ISSN: 2587-1536
e-ISSN: 2587-1536
Başlangıç: 2017
Yayıncı: Muhammed YILDIZ
Kapak Resmi
       

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi bilimsel ölçütlere, bilim etiğine uygun, özgün ve ruh sağlığı alanına katkıda bulunabilecek araştırmaları, bilimsel ve etik süreçlerle değerlendirerek, ruh sağlığı hizmetlerine katkıda bulunan bir dergidir. Dergi, ruh sağlığı alanında bulunan tüm meslek gruplarını bir araya getirmeyi amaçlamıştır. Dergi, psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmet, psikiyatri hemşireliği, çocuk gelişimi, okulöncesi eğitimi ve özel eğitim alanlarında Türkçe ve İngilizce özgün araştırmalara yer veren hakemli akademik bir dergidir.