex @research article { ulikidince347191, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {667 - 680}, doi = {10.18092/ulikidince.347191}, title = {GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {RENÇBER, Ömer Faruk and AKBULUT, Ramazan} }
APA RENÇBER, Ö , AKBULUT, R . (2018). GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 667-680. DOI: 10.18092/ulikidince.347191
MLA RENÇBER, Ö , AKBULUT, R . "GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 667-680 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/34379/347191>
Chicago RENÇBER, Ö , AKBULUT, R . "GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 667-680
RIS TY - JOUR T1 - GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Ömer Faruk RENÇBER , Ramazan AKBULUT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.347191 DO - 10.18092/ulikidince.347191 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 667 EP - 680 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.347191 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.347191 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Ömer Faruk RENÇBER , Ramazan AKBULUT %T GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.347191 %U 10.18092/ulikidince.347191
ISNAD RENÇBER, Ömer Faruk , AKBULUT, Ramazan . "GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (January 2018): 667-680. https://doi.org/10.18092/ulikidince.347191
AMA RENÇBER Ö , AKBULUT R . GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. IJEAS. 2018; 667-680.
Vancouver RENÇBER Ö , AKBULUT R . GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 680-667.