Year 2014, Volume 5, Issue 10, Pages 76 - 85 2016-08-04

İNOVASYONUN İŞLETMELERİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNE YÖNELİK DRUCKER’IN BAKIŞ AÇISI: GİRİŞİMCİ İŞLETME
THE IMPACT OF INOVATION ON THE DEVELOPMENT OF ENTREPRİSES ON DRUCKER’S PERSPECTIVE: ENTREPRENEUR BUSINESS

MÜNİRE ÇİFTÇİ [1] , EMİNE TOZLU [2] , ABDÜLKADİR AKÇAY [3]

346 2320

Günümüzde mevcut işletmelerinin ayakta kalmaları etkin yönetilmelerine bağlı olduğu kadar inovatif davranışlarına da bağlıdır. Piyasada yer alan mevcut işletmeler konumunu korumak ve gelişmek için inovatif düşünmek zorundadır. Aynı şekilde piyasaya yeni giren girişimci ise etkin bir yönetim yapısı oluşturmak zorundadır. Yani, girişimcilik, inovasyon ve yönetim birbiri ile iç içe ve önemli kavramlardır. Bu çalışma bu kavramları kapsayan girişimci işletme kavramını Drucker‟ın düşünceleri ışığında ele alarak açıklamaktadır. Ayrıca bu çalışma günümüzde inovasyonun veya etkin bir yönetim sisteminin tek başına yeterli olmadığını ortaya koymaktadır
Today, the survival of existing businesses depend on effective administration as well as innovative behaviour. The existing businesses to maintain their positions and to developing in the market they think that inovative. In the same way, entrepreneur who is a new entrant to the market must create an effective management structure. So, entrepreneurship, inovation and management are intertwined each other and so important concepts. This study covers that concepts of Drucker‟s ideas in the light of the concept of entrepreneurial businesses by addressing explains. Also, this study present that today inovation or an efficient management system reveal alone is not enough
  • BEATTY, J. (1998). Peter Drucker’a Göre Dünya, Osman Akınbay (Çev.), Sistem Yay., İstanbul.
  • COULTER, M. K. (2003), Entrepreneurship in Action, 2. Baskı, Upper Saddle River, N.J., Prentıce Hall.
  • DÖM S., (2008).Girişimcilik Ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Detay Yay., 2. Baskı, Ankara,
  • DRUCKER, P. F., (1985). Innovation and Entrepreneurship, Harper&Row Publishers, New York,
  • DRUCKER, P. F., (1994).Kapitalist Ötesi Toplum, Belkıs Çorakçı (Çev.), İnkılap Kitabevi, İstanbul,
  • DRUCKER, P. F., (1998 ). The Discipline of Innovation, Harvard Business Review,http://ogsp.typepad.com/focus_or_die_ogsp/files/drucker_1 985_the_discipline_of_innovation.pdf
  • DRUCKER, P. F., (2001). Innovation and Management, Butterworth Heinemann Inc., Oxford,.
  • DRUCKER, P. F., (2012.). Yönetim, İlker Gülfidan (Çev.), Optimist Yayınları, İstanbul,
  • HİTT, M. A., R.D. IRELAND, S.M. CAMP, Ve D.L. SEXTON. (2002). Strategıc Entrepreneurship Creating A New Mindset, Blackwell Publıshıng, USA,
Other ID JA57FR69HD
Journal Section Research Articles
Authors

Author: MÜNİRE ÇİFTÇİ
Institution: ?

Author: EMİNE TOZLU
Institution: ?

Author: ABDÜLKADİR AKÇAY
Institution: ?

Bibtex @ { vizyoner246052, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {76 - 85}, doi = {}, title = {İNOVASYONUN İŞLETMELERİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNE YÖNELİK DRUCKER’IN BAKIŞ AÇISI: GİRİŞİMCİ İŞLETME}, key = {cite}, author = {ÇİFTÇİ, MÜNİRE and TOZLU, EMİNE and AKÇAY, ABDÜLKADİR} }
APA ÇİFTÇİ, M , TOZLU, E , AKÇAY, A . (2016). İNOVASYONUN İŞLETMELERİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNE YÖNELİK DRUCKER’IN BAKIŞ AÇISI: GİRİŞİMCİ İŞLETME. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 5 (10), 76-85. Retrieved from http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23006/246052
MLA ÇİFTÇİ, M , TOZLU, E , AKÇAY, A . "İNOVASYONUN İŞLETMELERİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNE YÖNELİK DRUCKER’IN BAKIŞ AÇISI: GİRİŞİMCİ İŞLETME". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 5 (2016): 76-85 <http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/23006/246052>
Chicago ÇİFTÇİ, M , TOZLU, E , AKÇAY, A . "İNOVASYONUN İŞLETMELERİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNE YÖNELİK DRUCKER’IN BAKIŞ AÇISI: GİRİŞİMCİ İŞLETME". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 5 (2016): 76-85
RIS TY - JOUR T1 - İNOVASYONUN İŞLETMELERİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNE YÖNELİK DRUCKER’IN BAKIŞ AÇISI: GİRİŞİMCİ İŞLETME AU - MÜNİRE ÇİFTÇİ , EMİNE TOZLU , ABDÜLKADİR AKÇAY Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 85 VL - 5 IS - 10 SN - -1308-9552 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Visionary Journal İNOVASYONUN İŞLETMELERİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNE YÖNELİK DRUCKER’IN BAKIŞ AÇISI: GİRİŞİMCİ İŞLETME %A MÜNİRE ÇİFTÇİ , EMİNE TOZLU , ABDÜLKADİR AKÇAY %T İNOVASYONUN İŞLETMELERİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNE YÖNELİK DRUCKER’IN BAKIŞ AÇISI: GİRİŞİMCİ İŞLETME %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 5 %N 10 %R %U
ISNAD ÇİFTÇİ, MÜNİRE , TOZLU, EMİNE , AKÇAY, ABDÜLKADİR . "İNOVASYONUN İŞLETMELERİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNE YÖNELİK DRUCKER’IN BAKIŞ AÇISI: GİRİŞİMCİ İŞLETME". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 5 / 10 (August 2016): 76-85.