Year 2019, Volume , Issue 22, Pages 107 - 122 2019-01-01

THE EFFECT OF CORPORATE QUALITY ON STOCK MARKET PERFORMANCE AT THE DIFFERENCES OF DIFFERENT DEVELOPMENT: AN EMPIRICAL ANALYSIS
FARKLI GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNDE KURUMSAL KALİTENİN BORSA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ

Hasan AYAYDIN [1] , Abdulkadir BARUT [2] , Fahrettin PALA [3]

66 198

The importance of the corporate quality concept has been further heightened by the lack of public and private sector corporate governance policies among the important causes of international crises and corporate scandals. In the related literature it is stated that institutional quality is an integral part of the performance of the stock market in a country. The aim of this study is to investigate the impact of institutional quality on stock market performance, taking into account the economic development levels of countries.  For this purpose, data from 26 developed countries and 34 emerging countries for 2002-2015 periods were analyzed by dynamic panel data analysis method. According to empirical analysis result; it can be said that the institutional structure plays an important role in the improvement of the stock market performance of the countries. Findings show that institutional quality and organizational quality components have more influence on stock market performance in developing countries in general. Findings of this study show that policy makers need to pursue a policy agenda to improve the quality of the official institutions and the labor market, especially for developing countries, along with innovation and investments for the development of the financial market.

Uluslararası krizlerin ve şirketler ile ilgili skandalların önemli sebepleri arasında kamu ve özel sektörün kurumsal yönetim politikalarının yetersizliğinin gösterilmiş olması kurumsal kalite kavramının önemini daha da artırmıştır. İlgili literatürde kurumsal kalitenin bir ülkedeki borsa performansının ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilmiştir. Çalışmanın amacı, ülkelerin ekonomik gelişmişlik seviyelerinin dikkate alınarak kurumsal kalitenin borsa performansı üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla 26 gelişmiş ülke ve 34 gelişmekte olan ülkenin 2002-2015 dönemi verileri dinamik panel veri analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Ampirik analiz sonuçlara göre; kurumsal yapının ülkelerin borsa performansının yükselmesinde önemli ölçüde rol oynadığı söylenebilir. Bulgular genel olarak gelişmekte olan ülkelerde kurumsal kalite ve kurumsal kalite bileşenlerinin borsa performansı üzerinde daha fazla etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın bulguları politika yapıcıların finansal piyasanın gelişmesi için yenilik ve yatırımlarla birlikte, özellikle de gelişmekte olan ülkeler için resmi kurumların ve işgücü piyasasının kalitesini yükseltmek için de bir politika gündemi izlemesi gerektiğini göstermektedir. 

 • Alataş, S.(2014). Ekonomik Kalkınmayı Belirleyen Faktörler: Ampirik Bir Analiz. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Aydın, Türkiye: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Avcı, M., ve Mukiyen A. G.(2017). OECD Ülkelerinde Kurumsal Kalite ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi, Sosyoekonomi, 25(31), 75-90.
 • Aytun, C., ve Akın, C.S.(2014). Kurumsal Kalite ve Ekonomik Büyüme: Panel Nedensellik Analizi, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(1), 89-100.
 • Bayraktaroğlu, H. ve Çelik, İ.(2015). Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Getiri Oynaklığı Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma, AKÜ İİBF Dergisi, XVII(1), 97-108.
 • Commander, S., ve Nikoloski, Z.(2010). Institutions and economic performance: What can be explained?, Working Paper, 121, 1-32.
 • Dinç, E., ve Abdioğlu, H.(2009). İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisi: İMKB-100 Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), 157-184.
 • Edison, H. (2003). Testing the Links; How strong are the links between institutional quality and economic performance, Finance & Development, 40(2), 35-37.
 • Efe, G.(2008). Uluslararası Sermaye Hareketleri, Kurumsal Kalite ve Ekonomik Büyüme, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Erzurum, Türkiye: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Eldomiatya, T.İ., Qassemib, T.B.F.A., Mabrouka, A.F. ve Abdelhganyc, L.S.(2016). Institutional quality, economic freedom and stock market volatility in the MENA region, Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies, 9(3), 262-283.
 • North, D.C. (1994). Economic performance through time, American Economic Review, 84 (3), 359 368.
 • Oktar, T., ve Yamak, T.(2016). Körfez İşbirliği Ülkelerinde Kurumsal Kalitenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi. II. Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu.
 • Özşahin, Ş. (2016). Kurumsal Kalite Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Ne Kadar Önemli? Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz, Journal of Yasar University, 11(44), 251-262.
 • Tatoğlu Yerdelen, F. (2013). Panel Veri Ekonomisi: Stata Uygulamalı, 2. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Teyyare, E. (2013). Kriz, Kurumsal Kalite ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, Yayınlanmış Doktora Tezi. Zonguldak, Türkiye: Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uğur, M.(2011). Kurumsal Kalite ve Ekonomik Performans: İktisadın (Yeniden) Siyasallaşması mı?, İktisat ve Toplum, 1(9), 36-41.
 • Winful, E.C., Sarpong, D., ve Agyei-Ntiamoah J.(2016). Relationship between institutional quality and stock market performance: Evidence frpm emerging economies, African Journal of Business Management, 10(19), 469-484.
 • Yıldırım, A., ve Gökalp, M.F.(2016). Institutions and Economic Performance: A Review on the Developing Countries, Procedia Economics and Finance , 38, 347 – 359.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Hasan AYAYDIN
Institution: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, GÜMÜŞHANE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ

Author: Abdulkadir BARUT
Institution: Siverek MYO, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü
Country: Turkey


Author: Fahrettin PALA (Primary Author)
Institution: Gümüşhane Üniversitesi, KADMYO, Muhasebe ve Vergi Bölümü
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 1, 2019

Bibtex @research article { ulikidince414985, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2019}, volume = {}, pages = {107 - 122}, doi = {10.18092/ulikidince.414985}, title = {FARKLI GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNDE KURUMSAL KALİTENİN BORSA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {AYAYDIN, Hasan and BARUT, Abdulkadir and PALA, Fahrettin} }
APA AYAYDIN, H , BARUT, A , PALA, F . (2019). FARKLI GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNDE KURUMSAL KALİTENİN BORSA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (22), 107-122. DOI: 10.18092/ulikidince.414985
MLA AYAYDIN, H , BARUT, A , PALA, F . "FARKLI GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNDE KURUMSAL KALİTENİN BORSA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019): 107-122 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/38199/414985>
Chicago AYAYDIN, H , BARUT, A , PALA, F . "FARKLI GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNDE KURUMSAL KALİTENİN BORSA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019): 107-122
RIS TY - JOUR T1 - FARKLI GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNDE KURUMSAL KALİTENİN BORSA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ AU - Hasan AYAYDIN , Abdulkadir BARUT , Fahrettin PALA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.414985 DO - 10.18092/ulikidince.414985 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 122 VL - IS - 22 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.414985 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.414985 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies FARKLI GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNDE KURUMSAL KALİTENİN BORSA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ %A Hasan AYAYDIN , Abdulkadir BARUT , Fahrettin PALA %T FARKLI GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNDE KURUMSAL KALİTENİN BORSA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ %D 2019 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 22 %R doi: 10.18092/ulikidince.414985 %U 10.18092/ulikidince.414985
ISNAD AYAYDIN, Hasan , BARUT, Abdulkadir , PALA, Fahrettin . "FARKLI GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNDE KURUMSAL KALİTENİN BORSA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 22 (January 2019): 107-122. https://doi.org/10.18092/ulikidince.414985
AMA AYAYDIN H , BARUT A , PALA F . FARKLI GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNDE KURUMSAL KALİTENİN BORSA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ. IJEAS. 2019; (22): 107-122.
Vancouver AYAYDIN H , BARUT A , PALA F . FARKLI GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNDE KURUMSAL KALİTENİN BORSA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2019; (22): 122-107.