Year 2016, Volume 7, Issue 16, Pages 89 - 99 2016-11-12

DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION WITH UNBALANCED PANEL ANALYSIS IN OECD COUNTRIES
DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION WITH UNBALANCED PANEL ANALYSIS IN OECD COUNTRIES

Sevgi SEZER [1] , Tezcan ABASIZ [2]

289 742

One of the most important indicators of the increase in economic and social welfare in a country is the economic growth phenomenon. There are several studies in the literature that aimed to identify the components of economic growth and their contribution to growth. In the present study, economic growth indicators were selected as investments, population, human capital, employment, public investments and the size of logistics industry. To determine economic growth indicators in 34 OECD countries, unbalanced panel analysis is conducted in the present study. As a result, it was determined that study variables of logistics and fixed capital investments were positive and statistically significant at the same time. This finding reflected that the size of the logistics industry and fixed capital investments increased per capita income in OECD countries.


Bir ülkenin iktisadi ve sosyal refah düzeyindeki artışın en önemli göstergelerinden biri ekonomik büyüme olgusudur. Ekonomik büyümenin bileşenleri ve büyümeye katkılarının belirlenebilmesi amacıyla literatürde çok sayıda çalışma mevcut olup ekonomik büyümeyi belirleyen değişkenler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, ekonomik büyüme belirleyicisi olarak yatırım, nüfus, beşeri sermaye, istihdam, devlet yatırımları ve lojistik sektör büyüklüğü değişkenleri alınmıştır. Çalışmada 34 OECD ülkesindeki ekonomik büyümenin belirleyicisinin ortaya konulması için dengesiz panel analizi yapılmıştır. Sonuçta, çalışma değişkenlerinden lojistik ve sabit sermaye yatırımı değişkeninin pozitif ve aynı zamanda istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bunun anlamı OECD ülkelerinde lojistik sektör büyüklüğünün ve sabit sermaye yatırımlarının kişi başına geliri artırıcı etkide bulunduğudur.


Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Sevgi SEZER
Institution: ULUDAG UNIV

Author: Tezcan ABASIZ
Institution: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

APA SEZER, S , ABASIZ, T . (2016). DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION WITH UNBALANCED PANEL ANALYSIS IN OECD COUNTRIES. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7 (16), 89-99. DOI: 10.21076/vizyoner.265474