Year 2018, Volume 2, Issue 4, Pages 259 - 270 2018-12-24

Psychoanalytic Analysis of the Father in the Novel of the ’’Barbarian Weddings’’ By Yann Queffelec
Yann Queffelec’in “Barbar Düğünler” Romanındaki Baba Kavramının Psikanalitik Açıdan İncelenmesi

Niyazi Ilık [1]

225 385

According to the Turkish Civil Code; the biological meaning of the father's word is that a man takes a child's role in the world by giving sperm to a woman. The role of fatherhood starts actively with the birth of the baby. Beginning from the first years of life, both babies with both sexes start to learn attitudes, interests and behaviors that are appropriate for their parents. This marathon, which started with toys and clothes compatible with the sex in the first place, continues with the adoption of the same sex parent as a model. The baby, beginning to respond after a certain period of time, begins to imitate both gender models and embraces gender-appropriate activities. At the beginning of the process, the gender roles of women and men begin to become evident by adding to the differences in socialization over the genetic differences brought about by the baby's existence. The existence of a father in which the baby can take part in this period has positive contributions to the healthy progress of the baby's growth process (Kuzucu, 2011). The story of Yann Queffelec's Nicole, who was raped by the man she loves in the novel "Barbarian Weddings", and the story of a boy named Ludovic, who has been faced with mother hatred from the moment he opened his eyes to the world as a result of rape. It is reflected in the life of a male child who has tried everything in order to get back to his mother without giving up for a moment. Rape is common in the society and is explained by the sexual and physical abuse of women by men. The struggle to identify Ludovic with the father who has never existed as an unwanted baby will be considered psychoanalytic.

Türk Medeni Kanununa göre; baba kelimesinin biyolojik olarak taşıdığı anlam,bir erkeğin bir kadına sperm vererek bir çocuğun dünyaya gelmesinde rol almasıdır. Babalık rolü bebeğin doğumuyla birlikte aktif olarak başlar. Her iki cinsiyete sahip olan bebekte de, yaşamının daha ilk yıllarından itibaren anne-babalarından  cinsiyetine uygun tutum, ilgi ve davranışları öğrenmeye başlarlar. İlk etapta cinsiyetine uyumlu oyuncak ve kıyafetlerle başlayan bu maraton daha sonra aynı cinsiyetteki ebeveynin model olarak benimsenmesiyle devam etmektedir. Etraftakilerin yönlendirmesine belirli bir zaman sonra karşılık vermeye başlayan bebek, hem cins modellerini taklit etmeye, cinsiyetine uygun aktiviteleri benimsemeye başlar.Bu süreç başladığında bebeğin varoluşundan getirdiği genetik farklılıkların üzerine sosyalleşme aşamasının farkları da eklenerek kadın ve erkek cinsiyet rolleri belirginleşmeye başlar. Bu dönemde bebeğin rol alabileceği bir babanın var olması bebeğin gelişim sürecinin sağlıklı ve hızlı ilerleyişine olumlu katkılarda bulunmaktadır (Kuzucu,2011). Yann Queffelec’in ‘’Barbar Düğünler’’ romanında sevdiği adam tarafından tecavüz uğrayan Nicole ve tecavüz sonucunda dünyaya gözünün açtığı andan itibaren anne nefretiyle karşılaşan Ludovic adında bir erkek çocuğun hikayesine değinilmektedir. Çok korktuğu annesinden bir an olsun vazgeçmeyip annesine kavuşabilmek için her yolu deneyen erkek çocuğun hayatı eserde yansıtılmaktadır. Tecavüz,toplumda sık görülmekle birlikte kadının erkek tarafından cinsel ve fiziksel şiddete maruz bırakılmasıyla açıklanmaktadır. İstenmeyen bir bebek olarak dünyaya gelen Ludovic’in hiç varolmayan baba ile özdeşleşme çabası psikanalitik olarak değerlendirilecektir.


 • Abelin, E. (1975). Some further observations and comments on the earliest role of the father. International Journal of Psychoanalysis, 56, 293-302.
 • Arkonaç, S. A. (2014). Psikolojide söz ve anlam analizi: Niteliksel duruş. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Atman, Ü. C. (2003). Kadına yönelik şiddet: Cinsel taciz / Irza geçme. TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 12(9), 333-335.
 • Çelik, H. & Ekşi, H. (2008). Söylem analizi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27, 99-117.
 • Davids, M. (2002). Fathers in the internal world. In J. Trowell & A. Etchegoyen (Eds.), The importance of fathers (pp. 67-92). New York: Brunner-Routledge.
 • Demir Güneş, C. (2013). Michel Foucault’da söylem ve iktidar. Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 21, 55-69.
 • Erler, S. (2008). Kadın eşe karşı yapılan cinsel saldırı suçu (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Freud, A., & Burlingham, D. (1944). Infants without families. New York: International Universities Press.
 • Freud, S. (2016). Cinsellik üzerine üç deneme: Bekaret tabusu/Kadın cinselliği/Fetişizm ve diğer konular. İstanbul: Öteki Yayınevi.
 • Foucault, M. (1969). The archaeology of knowledge. London: Routledge.
 • Foucault, M. (1972). The archaeology of knowledge and the discourse on language. New York: Pantheon Books.
 • Karaduman, S. (2017). Eleştirel söylem çözümlemesinin eleştirel haber araştırmalarına katkısı ve sunduğu perspektif. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 4(2), 31-46.
 • Kuzucu, Y. (2011). Değişen babalık rolü ve çocuk gelişimine etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(35), 79-91.
 • Limentani, A. (1989). The limits of heterosexuality: the vagina-man. In A. Limentani (Ed.), Between Freud and Klein (pp. 191-203). London: Free Association Books.
 • Mitchell, J. (1998). Sexuality, psychoanalysis and social change. In S. Grosz (Ed.), The Institute of Psychoanalysis News and Events. London: The Institute of Psychoanalysis.
 • Okray, Z. (2015). Erkek çocuktan babaya dönüşüm: Babalık. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counseling, 4(1), 9-15.
 • Parker, I. (2002). Discourse analysis. In. Qualitative Methods in Psychology: A Researc Guide (pp. 92-108). Buckingham: Open University Press.
 • Queffelec, Y. (1993). Barbar düğünler. İletişim Yayınları, (1.Baskı), (Çev. Mustafa Balel). İstanbul.
 • Salman, E. (2009). Eşe karşı cinsel saldırı suçu (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Sözen, E. (1999). Söylem: belirsizlik, mübadele, bilgi, güç ve refleksivite. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Türk Ceza Kanunu (2004). T.C. Resmi Gazete, 25611, 26 Eylül 2004.
 • Türk Medeni Kanunu (2001). T.C. Resmi Gazete, 24607, 22 Kasım 2001.
 • Uğurlu, S. B. (2008). Yusuf Atılgan’da baba imgesi: Psikanalitik bir yaklaşım. 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), Ankara.
 • Van Dijk, T. (2003). Critical discourse analysis. In the Handbook of Discourse Analysis (pp. 352-372). Oxford: Blakwell Publishing.
Primary Language tr
Subjects Psychology
Journal Section Volume:2, Issue:4 December
Authors

Orcid: 0000-0001-6223-8573
Author: Niyazi Ilık
Institution: EUROPEAN UNIVERSITY OF LEFKE
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 24, 2018

Bibtex @research article { ybpd469480, journal = {Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi}, issn = {2587-1536}, eissn = {2587-1536}, address = {Muhammed YILDIZ}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {259 - 270}, doi = {10.31461/ybpd.469480}, title = {Yann Queffelec’in “Barbar Düğünler” Romanındaki Baba Kavramının Psikanalitik Açıdan İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Ilık, Niyazi} }
APA Ilık, N . (2018). Yann Queffelec’in “Barbar Düğünler” Romanındaki Baba Kavramının Psikanalitik Açıdan İncelenmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2 (4), 259-270. DOI: 10.31461/ybpd.469480
MLA Ilık, N . "Yann Queffelec’in “Barbar Düğünler” Romanındaki Baba Kavramının Psikanalitik Açıdan İncelenmesi". Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2 (2018): 259-270 <http://dergipark.org.tr/ybpd/issue/37772/469480>
Chicago Ilık, N . "Yann Queffelec’in “Barbar Düğünler” Romanındaki Baba Kavramının Psikanalitik Açıdan İncelenmesi". Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2 (2018): 259-270
RIS TY - JOUR T1 - Yann Queffelec’in “Barbar Düğünler” Romanındaki Baba Kavramının Psikanalitik Açıdan İncelenmesi AU - Niyazi Ilık Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31461/ybpd.469480 DO - 10.31461/ybpd.469480 T2 - Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 259 EP - 270 VL - 2 IS - 4 SN - 2587-1536-2587-1536 M3 - doi: 10.31461/ybpd.469480 UR - https://doi.org/10.31461/ybpd.469480 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Life Skills Journal of Psychology Yann Queffelec’in “Barbar Düğünler” Romanındaki Baba Kavramının Psikanalitik Açıdan İncelenmesi %A Niyazi Ilık %T Yann Queffelec’in “Barbar Düğünler” Romanındaki Baba Kavramının Psikanalitik Açıdan İncelenmesi %D 2018 %J Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi %P 2587-1536-2587-1536 %V 2 %N 4 %R doi: 10.31461/ybpd.469480 %U 10.31461/ybpd.469480
ISNAD Ilık, Niyazi . "Yann Queffelec’in “Barbar Düğünler” Romanındaki Baba Kavramının Psikanalitik Açıdan İncelenmesi". Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2 / 4 (December 2018): 259-270. https://doi.org/10.31461/ybpd.469480
AMA Ilık N . Yann Queffelec’in “Barbar Düğünler” Romanındaki Baba Kavramının Psikanalitik Açıdan İncelenmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi. 2018; 2(4): 259-270.
Vancouver Ilık N . Yann Queffelec’in “Barbar Düğünler” Romanındaki Baba Kavramının Psikanalitik Açıdan İncelenmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi. 2018; 2(4): 270-259.