Year 2018, Volume , Issue , Pages 89 - 100 2018-01-16

COMPARISON OF SINGLE AND MODIFIED EXPONENTIAL SMOOTHING METHODS IN THE PRESENCE OF A STRUCTURAL BREAK
COMPARISON OF SINGLE AND MODIFIED EXPONENTIAL SMOOTHING METHODS IN THE PRESENCE OF A STRUCTURAL BREAK

İrem EFE [1] , BERHAN ÇOBAN [2] , ESİN FİRUZAN [3]

184 486

The modeling of the series in the time series analysis, as well as the examination of the relations between them, is the main purpose of the future forecasting. One of the most widely used methods in the literature is exponential smoothing methods. Due to many reasons such as financial crises, natural disasters in the data production processes of the series, permanent structural changes can occur. These changes affect model parameters as well as analysis results. The main purpose of this study is to compare the predictive performances of the newly developed Modified Exponential Smoothing (MSES)(2016) methods with the simple exponential smoothing (SES) when there are structural breaks in the series with different break magnitude and different break location. Mean Absolute Error values of methods are affected by the sample size, break magnitude and location. The breaks in the data set would affect the model estimation negatively. Possible breaks’ magnitude and locations should be taken into consideration in the use of the MSES method.

Zaman serisi analizlerinde serilerin modellenmesinin, aralarındaki ilişkilerin incelenmesinin yanında temel amaç geleceğe yönelik öngörümleme yapmaktır. Literatürde en yaygın kullanılan yöntemlerden biri üssel düzeltme yöntemleridir. Serilerinin veri üretim süreçlerinde, finansal krizler, doğal afetler gibi birçok nedenden dolayı kalıcı yapısal değişimler meydana gelebilmektedir. Bu değişimler model parametrelerini değiştirebildiği gibi analiz sonuçlarına da etki etmektedirler. Bu çalışmadaki temel amaç, seride yapısal kırılmalar olduğunda basit üssel düzeltme (SES) ile yeni geliştirilmiş olan Modifiye Üssel Düzeltme (MSES)(2016) yöntemlerinin tahminleme performanslarını karşılaştırmaktır. Hata teriminin (MAE) ortalama ve varyansı örneklemin büyüklüğünden, kırılmanın şiddetinden ve konumundan etkilenmektedir. Veri setindeki kırılmalar model tahmini olumsuz etkilemektedir. MSES yönteminin kullanılmasında olası kırılmaların büyüklükleri ve konumları dikkate alınmalıdır.

 • Brown, R. G., (1962) Smoothing , Forecasting and Prediction of Discrete Time Series. United State of America: Prentice-Hall.
 • Bowerman, B.L., O’Connell, R.T., (1993). Time Series and Forecasting (3 th ed.). Duxburg Press.
 • Çapar, S. (2009). Improvement for Exponential Smoothing . Izmir, Turkey: Dokuz Eylül Unıversıty Graduate School of Natural and Applıed Scıences.
 • Çoban B. ve Firuzan E.(2016). The Role Of Structural Break And Volatıle Innovatıons On Coıntegratıon Tests: Tsunamı And Global Economıcs Crısıs. International Journal of Arts & Sciences, Cilt: 9, Sayı: 2, ss:211-223
 • Dickey, D.A., Fuller, W.A., 1981. Likelihood Ratio Statistics For Autoregressive Time Series With A Unit Root. Econometrica Sayı: 49, ss:1057–1072.
 • Giraitis L., Kapetanios G., Mansur. M,. (2015) Forecasting Under Structural Change. Switzerland: Springer
 • Hydman, R. J., Koehler, A. B., Ord, J. K., Snyder, R. D., (2008). Forecasting with Exponential Smoothing.Berlin: Springer.
 • Makridakis, Spyros, Andersen, A., Carbone, R., Fildes, R., Hibon, M., Lewandowski, R., Newton, J., Parzen, E. and Winkler, R. (1982), “The accuracy of extrapolation (time series) methods: Results of a forecasting competition,” Journal of Forecasting, 1, 111-153. (all)
 • Montgomaery, D. C., Johnson, L.A., (1976). Forecasting and Time Series Analysis. McGraw-Hill. Nelson, C.R., Plosser, C.I., (1982). Trends And Random Walks İn Macroeconomic Time Series. Journal of Monetary Economics, Sayı:10, ss: 139–162.
 • Selamlar, T., H., (2017). Modeling and Forecasting Time Series Data Using Ata Method. İzmir, Turkey: Dokuz Eylül Unıversıty Graduate School of Natural and Applıed Scıences.
 • Yapar, G., 2016, “Modified simple exponential smoothing“, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, Doi:10.15672/HJMS.201614320580
 • Yapar, G., Çapar, S., Selamlar, H. T., Yavuz, I., 2016 Modified holt’s linear trend method Hacettepe University Journal of Mathematics and Statistics Submitted, O.
 • Zivot, E. ve Andrews, D.W.K. (1992). Further Evidence on great crash, the oil price shock and the unit root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, Sayı: 10, ss: 251-270
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: İrem EFE
Country: Turkey


Author: BERHAN ÇOBAN
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Author: ESİN FİRUZAN
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: January 16, 2018

Bibtex @research article { ulikidince354325, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {89 - 100}, doi = {10.18092/ulikidince.354325}, title = {COMPARISON OF SINGLE AND MODIFIED EXPONENTIAL SMOOTHING METHODS IN THE PRESENCE OF A STRUCTURAL BREAK}, key = {cite}, author = {EFE, İrem and ÇOBAN, BERHAN and FİRUZAN, ESİN} }
APA EFE, İ , ÇOBAN, B , FİRUZAN, E . (2018). COMPARISON OF SINGLE AND MODIFIED EXPONENTIAL SMOOTHING METHODS IN THE PRESENCE OF A STRUCTURAL BREAK. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 89-100. DOI: 10.18092/ulikidince.354325
MLA EFE, İ , ÇOBAN, B , FİRUZAN, E . "COMPARISON OF SINGLE AND MODIFIED EXPONENTIAL SMOOTHING METHODS IN THE PRESENCE OF A STRUCTURAL BREAK". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 89-100 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/34379/354325>
Chicago EFE, İ , ÇOBAN, B , FİRUZAN, E . "COMPARISON OF SINGLE AND MODIFIED EXPONENTIAL SMOOTHING METHODS IN THE PRESENCE OF A STRUCTURAL BREAK". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 89-100
RIS TY - JOUR T1 - COMPARISON OF SINGLE AND MODIFIED EXPONENTIAL SMOOTHING METHODS IN THE PRESENCE OF A STRUCTURAL BREAK AU - İrem EFE , BERHAN ÇOBAN , ESİN FİRUZAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.354325 DO - 10.18092/ulikidince.354325 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 100 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.354325 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.354325 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies COMPARISON OF SINGLE AND MODIFIED EXPONENTIAL SMOOTHING METHODS IN THE PRESENCE OF A STRUCTURAL BREAK %A İrem EFE , BERHAN ÇOBAN , ESİN FİRUZAN %T COMPARISON OF SINGLE AND MODIFIED EXPONENTIAL SMOOTHING METHODS IN THE PRESENCE OF A STRUCTURAL BREAK %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.354325 %U 10.18092/ulikidince.354325
ISNAD EFE, İrem , ÇOBAN, BERHAN , FİRUZAN, ESİN . "COMPARISON OF SINGLE AND MODIFIED EXPONENTIAL SMOOTHING METHODS IN THE PRESENCE OF A STRUCTURAL BREAK". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (January 2018): 89-100. https://doi.org/10.18092/ulikidince.354325
AMA EFE İ , ÇOBAN B , FİRUZAN E . COMPARISON OF SINGLE AND MODIFIED EXPONENTIAL SMOOTHING METHODS IN THE PRESENCE OF A STRUCTURAL BREAK. IJEAS. 2018; 89-100.
Vancouver EFE İ , ÇOBAN B , FİRUZAN E . COMPARISON OF SINGLE AND MODIFIED EXPONENTIAL SMOOTHING METHODS IN THE PRESENCE OF A STRUCTURAL BREAK. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 100-89.