Year 2018, Volume , Issue , Pages 101 - 112 2018-09-19

TÜRKİYE’DE KADIN OKULLAŞMASININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: RALS-EG EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ YAKLAŞIMI
THE IMPACT OF FEMALE COLLEGE ENROLLMENT ON ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: A RALS-EG COINTEGRATION TEST APPROACH

Veli YILANCI [1] , Mücahit AYDIN [2]

122 325

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de kadın okullaşması ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 1971-2015 dönemi için incelemektir. Bu amaçla, kadın okullaşmasını temsilen yükseköğretime kayıtlı kadın öğrenci sayısı, ekonomik büyümeyi temsilen ise kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla serileri kullanılmıştır. Seviyelerinde durağan olmadığı bulunan bu iki seri arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığı, Engle-Granger eşbütünleşme testinin yanı sıra, literatüre Lee vd. (2015) tarafından kazandırılan, RALS-EG eşbütünleşme testi kullanılarak incelenmiştir. EG testinin sonucu, ilgilenen seriler arasında uzun dönemli bir ilişki olmadığını gösterirken, RALS-EG testinin sonucu ise bu iki seri arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Uzun dönem ilişkisinin büyüklüğünü belirlemek amacıyla tahmin edilen uzun dönem modelleri, kadın okullaşmasında meydana gelen artışın ekonomik büyüme üzerinde de arttırıcı bir etki yarattığını göstermektedir. Buna göre Türkiye için kadın akullaşmasını arttıracak her türlü politikanın ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkileri görülmektedir.

The aim of this study is to examine the long run relationship between female college enrollment and economıc growth for Turkey over the period 1971-2015. For this purpose, the number of female students enrolled in higher education used as a proxy for female college enrollment and the gross domestic product per capita used as a proxy for economic growth. The existence of a long-term relationship between these two series, which are not stationary at levels, is analyzed using the Engle-Granger cointegration test as well as RALS-EG cointegration test of Lee et al. (2015). While the results of the Engle-Granger test show that there is not any long-run relationship between the series, the result of the RALS-EG test indicates the existence of a long-term relationship between the series. According to the long-run models estimated to determine the size of the long-run relationship, the increase in female enrollment has an increasing effect on economic growth. Accordingly, any policy to be done in improving female college enrollment rate for Turkey has a positive effect on economic growth.

 • Akgül, I. ve Koç, S. Ö. (2011). Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Eğitim ve Büyüme İlişkisi: Eşik Otoregresif Yaklaşım. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1-36.
 • Akhter, S. (2012). Indirect Benefits of Women’s Education: Evidence from Bangladesh. University of Wollongong, Australia.
 • Becker, G.S. (2011). Reflection on the Economics of Education, Handbook of Economics and Educa-tion.
 • Benavot, A. (1989). Education, Gender and Economic Development: A Cross-national Study. Socio-logy of Education, 62(1), 14–32.
 • Çalışkan, Ş., Karabacak, M. ve Meçik, O. (2013). Türkiye’de Eğitim-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1923-2011 (Kantitatif Bir Yaklaşım). Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21), 29-48.
 • Çoban, O. (2004). Beşeri Sermayenin İktisadi Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 30, 131-142.
 • Gövdeli, T. (2016). Türkiye’de Eğitim-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yapısal Kırılmalı Birim Kök ve Eşbü-tünleşme Analizi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(3), 223-238.
 • Gyimah-Brempong, K. ve Traynon, T. (1999). Political instability investment, and economic growth in Africa. Journal of African Economics, 8(1), 52–86.
 • Gyimah-Brempong, K., Paddison, O., ve Mitiku, W. (2006). Higher education and economic growth in Africa. The Journal of Development Studies, 42(3), 509-529.
 • Engle, R. F., ve Granger, C. W. (1987). Co-integration and error correction: representation, estima-tion, and testing. Econometrica: journal of the Econometric Society, 55(2), 251-276.
 • Hall, R.E. ve Jones, C. (1999). Why do some countries produce so much more output per worker than others? Quarterly Journal of Economics, 114(1), 83–116.
 • Hansen, B. (1995). Rethinking the Univariate Approach to Unit Root Testing. Econometric Theory, 11, 1148–1171.
 • Im, K., ve P. Schmidt. (2008). More Efficient Estimation under Non-normality When Higher Mo-ments Do Not Depend on the Regressors, Using Residual-augmented Least Squares. Jour-nal of Econometrics, 144, 219–233
 • Klasen, Stephan. (2002). Low Schooling for Girls, Slower Growth for All? Cross-Country Evidence on the Effect of Gender Inequality in Education on Economic Development. World Bank Economic Review, 16(3), 345–73.
 • Lee, H., Lee, J., ve Im, K. (2015). More powerful cointegration tests with non-normal errors. Stu-dies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 19(4), 397-413.
 • Lucas, E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3–42.
 • Mankiw, G., Romer, D., ve Weil, D. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407–437.
 • Ng, S. ve Perron, P. (2001). Lag Length Selection and the Construction of Unit Root Tests with Good Size and Power. Econometrica, 69, 1529–1554.
 • Nelson, R. ve Phelps, E. (1966). Investment in humans, technological diffusion and economic growth. American Economic Review, 61, 69–75.
 • Romer, P. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98(5), 71–102.
 • Sarı, R. ve Soytaş, U. (2006). Income and Education in Turkey: A Multivariate Analysis. Education Economics, 14(2), 181-196.
 • Serel, H. ve Masatçı, K. (2005). Türkiye’de Beşeri Sermaye ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Ko-Entegrasyon Analizi. Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 19(2), 49-58.
 • Solow, R. (1956). A contribution to the theory of economic growth. Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65–94.
 • Şimşek, M. ve . Kadılar, C. (2010). Türkiye’de Beşeri Sermaye, İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasın-daki İlişkinin Nedensellik Analizi. Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 11(1), 115-140.
 • Terzi, H., ve Yurtkuran, S. (2016). Türkiye’de eğitim ve iktisadi büyüme ilişkisi: sims ve toda-yamamoto nedensellik analizleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(2), 7-24.
 • Yaylalı, M. v LebeF. (2011). Beşeri Sermaye ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Amprik Analizi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 30(1), 23-51.
 • Yurtkuran, S., ve Terzi, H. (2015). Does Education Affect Economic Growth in Turkey? A Causality Analysis. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(2), 19-38.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Veli YILANCI (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mücahit AYDIN
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 19, 2018

Bibtex @research article { ulikidince426922, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {101 - 112}, doi = {10.18092/ulikidince.426922}, title = {TÜRKİYE’DE KADIN OKULLAŞMASININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: RALS-EG EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ YAKLAŞIMI}, key = {cite}, author = {YILANCI, Veli and AYDIN, Mücahit} }
APA YILANCI, V , AYDIN, M . (2018). TÜRKİYE’DE KADIN OKULLAŞMASININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: RALS-EG EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ YAKLAŞIMI. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 101-112. DOI: 10.18092/ulikidince.426922
MLA YILANCI, V , AYDIN, M . "TÜRKİYE’DE KADIN OKULLAŞMASININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: RALS-EG EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ YAKLAŞIMI". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 101-112 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/37268/426922>
Chicago YILANCI, V , AYDIN, M . "TÜRKİYE’DE KADIN OKULLAŞMASININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: RALS-EG EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ YAKLAŞIMI". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 101-112
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE KADIN OKULLAŞMASININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: RALS-EG EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ YAKLAŞIMI AU - Veli YILANCI , Mücahit AYDIN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.426922 DO - 10.18092/ulikidince.426922 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 112 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.426922 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.426922 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies TÜRKİYE’DE KADIN OKULLAŞMASININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: RALS-EG EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ YAKLAŞIMI %A Veli YILANCI , Mücahit AYDIN %T TÜRKİYE’DE KADIN OKULLAŞMASININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: RALS-EG EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ YAKLAŞIMI %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.426922 %U 10.18092/ulikidince.426922
ISNAD YILANCI, Veli , AYDIN, Mücahit . "TÜRKİYE’DE KADIN OKULLAŞMASININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: RALS-EG EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ YAKLAŞIMI". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (September 2018): 101-112. https://doi.org/10.18092/ulikidince.426922
AMA YILANCI V , AYDIN M . TÜRKİYE’DE KADIN OKULLAŞMASININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: RALS-EG EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ YAKLAŞIMI. IJEAS. 2018; 101-112.
Vancouver YILANCI V , AYDIN M . TÜRKİYE’DE KADIN OKULLAŞMASININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: RALS-EG EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ YAKLAŞIMI. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 112-101.