Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2587-1536 | e-ISSN 2587-1536 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Muhammed YILDIZ |


Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi; psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmet, psikiyatri hemşireliği, çocuk gelişimi, okulöncesi eğitimi ve özel eğitim alanlarında Türkçe ve İngilizce araştırmalara yer veren hakemli akademik bir dergidir. Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, konferans bildirisi, tez makalesi, editöre mektup, kitap incelemesi, sistematik derlemeler ve meta analiz türünden makaleler kabul etmektedir. 

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, DOAJ, Erih Plus, Index Copernicus, Crossref, Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD), Türk Medline, Türk Psikiyatri Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve İdeal Online tarafından indekslenmektedir.

Makale Çağrısı

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2020 Haziran sayısı için makale kabul etmektedir. Hakemlik süreci başarıyla tamamlanan makaleler erken görünüm olarak yayınlanacaktır.

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi

ISSN 2587-1536 | e-ISSN 2587-1536 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Muhammed YILDIZ |
Kapak Resmi


Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi; psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmet, psikiyatri hemşireliği, çocuk gelişimi, okulöncesi eğitimi ve özel eğitim alanlarında Türkçe ve İngilizce araştırmalara yer veren hakemli akademik bir dergidir. Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, konferans bildirisi, tez makalesi, editöre mektup, kitap incelemesi, sistematik derlemeler ve meta analiz türünden makaleler kabul etmektedir. 

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, DOAJ, Erih Plus, Index Copernicus, Crossref, Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD), Türk Medline, Türk Psikiyatri Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve İdeal Online tarafından indekslenmektedir.

Makale Çağrısı

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2020 Haziran sayısı için makale kabul etmektedir. Hakemlik süreci başarıyla tamamlanan makaleler erken görünüm olarak yayınlanacaktır.

Cilt 3 - Sayı 6 - 31 Ara 2019
 1. Bir Freud Masalı: Çocuk Masumluğu
  Sayfalar 129 - 137
  Sunay Özşahin
 2. Yetişkinlerin Ruhsal Hastalığa/Hastalara Yönelik Tutumları
  Sayfalar 139 - 147
  Adile Tümer , Sevilay Hebcan Örs , Havva Akpınar
 3. Üniversite Öğrencilerinde Yeme Bozukluğu Riskinin Lojistik Regresyon ile Belirlenmesi
  Sayfalar 149 - 163
  Seda Kermen , Umut Kermen , Feyza Dinçer , Mücahit Muslu
 4. Çekişmeli Boşanma Sürecindeki Bireylerin Empatik Eğilim Düzeyleri ve Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Bazı Değişkenlere göre İncelenmesi
  Sayfalar 165 - 178
  Seda Oral , Şahide Güliz Kolburan
 5. Evli Bireylerin Evlilik Değerleri Evlilik Doyumu ve Evlilik Tipleri
  Sayfalar 179 - 186
  Meliha Tekin Çatal , Melek Kalkan
 6. Turkish Adaptation of Spiral of Silence Scale: The Study of Reliability and Validity
  Sayfalar 187 - 194
  Ayhan Bayram , Nükhet Bayer
 7. Gözden Geçirilmiş A Erteleme Ölçeği-15 Formunun Geliştirilmesi ve Faktör Yapısının İncelenmesi
  Sayfalar 195 - 204
  Arkun Tatar , Gaye Saltukoğlu , Hüdanur Özdemir
 8. 5-6 Yaş Grubu Çocukların Akran İlişkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 205 - 221
  Merve Solak Arabacı , Haktan Demircioğlu
 9. Cinsel İşlev Bozuklukları ve Depresyon
  Sayfalar 223 - 228
  Ceyda Polat
 10. The Influence of Online Social Interaction on Internet Addiction Among Adolescence
  Sayfalar 229 - 236
  Putra Hidayat , Siti Rohmah Nurhayati
 11. (Özellik) Empatik Öfke Ölçeği'nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 237 - 250
  Nur Okutan
 12. Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde İnternet Tabanlı Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları
  Sayfalar 251 - 263
  Betül Çetintulum Huyut
 13. Küçük Çocuklarda Zaman Kavrayışı ve Öngörü Arasındaki Bağlantılar
  Sayfalar 265 - 287
  Arzu Çırpan Kantarcıoğlu , Sema Karakelle
Dizinler ve Platformlar

oWTfPt.png

oWTduN.png

RqBS5n.png

oWYTcj.png

oWYN1A.png

oWYDoQ.png

oWY1xe.png

oWaRbf.png

oWaayP.png