Year 2019, Volume 26, Issue 1, Pages 309 - 319 2019-03-19

Measuring Tax Sensitivity of University Students
Measuring Tax Sensitivity of University Students

Rüştü YAYAR [1] , EMİN BARLAS [2] , GÖKHAN GÜNEY [3]

61 145

Tax compliance has become the main issue for all taxation authorities. Tax sensitivity, tax consciousness and tax awareness plays very important role in increasing tax revenues by increasing the level of tax compliance. Understanding and measuring of those factors is very important to generate more tax revenue and serving more public services. Tax sensitivity and tax consciousness of citizens are not only related to external variables such as tax rate, income and probability of audits and severity of fines, but also related to internal variables, such as citizens' knowledge of tax law, their attitudes towards the government and taxation, personal norms, perceived social norms. This study aimed to understand the perspective of university students for tax sensitivity.  For this purpose, tax sensitivity levels of senior students of Gaziosmanpaşa University Faculty of Economics and Administrative Sciences were investigated. A total of 290 students’ tax sensitivity level was surveyed using questionnaire survey. Factor analysis, One-way ANOVA and independent sample t tests were used in the study.

Tax Sensitivity, Tax Consciousness, Tax Awareness, Tax Avoidance
 • ALTUNIŞIK, Remzi, COŞKUN, Recai, BAYRAKTAROĞLU, Serkan ve YILDIRIM Engin (2005), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, 4. baskı, Sakarya Kitabevi, Sakarya.AKDOĞAN, Abdurrahman (2003), Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, Ankara.AKTAN, Hasan Basri (1997), “Toplumda Vergi Bilinci, Vergi Kültürü ve Vergi Ahlakının Önemi”, Yaklaşım Dergisi, 5(52).
 • ALKAN, Arzu (2009), “Vergi Bilinci ve Vergi Uygulamaları Karşısında Mükellef Davranışlarının Tespiti: Zonguldak İli Örneği”, Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Zonguldak.
 • BUYRUKOĞLU, Selçuk ve ERASA İrem (2012), “Vergi Bilincinin Oluşmasında Mükellef Haklarının Yeri ve Önemi”, Vergi Dünyası Dergisi, 375: 116-127.
 • CSONTOS, Laszlo, KORNAI, Janos ve TOTH Istvan György (1998), “Tax Awareness and Reform of the Welfare State: Hungarian Survey Results”, Economics of Transition, 6: 278-312.
 • DURMUŞ, Beril, YURTKORU, Serra ve ÇİNKO Murat (2010), Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, Beta Basım, İstanbul.
 • EGELİ, Haluk ve DİRİL Funda (2014), “Vergi Bilincinin Oluşumunda Bilişim Teknolojilerinin Rolü: İzmir İli İçin Bir Uygulama”, Sosyo-Ekonomi Dergisi, (2): 34-56.
 • GÜNER, Ümit (2008), Türkiye’de Vergi Bilincinin ve Vergi Ahlakının Oluşmasında Gelir İdaresinin Rolü, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), İzmir.
 • HASSELDINE, John ve HITE Peggy A. (2003), “Framing, Gender and Tax Compliance”, Journal of Economic Psychology, 24: 517-553.
 • HASTUTI, Rini (2014), “Tax Awareness and Tax Education: A Perception of Potential Taxpayers”, International Journal of Business, Economics and Law, 5(1):83-91.
 • HAZMAN, Gülsüm Gürler (2009), “Vergi Bilincini Etkileyen Muhtemel Dışsal Etkenlerin Lojistik Regresyon Analizi ile Tespiti”, Akademik İncelemeler Dergisi, 4(1): 54-71.
 • HOFMANN, Eva, HOELZL, Erik ve KIRCHLER Erich (2008), “Preconditions of Voluntary Tax Compliance: Knowledge and Evaluation of Taxation, Norms, Fairness, and Motivation to Cooperate”, Zeitschrift Fur Psychologie, 216(4): 209–217. http://doi.org/10.1027/0044-3409.216.4.209 , (11.12.2017).
 • KINTANAR, Jr. Agustin (1964), “On The Tax Consciousness”, The Philippine Review of Business and Economics, 1(1): 17-30.
 • KLINE, Paul (1994), An Easy Guide to Factor Analysis, Routledge, New York.
 • MACIEJOVSKY, Boris, KIRCHLER, Erich ve SCHWARZENBERGER, Herbert (2007), “Misperception of Chance and Loss Repair: On The Dynamics of Tax Compliance”, Journal of Economic Psychology, 28: 678-691.
 • MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (2017), “Genel Bütçeli İdareler Bütçe Denge Tablosu”, https://www.muhasebat.gov.tr/content/duyuru/genel-butceli-idareler-butce-denge-tablosu/ 179278 (12.06.2017).
 • OECD (2017), “Government at a Glance 2017”. OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2017-en , (16.07.2017).
 • PALIL, Mohd Rızal, AL-MAGHREBI, Mohammed Saleh ve AHMAD, Riayati (2016), “Budget Transparency and Tax Awareness towards Tax Compliance: A Conceptual Approach”, South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 10(1):95-101.
 • ÖMÜRBEK, Nuri, ÇİÇEK, H. ve G. ÇİÇEK, S. (2007), “Vergi Bilinci Üzerine Bir İnceleme: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılan Anketin Bulguları”, Maliye Dergisi. 153: 102-122.
 • ÖZKAN, Yılmaz (2007), Uygulamalı İstatistik 2, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.Sürmen, Yusuf (1992), “Vergi Bilincinin Geliştirilmesinde Muhasebecinin Rolü”, Sayıştay Dergisi, 7: 25-29.
 • TORGLER, Benno (2004), “Tax Morale, Trust and Corruption: Empirical Evidence from Transition Countries”, Center for Research in Economics, Management and the Arts (CREMA), Working Paper, 5:3-24.
 • TORGLER, Benno, FRIEDRICH, Schneider ve SCHALTEGGER, Christoph A. (2008), “Local Autonomy, Tax Morale and the Shadow Economy”, Center for Research in Economics, Management and the Arts (CREMA), Working/Discussion Paper, 243:2-40.
 • YEŞİLYURT, Şahin (2015), “Vergi Bilincinin Vergi Ahlakı Üzerinde Etkisi: Maliye ve İlahiyat Bölümü Öğrencileri Örneği”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32): 36-56.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Rüştü YAYAR (Primary Author)
Institution: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: EMİN BARLAS
Institution: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: GÖKHAN GÜNEY
Institution: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 19, 2019

Bibtex @research article { yonveek476528, journal = {Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0064}, eissn = {2458-8253}, address = {Celal Bayar University}, year = {2019}, volume = {26}, pages = {309 - 319}, doi = {10.18657/yonveek.476528}, title = {Measuring Tax Sensitivity of University Students}, key = {cite}, author = {YAYAR, Rüştü and BARLAS, EMİN and GÜNEY, GÖKHAN} }
APA YAYAR, R , BARLAS, E , GÜNEY, G . (2019). Measuring Tax Sensitivity of University Students. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26 (1), 309-319. DOI: 10.18657/yonveek.476528
MLA YAYAR, R , BARLAS, E , GÜNEY, G . "Measuring Tax Sensitivity of University Students". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 (2019): 309-319 <http://dergipark.org.tr/yonveek/issue/43994/476528>
Chicago YAYAR, R , BARLAS, E , GÜNEY, G . "Measuring Tax Sensitivity of University Students". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 (2019): 309-319
RIS TY - JOUR T1 - Measuring Tax Sensitivity of University Students AU - Rüştü YAYAR , EMİN BARLAS , GÖKHAN GÜNEY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18657/yonveek.476528 DO - 10.18657/yonveek.476528 T2 - Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 309 EP - 319 VL - 26 IS - 1 SN - 1302-0064-2458-8253 M3 - doi: 10.18657/yonveek.476528 UR - https://doi.org/10.18657/yonveek.476528 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Measuring Tax Sensitivity of University Students %A Rüştü YAYAR , EMİN BARLAS , GÖKHAN GÜNEY %T Measuring Tax Sensitivity of University Students %D 2019 %J Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-0064-2458-8253 %V 26 %N 1 %R doi: 10.18657/yonveek.476528 %U 10.18657/yonveek.476528
ISNAD YAYAR, Rüştü , BARLAS, EMİN , GÜNEY, GÖKHAN . "Measuring Tax Sensitivity of University Students". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 / 1 (March 2019): 309-319. https://doi.org/10.18657/yonveek.476528
AMA YAYAR R , BARLAS E , GÜNEY G . Measuring Tax Sensitivity of University Students. YÖNEKO. 2019; 26(1): 309-319.
Vancouver YAYAR R , BARLAS E , GÜNEY G . Measuring Tax Sensitivity of University Students. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 26(1): 319-309.