Year 2018, Volume 9, Issue 20, Pages 103 - 117 2018-02-27

HEARING IMPAIRED TOURISM (SILENT TOURISM): AN EVALUATION OF THE POTENTIAL IN TURKEY AND THE WORLD
İŞİTME ENGELLİ TURİZMİ (SESSİZ TURİZM): DÜNYA VE TÜRKİYE POTANSİYELİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Zafer YILDIZ [1] , Savaş YILDIZ [2] , Sinem BOZYER [3]

234 1153

The tourism sector is one of the fastest growing industries in the world. In an environment of increasing competition, developing new types of tourism and attracting more tourists in new destinations have become a serious advantage. One of the most important types of the tourism sector is the tourism for physically disabled individuals. The tourism for physically disabled individuals that emerged with the engagement of physically disabled persons in touristic activities is a brand-new tourism branch in Turkey whose infrastructure has not been developed yet. There are more than 1 billion physically disabled persons in the world and the tourism market of physically disabled individuals only in Europe reached to 150 million Euros as of 2016. Silent tourism means a tourism branch implying hearing impaired tourism. Hearing-impaired persons have been chosen as the subject of this study since they do not require any additional investments in travel and accommodation. The purpose of this study is to assess the current state of supply and demand related to hearing-impaired person group that does not require any investments in travel and accommodation and as the target demand market hearing-impaired persons living in Europe and the USA have been chosen. The study reveals that there is a significant number of hearing-impaired persons in Turkey and in the world. The studies conducted in Turkey demonstrate that there is a lack of investments in infrastructure aimed at disabled persons in rest stops. One of the findings of this study is that since the situation explained above does not hinder in any way tourism-oriented at hearing-impaired persons the latter is the best-suited form of disabled-oriented tourism for Turkey.

Turizm sektörü, dünyanın en hızlı gelişen sektörlerden biridir. Artan rekabet ortamında yeni turizm çeşitleri geliştirmek ve yeni destinasyonlarla daha fazla turisti cezbetmek önemli bir avantaj halini almıştır. Turizm sektörünün en önemli çeşitlerinden biri engelli turizmi pazarıdır. Engelli bireylerin turistik aktiviteye katılması ile ortaya çıkan engelli turizmi, Türkiye açısından oldukça yeni ve altyapısı henüz oluşturulamamış bir sektördür. Dünya'da 1 milyarın üzerinde engelli birey bulunmakta ve sadece Avrupa'da engellilerin oluşturduğu turizm pazarı 2016 yılı itibariyle 150 milyon Euro'ya ulaşmış bulunmaktadır. Sessiz turizm ise, engelli bireyler içinde işitme engellilerin oluşturduğu grubu ifade etmek için kullanılmıştır. Seyahat ve konaklama konusunda herhangi bir ilave yatırıma ihtiyaç duymamaları sebebiyle işitme engelliler çalışma konusu yapılmıştır. Bu çalışma, engelliler arasında seyahat ve konaklama için ayrı bir yatırım gerektirmeyen işitme engelli grubun engelli turizm açısından talep ve arz olarak mevcut durumunu değerlendirmek üzere yapılmış ve hedef talep pazarı olarak Avrupa ve ABD'de yaşayan özellikle işitme engelliler seçilmiştir. Yapılan çalışma, Dünya ve Türkiye'de ciddi oranda işitme engelli birey olduğunu göstermektedir. Ayrıca Türkiye'de yapılan çalışmalar, konaklama tesislerinde engellilere yönelik altyapı yatırımlarının yetersizliğini tespit etmektedir. Sessiz turizm açısından ise bu durum herhangi bir engel teşkil etmediğinden Türkiye açısından en uygun engelli turizmi çeşidinin sessiz turizm olduğu tespit edilmiştir.
 • Action on Hearing Loss. (2016). Facts and Figures on Hearing Loss, Deafness and Tinnitus, http://www.actiononhearingloss.org.uk/your-hearing/about-deafness-andhearingloss/statistics/~/media/56697A2C7BE349618D336B41A12B85E3.ashx (Erişim:12.08.2017).
 • Agovino, M., Casaccia, M., Garofalo, A. & Marchesano, K. (2017). Tourism and Disability in Italy. Limits and Opportunities”, Tourism Management Perspectives, 23, 58-67.
 • Archbold, S., Lamb, B., O’Neill, C. & Atkins, J. (2014). “The Real Cost of Adult Hearing Loss: Reducing it Simpact by İncreasing Access to the Latest Hearing Technologies”, The Ear Foundation, http://www.earfoundation.org.uk/files/download/869 (Erişim: 12.08.2017).
 • ASHA, (2017). “The Prevalence and Incidence of Hearing Loss in Adults”, American Speech-Language-Hearing Association, http://www.asha.org/public/hearing/Prevalence-and-Incidence-of-Hearing-Loss-in-Adults/ (Erişim: 12.08.2017).
 • Aslan, E. & Güneş, G. (2014). Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Kapsamında Engelsiz Şehirler ve Turizm: Ulusal Yazılı Medyada Engelsizlik Üzerine Bir Tarama. 15.Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 1-15, Ankara.
 • Ayyıldız, T., Atay, H. & Yazıcı, A. (2014). Konaklama İşletmelerinin Engelliler İçin Olanakları ve Yöneticilerin Görüşleri: Kuşadası Örneği. 15.Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 888-902, Ankara.
 • Bergier, B., Bergier, J., & Kubinska, Z. (2010). Environmental Determinants of Participation in Tourism and Recreation of People with Varying Degrees of Disability. Journal of Toxicology and Environmental Health, (73), 1134-1140. doi:10.1080/15287394.2010.491042
 • Birdir, K., Karakan, H.İ., Çolak, O. & Kan, N. (2014). Gaziantep’in Engelli Turizmine İlişkin Durumunun Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 15.Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 43-61.
 • Bizjak, B., Knezevic, M. & Cvetreznik, S. (2011). Attitude Change Towards Guests with Disabilities Reflections from Tourism Students. Annals of Tourism Research, 38(3): 842-857.
 • Blichfeldt, B. & Nicolaisen, J. (2011). Disabled Travel: Not Easy, But Doable”,Current Issues in Tourism, 14(1), 79–102.
 • Bratucu, G., Chitu, I. B., Dinca, G., & Ştefen, M. (2016). Opinions of tourists regarding the accessibility for people with disabilities in the area of Braşov Country. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, 9(58), 73-82.
 • Breedt, T.F. & Bisschoff, C.A. (2012). The Need for Disabled Friendly Accommodation in South Africa. African Journal of Business Management, 6(41), 10534-10541.
 • Bulgan, G. (2015). Dünyada ve Türkiye’de Engelli Turizmi ile İlgili Yapılan Çalışmalar. Akademik Bakış Dergisi, 50, 102-125.
 • Card, J. A., Cole, S. T. & Humphrey, A.H. (2006). “A Comparison of the Accessibility and Attitudinal Barriers Model: Travel Providers and Travelers with Physical Disabilities”, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 11(2), 161-175.
 • CUD Center for Universal Design. (2016). About Universal Design, https://projects.ncsu.edu/www/ncsu/design/sod5/cud/about_ud/about_ud.htm (Erişim: 14.09.2017).
 • Çağlar, S. (2012). Engellilerin Erişebilirlik Hakkı ve Türkiye’de Erişebilirlikleri. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 61(2), 541-598.
 • Daniels, M. J., Drogin Rodgers, E. B. & Wiggins, B. P. (2005). “Travel Tales: An Interpretive Analysis of Constraints and Negotiations to Pleasure Travel as Experienced by Persons with Physical Disabilities”. Tourism Management, 26(6), 919–930.
 • Darcy, S. & Dickson, J.T. (2009). “A Whole-Of-Life Approach to Tourism: The Case for Accessible Tourism Experiences”, Journal of Hospitality and Tourism Management. 16(1), 32-44.
 • DDW. (2017). “The Philippines: Discovering Deaf Worlds”, http://www.discoveringdeafworlds.org/programs/the-philippines (Erişim: 15.08.2017).
 • Diker O. & Çetinkaya A. (2016). Erişilebilir Turizm Açısından Safranbolu Turizm Destinasyonunun Uygunluğunun Değerlendirilmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı:2, 111-125.
 • Duthey, B. (2013). Priority Medicines for Europe and the World: A Public Health Approach to Innovation, Background Paper 6.21 Hearing Loss. Geneva: WHO Int, http://www.who.int/medicines/areas/priority_medicines/BP6_21Hearing.pdf(Erişim: 15.08.2017).
 • Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - ESCAP (2009). Takayama Declaration on the Development of Communities-for-All in Asia and the Pacific, (Erişim: 14.09.2017).
 • http://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf EFHOH, (2015). “Hearing Loss: The Statistics”, European Federation of Hard of Hearing, https://patsanktart.files.wordpress.com/2014/03/hearing-loss-statistics-version-07-05-15.pdf (Erişim: 13.08.2017).
 • EHIMA, (2016). “Adult Hearing Loss: Europe's Growing Challenge”, Press Release, European Hearing Instrument Manufacturers Assn, http://www.ehima.com/wp-content/uploads/2016/09/Spend-to-Save-press-release.pdf(Erişim: 13.08.2017).
 • Ethnologue, (2017). “Chadian Sign Language”, https://www.ethnologue.com/language/cds (Erişim: 19.08.2017).
 • EUD. (2017). “Full Member and Affiliated Members”, European Union of the Deaf, http://www.eud.eu/eud-members/full-members (Erişim: 13.08.2017).
 • Göktaş, P. & Bulgan, G. (2016). Turizm Sektöründe Engelliler ile İletişimin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma. Akademia, 4(3), 36-56.
 • Grady, J. & Ohlin, J.B. (2009). Equal Access to Hospitality Services for Guests with Mobility Impairments Under the Americans with Disabilities Act: Implications for the Hospitality Industry. International Journal of Hospitality Management, 28(1), 161-169.
 • Gröschl, S. (2007). An Exploration of HR Policies and Practices Affecting the Integration of Persons with Disabilities in the Hotel Industry in Major Canadian Tourism Destinations. Hospitality Management, 26(3): 666-686.
 • Harrington, T. (2010a). “Deaf Statistics: Europe”, Gallaudet University Library, http://libguides.gallaudet.edu/content.php?pid=119476&sid=1061103 (Erişim: 15.08.2017).
 • Harrington, T. (2010b). “Deaf Statistics: Asia, the Middle East and Oceania”, Gallaudet University Library, http://libguides.gallaudet.edu/content.php?pid=119476&sid=1061104(Erişim: 15.08.2017).
 • Harrington, T. (2010c). “Deaf Statistics: Africa & the Americas”, Gallaudet University Library, http://libguides.gallaudet.edu/content.php?pid=119476&sid=1061107 (Erişim: 15.08.2017).
 • Harrington, T. (2014). “Deaf population of the U.S.”, Gallaudet University Library, http://libguides.gallaudet.edu/content.php?pid=119476&sid=1029190 (Erişim: 19.08.2017).
 • Hear-it, (2014). “Nearly 30 Million Brazilians Suffer from Hearing Problems”, http://www.hear-it.org/nearly-30-million-brazilians-suffer-hearing-problems(Erişim: 15.08.2017).
 • IengLoi, K. and Hang Kong, W. (2015). “People with Disability (PwD) in the Tourism Industry: Concepts and Issues”,https://wp.nyu.edu/cts2015/wp-content/uploads/sites/657/2015/06/Loi-and-Kong.pdf (Erişim: 16.09.2017).
 • Israeli, A.A., (2002). “A Preliminary Investigation of the Importance of Site Accessibility Factors for Disabled Tourists”, Journal of Travel Research, 41(1): 101-104.
 • İEF. (2014). “Başkan Mesajı”, İşitme Engelliler Federasyonu, http://www.ief.org.tr/ (Erişim: 20.08.2017).
 • Kim, W.G., Stonesifer, H.W. & Han, J.S. (2012). Accommodating the Needs of Disabled Hotel Guests: Implications for Guests and Management. International Journal of Hospitality Management, 31(4), 1311-1317.
 • Mihaela, B. C. (2012). Tourism Industry in Romania and The Needs of People with Disabilities. Economic Science Series, 21(1), 481-486.
 • Müftüoğlu, U. (2006). “Tekerlekli Sandalye Kullanan Bedensel Engellilerin Kentsel Mekanları Kullanım Olanaklarının Trabzon Kent Merkezi Örneği Üzerinde İncelenmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • NFD. (2016). “Social and Economic Costs of Hearing Loss in New Zealand”, The National Foundation for the Deaf Inc, https:/www.nfd.org.nz/assets/NZ-Hearing-Loss-Final-Report-2016.pdf (Erişim: 15.08.2017).
 • NIH. (2016). “Quick Statistics About Hearing”, National Institutes on Deafness, https://www.nidcd.nih.gov/health/statistics/quick-statistics-hearing (Erişim: 12.08.2017).
 • Olusanya, B., Neumann, J. K. & Saunders J. (2014). “The Global Burden of Disabling Hearing Impairment: A Call to Action”, Bull World Health Organ., 92(5), 367-373.
 • Öztürk, Y., Yaylı, A. & Yeşiltaş, M. (2008). “Is the Turkish Tourism Industry Ready for a Disabled Customer's Market?: The Views of Hotel and Travel Agency Managers”, Tourism Management, 29(2), 382-389.
 • Pehlivanoğlu B. (2012). Konaklama Yapılarının Engellilere Yönelik Oda Düzenlemelerinin İrdelenmesi, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 2(4), 27-35.
 • Poria, Y., Reichel, A. & Brandt, Y. (2010). “The Flight Experiences of People with Disabilities: An Exploratory Study”. Journal of Travel Research, 49(2), 216–227.
 • Poria, Y., Reichel, A. & Brandt, Y. (2011). “Dimensions of Hotel Experience of People with Disabilities: An Exploratory Study”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(5), 571-591.
 • Rahim, A.A. & Samad, N.A.A. (2010). Accessible Built Environment for the Elderly and Disabled in Malaysia: Hotels as Case Studies. Journal of Construction in Developing Countries, 15(2), 1-21.
 • Rummel, A. M. (2008). Travel by People with Physical Disabilities: A Diffusion Study Focused on Opinion Leadership, Michigan State University, Department of Community, Agriculture, Recreation and Resource of Studies.
 • Statistic Canada, (2016). “Hearing Disabilities Among Canadians Aged 15 Years and Older, 2012”, http://www.statcan.gc.ca/pub/89-654-x/89-654-x2016002-eng.htm (Erişim: 19.08.2017).
 • Statistic SA, (2011). “Profile of Persons with Disabilities in South Africa”, http://www.statssa.gov.za/publications/Report-03-01-59/Report-03-01-592011.pdf (Erişim:19.08.2017).
 • Sahin, H. (2012). Engelli Bireylerin Konaklama Tesislerinden Memnuniyet Durumlarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Şahlı, S. & Belgin, E. (2011). “Ülkemizde İşitme Kayıplı Çocukların Profili ve Tedavi Yaklaşımları”, Hacettepe Tıp Dergisi, 42, 82-87.
 • T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2017). “Engelli ve Yaşlı Bireylere İlişkin İstatistiki Bilgiler”, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (Erişim: 19.09.2017) http://eyh.aile.gov.tr/data/551169ab369dc57100ffbf13/B%C3%BClten-Temmuz2017.pdf
 • Takeda, K. & Card, J. A. (2002). U.S. Tour Operators and Travel Agencies: Barriers Encountered When Providing Package Tours to People Who Have Difficulty Walking. Journal of Travel & Tourism Marketing, 12(1), 47-60.
 • Tutuncu, O. (2017). Investigating the Accessibility Factors Affecting Hotel Satisfaction of People with Physical Disabilities. International Journal of Hospitality Management, 65, 29-36.
 • TÜİK. (2002). “Türkiye Özürlüler Araştırması”, Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=11&KITAP_ID=14 (Erişim: 20.08.2017).
 • TÜİK, (2011). "Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması 2010”, Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=1&KITAP_ID=244 (Erişim: 18.09.2017).
 • TÜİK. (2015). “Dünya Nüfus Günü”, Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18617 (Erişim: 21.08.2017).
 • TÜİK. (2017). “Engelli İstatistikleri”, Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1017 (Erişim: 19.09.2017).
 • TÜRSAB. (2003). “Turist Sayısı ve Turizm Geliri”, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, https://www.tursab.org.tr/tr/turizm-verileri/istatistikler/turist-sayisi-ve-turizm-geliri/2003-gelirsayi-ve-ortalama-harcama_68.html(Erişim: 19.09.2017).
 • Unur, K., Yavuz, G. & Köşker, H. (2014). Mersin Otellerinde ve Kent Merkezinde Engelli Bireylere Yönelik Düzenlemeler. 15.Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 304-321, Ankara.
 • WHO. (2012). “Mortality and Burden of Diseases and Prevention of Blindness and Deafness”, World Health Organization, http://www.who.int/pbd/deafness/WHO_GE_HL.pdf (Erişim: 15.08.2017).
 • WHO. (2017a). “Disabilities”, World Health Organization, http://www.who.int/topics/disabilities/en/ (Erişim: 19.09.2017).
 • WHO. (2017b). “Global Costs of Unaddressed Hearing Loss and Cost-Effectiveness of Interventions”, World Health Organization, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254659/1/9789241512046-eng.pdf (Erişim: 11.08.2017).
 • WHO. (2017c). “Hearing Loss and Deafness”, World Health Organization, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/ (Erişim: 10.08.2017).
 • World Tourism Organization-WTO. (2016a). “World Tourism Barometer 2016”, UNWTO. http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom16_03_may_excerpt_.pdf (Erişim: 18.09.2017).
 • World Tourism Organization-WTO. (2016b). Manual on Accessible Tourism for All: Principles, Tools and Best Practices – Module I: Accessible Tourism – Definition and Context, UNWTO.
 • Zajadacz, A. (2014). Sources of tourist information used by Deaf people. Case study: the Polish Deaf community. Current Issues in Tourism, 17 (5), 434-454.
 • Zbikowski, J., Kuzmicki, M., Dabrowski, D., & Soroka, A. (2011). Vocational Activity as a Determinant of Participation in Tourism of Disabled People from the Area of Eastern Poland. Oeconomia, 10 (2), 121-129.
 • Zengin, B. & Eryılmaz, B. (2013). “Bodrum Destinasyonunda Engelli Turizm Pazarının Değerlendirilmesi”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 6(11), 51-74.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7520-1400
Author: Zafer YILDIZ
Institution: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6630-2023
Author: Savaş YILDIZ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4769-7699
Author: Sinem BOZYER
Institution: İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { vizyoner339776, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {103 - 117}, doi = {10.21076/vizyoner.339776}, title = {İŞİTME ENGELLİ TURİZMİ (SESSİZ TURİZM): DÜNYA VE TÜRKİYE POTANSİYELİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {YILDIZ, Zafer and YILDIZ, Savaş and BOZYER, Sinem} }
APA YILDIZ, Z , YILDIZ, S , BOZYER, S . (2018). İŞİTME ENGELLİ TURİZMİ (SESSİZ TURİZM): DÜNYA VE TÜRKİYE POTANSİYELİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9 (20), 103-117. DOI: 10.21076/vizyoner.339776
MLA YILDIZ, Z , YILDIZ, S , BOZYER, S . "İŞİTME ENGELLİ TURİZMİ (SESSİZ TURİZM): DÜNYA VE TÜRKİYE POTANSİYELİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 9 (2018): 103-117 <http://dergipark.org.tr/vizyoner/issue/35731/339776>
Chicago YILDIZ, Z , YILDIZ, S , BOZYER, S . "İŞİTME ENGELLİ TURİZMİ (SESSİZ TURİZM): DÜNYA VE TÜRKİYE POTANSİYELİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 9 (2018): 103-117
RIS TY - JOUR T1 - İŞİTME ENGELLİ TURİZMİ (SESSİZ TURİZM): DÜNYA VE TÜRKİYE POTANSİYELİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME AU - Zafer YILDIZ , Savaş YILDIZ , Sinem BOZYER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21076/vizyoner.339776 DO - 10.21076/vizyoner.339776 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 117 VL - 9 IS - 20 SN - -1308-9552 M3 - doi: 10.21076/vizyoner.339776 UR - https://doi.org/10.21076/vizyoner.339776 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Visionary Journal İŞİTME ENGELLİ TURİZMİ (SESSİZ TURİZM): DÜNYA VE TÜRKİYE POTANSİYELİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME %A Zafer YILDIZ , Savaş YILDIZ , Sinem BOZYER %T İŞİTME ENGELLİ TURİZMİ (SESSİZ TURİZM): DÜNYA VE TÜRKİYE POTANSİYELİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME %D 2018 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 9 %N 20 %R doi: 10.21076/vizyoner.339776 %U 10.21076/vizyoner.339776
ISNAD YILDIZ, Zafer , YILDIZ, Savaş , BOZYER, Sinem . "İŞİTME ENGELLİ TURİZMİ (SESSİZ TURİZM): DÜNYA VE TÜRKİYE POTANSİYELİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 9 / 20 (February 2018): 103-117. https://doi.org/10.21076/vizyoner.339776