Year 2018, Volume , Issue , Pages 1 - 10 2018-01-16

THE ROLE OF RURAL WOMAN IN DECISION MAKING IN INCOME GENERATING ACTIVITIES: CASE OF NORTHEAST ANATOLIA TRA1 REGION
GELİR GETİRİCİ FAALİYETLERE KARAR VERMEDE KIRSAL KADININ ROLÜ: KUZEYDOĞU ANADOLU TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Fahri YAVUZ [1] , M. Sharih SHİVAN [2] , Mustafa TERİN [3] , Bahar AKAY [4] , İrfan Okan GÜLER [5] , Kevser AĞSU [6]

213 410

The aim of this study is to determine the role of women in decision making and features affecting the participation to the process. The main material of the study is the date collected by survey study with 360 rural women in Erzurum, Erzincan and Bayburt provinces. Factors affecting women's participation in decision making processes have been analyzed using ordered probit model. According to the results of the study, being aged, being married and widow, being trained related to profession, being asked their ideas in family affairs, taking part in selling what produced affect the participation to decision making positively, while non literate bigger farm size and having all income from agriculture affect the participation negatively. Supporting rural women in income generating activities, enhancing their knowledge, skills and competences in farming, training in production, managing and marketing, positive discrimination with regard to rural women could be the suggestions of this study.

Çalışmanın amacı, kadınların kırsal alanda gelir getirici faaliyetlerdeki karar alma süreçlerindeki rolü ve bu sürece katılımını etkileyen özellikleri tespit etmektir. Çalışmanın ana materyalini TRA1 bölgesinde yer alan Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde yapılan 360 adet anket verisi oluşturmaktadır. Kadınların karar alma süreçlerine katılımını etkileyen özellikler sıralı probit modeli ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, yaşın artması, evli ve dul olma, uğraşı alanı ile ilgili eğitim alma, aile kararlarında fikrinin sorulması, aile gelirine katkı sağlama ve ürünlerin satılmasına katılma durumu kadınların gelir getirici faaliyetlerde karar alma sürecine katılımını olumlu yönde etkilerken, okur-yazar olmama, işletme büyükdükçe ve gelir kaynağının çoğunun tarımsal faaliyetler olma durumu kadınların karar alma sürecine katılımını olumsuz yönde etkilemektedir. Gelir getirici faaliyetlerde kırsal kadına destek verilmesi, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, üretim ve yönetişim ile ilgili konularda kadınlara eğitim verilmesi ve kırsal kadına pozitif ayrımcılık yapılması bu çalışmanın önerileri olarak sunulabilir. 

 • Akbay, C. Tiryaki, G.Y. ve Gül, A. (2007). Consumer characteristics influencing fast food consump-tion in Turkey. Food Control, 18, 904-913.
 • Akın, F., Üçdoğruk, Ş. ve Deveci, İ. (2000). İstanbul İli Hane halkı Tüketim Harcamalarının Sıralı Pro-bit Olasılık Modelleriyle İncelenmesi. T.C DİE Araştırma Sempozyumu, Ankara.
 • Arigbo, P.O. ve Ifenkwe, G.E. (2013). Farm decision making among cocoa farming households in Ikwuano L.G.A.of Abia State, Nigeria. Inernational Journal of Acaemic Research in Progres-sive Education and Development, 2 (1), 275-286.
 • Arshad, S., Ashfaq, M., Saghır, A., Ashraf, M., Yasin, M., Lodhi, M.A., Tabassum, H. ve Ali, A. (2010). Gender and decision making process in livestock management. Sarhad J. Agric, 26 (4), 693-696.
 • Clark, R., Ramsbey, T. W., Adler, E. S. (1991). Culture, gender, and labor force participation: A cross-national study. Gender and Society,5(1), 47-66.
 • De Brauw, A., Li, Q., Liu, C., Rozelle, S. ve Zhang, L. (2008). Feminization of agriculture in China? Myths surrounding women's participation in farming. The China Quarterly, 194, 327-348.
 • Dixon, R. B. (1982). Women in agriculture: Counting the labor force in developing countries. Po-pulation and Development Review, 8(3), 539-566.
 • Emeç, H. (2002). Ege Bölgesi Tüketim Harcamaları için Sıralı Logit Tahminleri ve Senaryo Sonuçları. DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 13-29.
 • Enete, A.A. ve Amusa, T.A. (2010). Determinants of women’s contribution to farming decisions in coca based agroforestry households of Ekiti State, Nigeria. Journal of Field Actions Science, 4 (1): 1-7.
 • Greene, W.H. (2012). Econometric Analysis. Seventh Edition. Pearson Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 07458. ISBN 10:0-13-139538-6.
 • Kifle, D. (2013). Gender Role in Agricultural Production In Some Parts Of Ethiopia: A Brief Review. International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences, 1 (2), 49-52.
 • Kishor, R., Gupta, B., Yadav, S. R. ve Singh, T. R. (1999). Role of rural women in decision-making process in agriculture in district Sitapur (Uttar Pradesh). Indian Journal of Agricultural Economics, 54 (3), 282-286.
 • Kutlar, İ., Kızılay, H. ve Turhanoğulları, Z. (2013). Kırsal alanda kadınların işgücüne ve kararlara katı-lımını etkileyen sosyoekonomik faktörlerin belirlenmesi: Burdur ili örneği. Akdeniz Üni-versitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1), 27-32.
 • Mckelvey, R.D. ve Zavoina, W. (1975). A Statistical Model for The Analysis of Ordinal Level Depen-dent Variables. Journal of Mathematical Sociology, 4,103-120.
 • Mogues, T., Cohen, M. J., Birner, R., Lemma, M., Randriamamonjy, J., Tadesse, F. ve Paulos, Z. (2009). Agricultural extension in Ethiopia through a gender and governance lens. Deve-lopment Strategy and Governance Division, International Food Policy Research Institute – Ethiopia Strategy Support Program 2, Ethiopia.
 • Mulugeta, M. ve Amsalu, T. (2014). Womens’s role and their decision making in livestock and hou-sehold management. Journal of Agricultural Extension and rural Development, 6 (11), 347-353.
 • Ochieng, J., Ouma, E. ve Birachi, E. (2014). Gender participation and decision making in crop ma-nagement in Great Lakes Region of Central Africa. Gender, Technology and Development, 18 (3), 341-362.
 • Ogunlela, Y. I. ve Mukhtar, A. A. (2009). Gender issues in agriculture and rural development in Ni-geria: The role of women. Humanity & Social Sciences Journal, 4(1), 19-30.
 • Oladejo, J.A., Olawuyi, S.O. ve Anjorin, T.D. (2011). Analysis of women participation in agricultural production in Egbedore Local Government Area of Osun State, Nigeria. International Jo-urnal of Agricultural Economics & Rural Development, 4(1), 1-11.
 • Quendler, E., Glatzl, M. ve Mayr, J. (2017). Female farmers’ work both on and off the farm in Aust-ria. Agriculture & Food, 5, 226-237.
 • Şahin, K. veTerin, M., (2009). Van ilinin sosyo ekonomik özellikleri farklı iki köyündeki kadınların tarımsal faaliyetlere katılımı ve tarımsal yayıma ilişkin görüşleri. Akdeniz Üniversitesi ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (1), 39-49.
 • Schultz, T. P. (1999). Women's Role in the Agricultural Household: Bargaining and Human Capital. Center Discussion Paper No. 803. Economic Growth Center, Yale University. http://www.econ.yale.edu/~pschultz/cdp803.pdf
 • Sireeranhan, A. (2013). Participation of family-women in agricultural production: A case study of Jaffna District, Sri Lanka. Journal of Economics and Sustainable Development, 4(13), 143-147.
 • Tinker, I. ve Zuckerman, E. (2013). Women's economic roles and the development paradigm. DC: Heinrich Boell Foundation, 1-23.
 • Tologbonse, E. B., Jibrin, M. M., Auta, S. J. ve Damisa, M. A. (2013). Factors Influencing Women Par-ticipation in Women in Agriculture (WIA) Programme of Kaduna State Agricultural Deve-lopment Project, Nigeria. International journal for Agricultural Economics and Extension, 1 (7), 47-54.
 • Umeh, G.N. ve Chukwu, V.A. (2014). Role of women in farm an family decision making process in Udi Local Government Area of Enugu State, Nigeria. Journal of Biology, Agriculture an He-althcare, 4 (7), 1-6.
 • Zhang, L., De Brauw, A. ve Rozelle, S. (2004). China's rural labor market development and its gen-der implications. China Economic Review, 15(2), 230-247.  
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Fahri YAVUZ
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: M. Sharih SHİVAN
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Author: Mustafa TERİN
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Bahar AKAY
Institution: Aziziye Ziraat Odası, Erzurum, Türkiye
Country: Turkey


Author: İrfan Okan GÜLER
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Author: Kevser AĞSU

Dates

Publication Date: January 16, 2018

Bibtex @research article { ulikidince354756, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {1 - 10}, doi = {10.18092/ulikidince.354756}, title = {GELİR GETİRİCİ FAALİYETLERE KARAR VERMEDE KIRSAL KADININ ROLÜ: KUZEYDOĞU ANADOLU TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {YAVUZ, Fahri and SHİVAN, M. Sharih and TERİN, Mustafa and AKAY, Bahar and GÜLER, İrfan Okan and AĞSU, Kevser} }
APA YAVUZ, F , SHİVAN, M , TERİN, M , AKAY, B , GÜLER, İ , AĞSU, K . (2018). GELİR GETİRİCİ FAALİYETLERE KARAR VERMEDE KIRSAL KADININ ROLÜ: KUZEYDOĞU ANADOLU TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 1-10. DOI: 10.18092/ulikidince.354756
MLA YAVUZ, F , SHİVAN, M , TERİN, M , AKAY, B , GÜLER, İ , AĞSU, K . "GELİR GETİRİCİ FAALİYETLERE KARAR VERMEDE KIRSAL KADININ ROLÜ: KUZEYDOĞU ANADOLU TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 1-10 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/34379/354756>
Chicago YAVUZ, F , SHİVAN, M , TERİN, M , AKAY, B , GÜLER, İ , AĞSU, K . "GELİR GETİRİCİ FAALİYETLERE KARAR VERMEDE KIRSAL KADININ ROLÜ: KUZEYDOĞU ANADOLU TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - GELİR GETİRİCİ FAALİYETLERE KARAR VERMEDE KIRSAL KADININ ROLÜ: KUZEYDOĞU ANADOLU TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ AU - Fahri YAVUZ , M. Sharih SHİVAN , Mustafa TERİN , Bahar AKAY , İrfan Okan GÜLER , Kevser AĞSU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.354756 DO - 10.18092/ulikidince.354756 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.354756 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.354756 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies GELİR GETİRİCİ FAALİYETLERE KARAR VERMEDE KIRSAL KADININ ROLÜ: KUZEYDOĞU ANADOLU TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ %A Fahri YAVUZ , M. Sharih SHİVAN , Mustafa TERİN , Bahar AKAY , İrfan Okan GÜLER , Kevser AĞSU %T GELİR GETİRİCİ FAALİYETLERE KARAR VERMEDE KIRSAL KADININ ROLÜ: KUZEYDOĞU ANADOLU TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.354756 %U 10.18092/ulikidince.354756
ISNAD YAVUZ, Fahri , SHİVAN, M. Sharih , TERİN, Mustafa , AKAY, Bahar , GÜLER, İrfan Okan , AĞSU, Kevser . "GELİR GETİRİCİ FAALİYETLERE KARAR VERMEDE KIRSAL KADININ ROLÜ: KUZEYDOĞU ANADOLU TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (January 2018): 1-10. https://doi.org/10.18092/ulikidince.354756
AMA YAVUZ F , SHİVAN M , TERİN M , AKAY B , GÜLER İ , AĞSU K . GELİR GETİRİCİ FAALİYETLERE KARAR VERMEDE KIRSAL KADININ ROLÜ: KUZEYDOĞU ANADOLU TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ. IJEAS. 2018; 1-10.
Vancouver YAVUZ F , SHİVAN M , TERİN M , AKAY B , GÜLER İ , AĞSU K . GELİR GETİRİCİ FAALİYETLERE KARAR VERMEDE KIRSAL KADININ ROLÜ: KUZEYDOĞU ANADOLU TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 10-1.