Year 2014, Volume 5, Issue 11, Pages 40 - 61 2016-08-05

TÜRKİYE’DE İÇ GÜVENLİK TEŞKİLATLARI VE ÖZELLİKLERİ
HOMELAND SECURITY ORGANIZATIONS AND THEIR PROPERTIES IN TURKEY

Halil İbrahim Mil [1]

596 1512

Türkiye‟de iç güvenlik hizmetleri polis, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatları şeklinde çoklu kolluk yapılanması ile sağlanmaktadır. Bu teşkilatlar sırasıyla belediye sınırlarından, kırsal bölgelerden ve denizlerden sorumludur. Her biri köklü bir geçmişe sahip söz konusu bu teşkilatların özellikle teşkilat yapılanmaları, bağlılık durumları, mevzuat altyapıları, personel rejimleri, görev ve yetki sınırları birbirinden farklılık göstermekte ve bu durum uygulamada bazı sorunlara neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı özellikle bir arada değinilen ve daha önce üzerinde pek fazla çalışma olmayan iç güvenlik teşkilatlarının tarihçesi, teşkilat yapılanması ve yönetimi, görevleri ve yetkilerini incelemek, bu alandaki akademik çalışmalara katkıda bulunmak ve durumu resmetmektir.
In Turkey, homeland security services are provided by multiple law enforcement agencies with the organisations of police, gendarmerie and coast guard. These organizations are responsible for municipal boundaries, rural areas and seas respectively. Each of these organizations has a long history; especially organization structures, commitment conditions, regulatory infrastructures, personnel regimes, duties and limits of authority differ from each other. This situation has caused some problems in practice. The aim of this study is to contribute to the existing literature by analyzing the history of homeland security organization, its structure, management, duties and authorities that have not been addressed adequately in academic studies, which deal with these factors collectively.
 • Akay, Hale, (2009), “Sahil Güvenlik Komutanlığı”, Ali Bayramoğlu ve Ahmet İnsel (Ed.), Almanak Türkiye 2006-2008 Güvenlik Sektörü ve Demokratik Gözetim, İstanbul: TESEV Yayınları, ss.168-169.
 • Alpar, Güray, (2013), “Güvenliğin Sağlanmasında Bir Kolluk Kuvveti Olan Jandarmanın Geçmişten Günümüze Rolü ve Dünyadaki Konumu”, Güvenlik Bilimleri Dergisi, Cilt: 2(1) Mayıs, ss.79-106.
 • Altundaş, Olgun, (2013), “Yeni Yüzyılda Jandarma Teşkilatları ve Değişim”, Türk İdare Dergisi, S.476 (Haziran), ss. 415-438.
 • Bilgiç, Veysel K., (2005), Yönetim ve Güvenlik (Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri), Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Bilgiç, Veysel Karani ve Karakaya, Muhittin, (2002), “Türk Polis Teşkilatının Tarihi Gelişimi”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt: 4 (1-2) Nisan, ss. 171-186.
 • Cerrah, İbrahim, (2006), “Polis”, Ümit Cizre (Ed.), Almanak Türkiye 2005 Güvenlik Sektörü ve Demokratik Gözetim, İstanbul: TESEV Yayınları, ss.82-95.
 • Cerrah, İbrahim, (2012), Polisliğe Giriş, Ankara: Polis Akademisi Yayınları.
 • Cerrah, İbrahim ve Eryılmaz, M. Bedri, (2003), “Poliste Sosyalleşme ve Meslek Etiği: Meslek İçi Sosyalleşmenin Doğurabileceği „Yasal‟ ve „Etik‟ Sonuçlara Genel Bir Bakış”, Polis Bilimleri Dergisi, C.5, S.2, ss.25-42.
 • Çevik, H. Hüseyin, (2006), "Örgüt Teorileri ve Polis Teşkilatı", Türk İdare Dergisi, S.451 (Haziran), ss. 139-162.
 • Çufalı, Mustafa, (2002), “Türk Polis Tarihi”, Hasan Hüseyin Çevik ve Turkut Göksu (Ed.), Türkiye’de Devlet, Toplum ve Polis, Ankara: Seçkin, ss.19-29.
 • EGM, (2014a), (http://www.egm.gov.tr/SiteAssets/Sayfalar/StratejiGelistirmeFaaliy etleri/EGM_2013_Yili_FAALiYET_RAPORU.pdf, erişim tarihi: 12.06.2014).
 • EGM, (2014b), (http://www.egm.gov.tr/Sayfalar/yurtdisi-teskilati.aspx, erişim tarihi: 12.06.2014).
 • Fındıklı, Remzi, (1993a), “Şeffaf Polislik”, Türk İdare Dergisi, S.401 (Aralık), ss.451-468.
 • Fındıklı, Remzi, (1993b), İngiliz Polis Teşkilatı, Ankara: Akid Yayıncılık.
 • Fındıklı, Remzi, (2011), Hasılı Kelam (Sözün Özü), Ankara: Başkent Klişe Matbaacılık.
 • Fyfe, James J.; Greene, Jack R.; Walsh, Wiliam F.; Wilson, O. W. ve McLaren, Roy Clinton, (1997), Police Administration, 5. Baskı, New York: The McGraw-Hill Companies.
 • Gottschalk, Petter, (2010), Police Management, New York: Nova Science Publishers.
 • Göksu, Turgut; Sözen, Süleyman ve Çevik, Hasan Hüseyin, (2008), “Türkiye”, Çevik, Hasan Hüseyin (Ed.), Karşılaştırmalı Polis Yönetimi içinde, Ankara: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, ss. 407-434
 • Göksu, Turgut; Çevik, Hasan Hüseyin; Filiz, Orhan ve Gül, Serdar Kenan, (2009), Güvenlik Yönetimi, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Güvenlik Eğitimi ve Araştırma Merkezi (GEAR), (2010), Polis Temel Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Proje Sonuç Raporu, Ankara: Polis Akademisi.
 • JGK (Jandarma Genel Komutanlığı), (2014a), (http://www.jandarma.gov.tr/ – tarihçe bölümü, erişim tarihi: 15.06.2014).
 • JGK (Jandarma Genel Komutanlığı), (2014b), (http://www.jandarma.gov.tr/duyurular/J.GN.K.LIGI_2013_YILI_F AALIYET_RAPORU.pdf, erişim tarihi: 15.06.2014).
 • Kalkınma Bakanlığı, (2001), (http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/zel%20htisas%20Komisyonu%2 0Raporlar/Attachments/88/oik583.pdf, erişim tarihi: 15.06.2014).
 • Kalkınma Bakanlığı, (2007), (http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/zel%20htisas%20Komisyonu%2 0Raporlar/Attachments/1/oik684.pdf, erişim tarihi: 12.06.2014).
 • Karaman, Özcan, (2002), “Polis Eğitimi”, Hasan Hüseyin Çevik ve Turkut Göksu (Ed.), Türkiye’de Devlet, Toplum ve Polis, Ankara: Seçkin, ss.343-359. memurlar.net, (2014), (http://www.memurlar.net/haber/469920/1.sayfa, erişim tarihi: 16.06.2014).
 • Samsun, Osman, (2013), “Bir Akademisyenin Gözüyle Sahil Güvenlik Komutanlığı”, Sahil Güvenlik Dergisi, S.19 (Nisan), ss.26-31.
 • Sarıibrahimoğlu, Lale, (2006a), “Jandarma”, Ümit Cizre (Ed.), Almanak Türkiye 2005 Güvenlik Sektörü ve Demokratik Gözetim, İstanbul: TESEV Yayınları, ss.96-107.
 • Sarıibrahimoğlu, Lale, (2006b), “Sahil Güvenlik Komutanlığı”, Ümit Cizre (Ed.), Almanak Türkiye 2005 Güvenlik Sektörü ve Demokratik Gözetim, İstanbul: TESEV Yayınları, ss.108-113.
 • Sayıştay, (2013a), (http://www.sayistay.gov.tr/rapor/kid/EMNIYET%20GENEL%20M UDURLUGU.pdf, erişim tarihi: 15.06.2014).
 • Sayıştay, (2013b), (http://www.sayistay.gov.tr/rapor/kid/SAH%C4%B0L%20GUVEN LIK.pdf, erişim tarihi: 15.06.2014).
 • SGK (Sahil Güvenlik Komutanlığı), (2013), Dünya Sahil Güvenlik Teşkilatları, İstanbul: Deniz Basımevi Müdürlüğü. SGK (Sahil Güvenlik Komutanlığı), (2014), (http://www.sgk.tsk.tr/orta/2013idare.pdf, erişim tarihi: 15.06.2014).
 • TRT, (2012), Tunç Boran (Yönetmen), Türk Polis Tarihi Belgeseli (Belgesel), Davut Boran-AFT Prodüksiyon.
 • TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri), (2014), (http://www.tsk.tr/1_tsk_hakkinda/1_4_kuvvet_yapisi/kuvvet_yapisi .htm, erişim tarihi: 15.06.2014).
 • Ülkemen, Sinan ve Gül, Zakir, (2012), “Bureaucratıc Redundancy Theory (Brt) And Its Applıcatıon To Intellıgence Servıces In Turkey, Polis Bilimleri Dergisi, C.14, S.2, ss.33-49.
Other ID JA57FC49MN
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Halil İbrahim Mil
Institution: ?

Bibtex @ { vizyoner246040, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {40 - 61}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE İÇ GÜVENLİK TEŞKİLATLARI VE ÖZELLİKLERİ}, key = {cite}, author = {Mil, Halil İbrahim} }
APA Mil, H . (2016). TÜRKİYE’DE İÇ GÜVENLİK TEŞKİLATLARI VE ÖZELLİKLERİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 5 (11), 40-61. Retrieved from http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23005/246040
MLA Mil, H . "TÜRKİYE’DE İÇ GÜVENLİK TEŞKİLATLARI VE ÖZELLİKLERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 5 (2016): 40-61 <http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23005/246040>
Chicago Mil, H . "TÜRKİYE’DE İÇ GÜVENLİK TEŞKİLATLARI VE ÖZELLİKLERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 5 (2016): 40-61
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE İÇ GÜVENLİK TEŞKİLATLARI VE ÖZELLİKLERİ AU - Halil İbrahim Mil Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 40 EP - 61 VL - 5 IS - 11 SN - -1308-9552 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Visionary Journal TÜRKİYE’DE İÇ GÜVENLİK TEŞKİLATLARI VE ÖZELLİKLERİ %A Halil İbrahim Mil %T TÜRKİYE’DE İÇ GÜVENLİK TEŞKİLATLARI VE ÖZELLİKLERİ %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 5 %N 11 %R %U
ISNAD Mil, Halil İbrahim . "TÜRKİYE’DE İÇ GÜVENLİK TEŞKİLATLARI VE ÖZELLİKLERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 5 / 11 (August 2016): 40-61.