Year 2018, Volume 5, Issue 2, Pages 31 - 46 2018-12-31

“SANAT OLMAK” YA DA “SANAT OLMAMAK” GERÇEKTEN BÜTÜN MESELE BU MU?

Nur Gürdal [1]

58 122

Yirminci yüzyıl hem savaşlar dolayısıyla yıkımların hem de sanat alanının geçmişle bağlarını kopardığı yüzyıldır. Dolayısıyla toplumlar ve sanat alanı için yaşanılan bu büyük yıkımlardan sonra, bir yandan hayatı ve sanatı yeniden inşa etme bir yandan da aralarındaki mesafeyi kapatma süreci söz konusudur.

 

Genel hatları ile ele alındığında; tasarım düşüncesinin sağlam bir yer edindiği, sanatçıların daha içsel ve tepkisel bir tutum takındığı, sanat alanında birçok kırılmanın yaşandığı ve sanat algısının değiştiği görülmektedir.

 

Bu çalışmada, Birinci Dünya Savaşından sonra sanat alanında yaşanılan değişim, Duchamp’ ın hazır –nesneleri ve söylemleri üzerinden “sanat olmamak” iddiası, seramik sanatının zanaat –sanat –endüstri üçgeninde geçirdiği süreç ele alınırken, diğer yandan tüm bu akış içerisinde gerek tasarım düşüncesi gerekse sanat algısı açısından bakıldığında, “sanat olmak” ya da “sanat olmamak”  noktasında sanat disiplinlerinin genel tutumu ve seramik sanatına bakışın belli kalıplardan kurtulup kurtulamadığı irdelenmektedir. 

Savaş, Sanat, Tasarım, Bauhaus, Seramik Sanatı
  • 1. Artun, A., Artun, N.,A.,(2018). Dada Kılavuz/ 1913- 1923 Münih, Zürih, Berlin, Paris. İstanbul: İletişim Yayınları. 2. Aslan, E., Karaaslan, S.(2016). Sanatta Gerçeklik Kavramına Savaş Olgusu Üzerinden Bakmak, İdil Sanat Dergisi, Sayı 28(6), 45-63. Erişim: 10 Nisan 2018, http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1482735349.pdf3. Aslıtürk, G.,E.(2014). 20.Yüzyılda Türk Seramik Sanatı. İstanbul: Gece Kitaplığı.4. Çevik, N.,(2015). Avrupa Seramik Sanatında Endüstrileşme Süreci ve Cumhuriyet Sonrası Türk Seramik Sanatına Yansımaları, Sanat Tasarım Dergisi, Sayı 16, 77-95. Erişim: 22 Mart 2018, http://www.sanatvetasarim.gazi.edu.tr/web/makaleler/16_cevik.pdf 5. Danto, A. (2014). Sanatın Sonundan Sonra/ Çağdaş Sanat ve Tarihin Sınır Çizgisi. (Çeviren: Zeynep Demirsü). İstanbul: Ayrıntı. 6. Demirbaş, A.,(2009). Birinci Dünya Savaşının Avrupa Sanat Ortamına Etkileri. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi yayımlanmış yüksek lisans tezi, İstanbul. Erişim: 10 Mart 2018, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp 7. Erinç, S.M.(2004). Resmin Eleştirisi Üzerine. Ankara: Ütopya Yayınevi. 8. Erinç, S.M. (2009). Sanat Sosyolojisine Giriş. Ankara: Ütopya Yayınevi. 9. Gasset, J.O. (2017). Sanatın İnsansızlaştırılması ve Roman Üstüne Düşünceler. (Çeviren: Neyyire Gül Işık). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 10. Gompertz, W.(2015). Pardon Neye Bakmıştınız?. (Çeviren: Süreyya Evren). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 11. Gürdal, N.,(2018). Sanat Alanında Andy Warhol Hadisesi, Art-Sanat Dergisi, Sayı 9, 311-321. Erişim: 14 Mart 2018, http://dergipark.gov.tr/iuarts/issue/34607/382137 12. İnsel, İ.(2006). 20. Yüzyılda Yeni İfade Arayışları ve Seramik Sanatı. Seramik Türkiye, Seramik Federasyonu Dergisi, Sayı 13, 100-107. Erişim: 10 Mart 2018, http://www.serfed.com/content_files/dergi/13/15sanat03.pdf 13. Kuspit, D.,(2010). Sanatın Sonu. (Çeviren: Yasemin Tezgiden). İstanbul:Metis Yayınları.14. Küçükkalay, M. (1997). Endüstri Devrimi ve Ekonomik Sonuçlarının Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Sayı 2(Güz), 51-68. Erişim: 22 Mart 2018, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/195233 15. Lazzarato, M. (2017). Marcel Duchamp ve İşin Reddi. (Çeviren: Sercan Çalcı). İstanbul: Kolektif Kitap16. Leifkes, R., Young, H.(2009). “Giriş” Victoria ve Albert Müzesi’ nden Dünya Seramiklerinin Başyapıtları Sergi Kataloğu içerisinde. İstanbul: Pera Müzesi Yayın. 23-33.17. Lynton, N.(2004). Modern Sanatın Öyküsü. (Çeviren: Cevat Çapan, Sadi Öziş). İstanbul: Remzi Kitabevi. 18Şahin, A.N., Kayalıoğlu, S., (2016). I. Dünya Savaşı’ nın Avrupa Resim Sanatına Etkileri. Akademik Bakış, 10(19), 183-207. Erişim:14 Mart 2018, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/gav/article/view/5000209952 19. Uludağ, K.(1997). Seramik Sanatının Kimlik Sorunu. Anadolu Sanat, Sayı 6, 142-153. Erişim: 22 Mart 2018. https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/handle/11421/1273?locale-attribute=tr 20. Walther, I.F. (1997). Pablo Pıcasso/ Yüzyılın Dahisi. (Çeviren: Ahu Antmen). İstanbul: ABC Kitabevi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Nur Gürdal (Primary Author)
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @review { yjad436924, journal = {Yıldız Journal of Art and Design}, issn = {}, eissn = {2149-1755}, address = {Yildiz Technical University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {31 - 46}, doi = {}, title = {“SANAT OLMAK” YA DA “SANAT OLMAMAK” GERÇEKTEN BÜTÜN MESELE BU MU?}, key = {cite}, author = {Gürdal, Nur} }
APA Gürdal, N . (2018). “SANAT OLMAK” YA DA “SANAT OLMAMAK” GERÇEKTEN BÜTÜN MESELE BU MU?. Yıldız Journal of Art and Design, 5 (2), 31-46. Retrieved from http://dergipark.org.tr/yjad/issue/41995/436924
MLA Gürdal, N . "“SANAT OLMAK” YA DA “SANAT OLMAMAK” GERÇEKTEN BÜTÜN MESELE BU MU?". Yıldız Journal of Art and Design 5 (2018): 31-46 <http://dergipark.org.tr/yjad/issue/41995/436924>
Chicago Gürdal, N . "“SANAT OLMAK” YA DA “SANAT OLMAMAK” GERÇEKTEN BÜTÜN MESELE BU MU?". Yıldız Journal of Art and Design 5 (2018): 31-46
RIS TY - JOUR T1 - “SANAT OLMAK” YA DA “SANAT OLMAMAK” GERÇEKTEN BÜTÜN MESELE BU MU? AU - Nur Gürdal Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yıldız Journal of Art and Design JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 46 VL - 5 IS - 2 SN - -2149-1755 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yıldız Journal of Art and Design “SANAT OLMAK” YA DA “SANAT OLMAMAK” GERÇEKTEN BÜTÜN MESELE BU MU? %A Nur Gürdal %T “SANAT OLMAK” YA DA “SANAT OLMAMAK” GERÇEKTEN BÜTÜN MESELE BU MU? %D 2018 %J Yıldız Journal of Art and Design %P -2149-1755 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Gürdal, Nur . "“SANAT OLMAK” YA DA “SANAT OLMAMAK” GERÇEKTEN BÜTÜN MESELE BU MU?". Yıldız Journal of Art and Design 5 / 2 (December 2019): 31-46.