Year 2018, Volume , Issue 2, Pages 59 - 79 2018-12-28

A Review of Sam Shepard’s Play Curse of the Starving Class in Perspective of Virtue Concept
Sam Shepard’ın “Aç Sınıfın Laneti” Adlı Oyununun Erdem Kavramı Açısından Değerlendirilmesi

Nil Ünlü Aycıl [1]

19 158

Abstract

Focusing on the “virtue” concept, this paper reviews Sam Shepard’s “Curse of the Starving Class” as a critical approach to the lifestyle of modern American society. The family structure and interrelations among its members as implied in the design of dialogues, characters, and the plot, is almost bizarre from any view of pre-modern virtue concept, and it draws a realm of individualistic life consisted of seemingly aimless, scattered and splitted behaviours instead of a whole family picture with common goals and shared feelings. The most prominent of the changes in descriptions of the “virtue” concept through its journey from antiquity to the current era has been the modern one which splits it into two areas, individual and public, according to the individual’s new position in the economical production relations. While, in any given traditional western society, the goal to searching for goodness in one’s whole life is the main virtual consideration,  the modern view focuses more on the public domain and leaves the search to the individual’s “free will”. Identity erosion in the play’s characters appeares in the familial components like   parental role modelling, love, protection amd reliability.

Bu makale “erdem” kavramının tarihsel izini sürerek,  modern Amerikan toplumunun yaşam tarzına eleştirel bir yaklaşım sunan Sam Shepard’ın, Aç Sınıfın Laneti adlı oyununu incelemektedir. Oyunun diyalog, karakter ve olay dizisi tasarımının öne sürdüğü şekilde aile yapısı ve aile bireyleri arasındaki ilişkiler, herhangi bir modern öncesi erdem tanımı bakış açısından son derece farklıdır ve ortak amaçları ve duygu paylaşımı olan bütünlüklü bir aile resmi yerine görünürde amaçsız, dağınık ve parçalanmış davranışlardan oluşan bireysel bir hayatın resmini çizer.  Antik çağdan günümüze “erdem” kavramı tanımlamalarındaki en belirgin değişiklik onu, bireyin ekonomik üretim ilişkilerindeki durumuna uygun olarak  bireysel ve kamusal olarak iki alana ayıran modern tanımlama olmuştur. Herhangi bir geleneksel batı toplumunda iyiliği, kişinin tüm hayatında araması gerektiği hedefi temel erdem düşüncesi olmuşken, modern görüş daha çok kamusal alana odaklanır ve bu arayışı, bireyin “özgür iradesine” bırakır. Modern yaşam biçiminin, oyun kişilerinde yaratığı kimlik aşınması aile ilişkisinde ebeveyn rol modeli, koruma, sevgi ve güven gibi bileşenlerde kendini gösterir.

  • Kaynakça1-Bard, A.ve Söderqvist, J. (2015), Netokratlar, Fütürika Üçlemesi I, Çev. Göral Erinç Yılmaz, İzmir: Karakalem Kitabevi Yayınları.2-Bauman, Z. (2001), Parçalanmış Hayat Postmodern Ahlak Denemeleri, Çev. İsmail Türkmen, İstanbul:Ayrıntı Yayınları.3-Cevizci, A. (1997), Paradigma Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayınları.4-Chaney, D. (1999), Yaşam Tarzları, Çev. İrem Kutluk, Ankara: Dost Yayınevi.5-Hançerlioğlu, O. (1970), Başlangıcından Bugüne Erdem Açısından Düşünce Tarihi, İstanbul: Varlık Yayınları.6-Hokheimer, M. (1998), Akıl Tutulması, Çev. Orhan Koçak, İstanbul: Metis Yayınları.7-Gong, Q. (2010), “Virtue Ethics and Modern Society—A Response to the Thesis of the Modern Predicament of Virtue Ethics”, Frontiers of Philosophy in China, 5(2): 255–265, DOI 10.1007/s11466-010-0014-5, https://link.springer.com/article/10.1007/s11466-010-0014-58-Lyotard, J. F. (1986) Çocuklar için Postmodern (Le Postmoderne explique aux enfants/ The Postmodern explained to children: Corespondence), Paris: https://catalogue.nla.gov.au/ index.php?module=Record&id=762063&lookfor=subject%3A%22Lyotard%2C+Jean+Francois+--+Correspondence.%22&offset=1&max=3&orderBy=callnumber&direction= ASC&page=19-MacIntyre, A. (2001), Erdem Peşinde Ahlak Teorisi Üzerine Bir Çalışma, Çev. Muttalip Özcan, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.10-Poole, R. (1993), Ahlak ve Modernlik, Çev. Mehmet Küçük, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.11-Ridley, M. (2015), Erdemin Kökenleri, Çev. Erhun Yücesoy, İstanbul: YKY.12-Sennett, R. (2013), Karakter Aşınması, Çev. Barış Yıldırım, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.13-Shepard, S. (2000), Toplu Oyunları I, Çev. Aç sınıfın Laneti, Pınar Kür, Gömülü Çocuk, Şükran Yücel, Vahşi Batı, Yıldırım Türker, Ankara: Dost Kitabevi.14-TDK, Türkçe Sözlük, ( 1988), Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.15- TDK, Felsefe Terimleri Sözlüğü, (1979), Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.16-Thomson, G. (1990). Aiskhylos ve Atina, Çev. Mehmet H. Doğan, İstanbul: Payel Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Art
Journal Section Articles
Authors

Author: Nil Ünlü Aycıl (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @art and literature { umssd441044, journal = {Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi}, issn = {}, address = {Akdeniz University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {59 - 79}, doi = {}, title = {Sam Shepard’ın “Aç Sınıfın Laneti” Adlı Oyununun Erdem Kavramı Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Ünlü Aycıl, Nil} }
APA Ünlü Aycıl, N . (2018). Sam Shepard’ın “Aç Sınıfın Laneti” Adlı Oyununun Erdem Kavramı Açısından Değerlendirilmesi. Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi, (2), 59-79. Retrieved from http://dergipark.org.tr/umssd/issue/41788/441044
MLA Ünlü Aycıl, N . "Sam Shepard’ın “Aç Sınıfın Laneti” Adlı Oyununun Erdem Kavramı Açısından Değerlendirilmesi". Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi (2018): 59-79 <http://dergipark.org.tr/umssd/issue/41788/441044>
Chicago Ünlü Aycıl, N . "Sam Shepard’ın “Aç Sınıfın Laneti” Adlı Oyununun Erdem Kavramı Açısından Değerlendirilmesi". Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi (2018): 59-79
RIS TY - JOUR T1 - Sam Shepard’ın “Aç Sınıfın Laneti” Adlı Oyununun Erdem Kavramı Açısından Değerlendirilmesi AU - Nil Ünlü Aycıl Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 79 VL - IS - 2 SN - - M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi Sam Shepard’ın “Aç Sınıfın Laneti” Adlı Oyununun Erdem Kavramı Açısından Değerlendirilmesi %A Nil Ünlü Aycıl %T Sam Shepard’ın “Aç Sınıfın Laneti” Adlı Oyununun Erdem Kavramı Açısından Değerlendirilmesi %D 2018 %J Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi %P - %V %N 2 %R %U
ISNAD Ünlü Aycıl, Nil . "Sam Shepard’ın “Aç Sınıfın Laneti” Adlı Oyununun Erdem Kavramı Açısından Değerlendirilmesi". Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi / 2 (December 2018): 59-79.