Year 2019, Volume 26, Issue 1, Pages 1 - 10 2019-03-19

Beşeri Kalkınma, Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Adnan Erdal [1] , Dilek Özkan [2]

172 293

Ekonomi literatüründe büyüme ve kalkınma kavramları birbiriyle karıştırılan kavramlar arasında yer almaktadır. Aynı anlama geldiği düşünülse de ekonomik kalkınma reel gelir artışına eşlik eden yapısal değişim ve dönüşümü ifade etmektedir. Ekonomik kalkınmanın en temel amaçlarından olan beşeri kalkınma ise bireylerin yaşam standartlarının yükseltilmesini ve yaşam kalitelerinin her açıdan iyileştirilmesini ifade etmektedir. Beşeri kalkınmaya önem veriyor olmak beşeri sermayenin öneminin farkına varıldığını da göstermektedir. Bu bağlamda beşeri kalkınmanın gerçekleştirilmesi hususunda yaşanacak olumsuzluklar bireylerin sahip oldukları yapabilirlik kapasitelerini kullanmaktan yoksun bırakılmalarına ve yoksulluğun artışına yol açabilecektir.

Amartya Sen, son yıllarda ekonomi literatürüne kalkınma konusuna ilişkin farklı bir bakış açısıyla yeni fikirler getirmiştir. Sen’e göre kalkınmaya ulaşabilmek ve sürdürülebilirliğini sağlayabilmek konusunda özgürlüklerin genişletilmesi bir amaç olmaktadır.

 Bu çalışmada ekonomik kalkınma, beşeri kalkınma ve beşeri sermaye arasındaki ilişki ile sosyal dışlanma, yoksunluk ve yoksulluk bağlamında kuramsal bir yaklaşımla ele alınmaya çalışılmıştır.
Beşeri Kalkınma, Sosyal Dışlanma, Yoksulluk
 • BHALLA, A., & LAPAYRE, F. (1997). Social Exclusion: Towards an Analytical and Operational Framework. Development and Change(28), 413-433.
 • BUĞRA, A. (2005). Yoksulluk ve Sosyal Haklar. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi.
 • COMIM, F. (June 2001). Operationalizing Sen's Capability Approach. Conference Justice And Poverty: Examining Sen's Capability Approach, (s. 1-16).
 • ÇETİN, M. (2005). Türkiye'de Beşeri Kalkınma: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), 59-73.
 • EKİM, B. (2007, Haziran). Sosyal Dışlanma İle Mücadelede Hak Temelli Yaklaşım: Avrupa Yoksulluk İle Mücadele Ağı. TES-İŞ Dergisi.
 • GÖKÇEOĞLU BALCI, Ş. (2010, Mart). Yoksulluk ve Dayanışmayla Mücadelede Fransız Hukukundan Bir Örnek: Tutunma Geliri. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi(42).
 • GÜNDOĞAN, N. (2008, Ocak- Şubat). Türkiye'de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele. ASO(Ankara Sanayi Odası) Dergisi.
 • İNSEL, A. (2000, Güz). Özgürlük Etiği Karşısında İktisat Kuramı: Amartya Sen'in Etik İktisat Önerisi. Toplum Ve Bilim Dergisi(86), 7-21.
 • KARAÇAY ÇAKMAK, H. (2006, Mart). Kalkınma İktisadında Temel İhtiyaçlar Etiği Yaklaşımı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi(34), 123-135.
 • KARATAŞ, M., & ÇANKAYA, E. (2010/2, Güz). İktisadi Kalkınma Sürecinde Beşeri Sermayeye İlişkin Bir İnceleme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(3), 29-55.
 • KUNDURACI, N. F. (2010). Yoksullukla Mücadele - Beşeri Sermaye İlişkisi. T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Yayınlanmış Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi.
 • ÖKTEN, Ş. (2007, Aralık). Gelişme ve Demokrasi: Kalkınmayla Demokratikleşme ya da Kalkınmanın Demokratikleştirilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2).
 • ÖZYAKIŞIR, D. (2011, Haziran). Beşeri Sermayenin Ekonomik Kalkınma Sürecindeki Rolü: Teorik Bir Değerlendirme. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6(1).PINAR, A. (2006). Maliye Politikası (Teori ve Uygulama). Ankara: Naturel Yayıncılık.
 • ŞAHİN, T. (2010/1, Temmuz - Aralık). Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk İlişkisi. Yardım ve Dayanışma Dergisi, 1(2).
 • ŞEKER, F. (2009, Ocak - Haziran). Amartya Sen'in Kapasite Yaklaşımı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(32), 259-280.
 • TÜRK, İ. (2007). Maliye Politikası Amaçlar-Araçlar ve Çağdaş Bütçe Teorileri. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • UZUN, A. M. (2003). Yoksulluk Olgusu ve Dünya Bankası. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(2), 155-173.
 • YAVİLİOĞLU, C. (2002). Kalkınmanın Anabilimsel Tarihi ve Kavramsal Kökenleri. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(1), 59-77.
 • YUMUŞAK, İ. G. (2008). Beşeri Sermayenin İktisadi Önemi ve Türkiye'nin Beşeri Sermaye Modeli. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi(55), 1-48.
 • YUNCU, D. L. (2005). İki Yoksulluk Yaklaşımı: A. Sen'in Yapabilirlikten Yoksunluk Teorisi ve Toplumsal Dışlanma Çerçevesinin Karşılaştırılması. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Araştırma Raporu.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Adnan Erdal
Institution: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, DEMİRCİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Dilek Özkan

Dates

Publication Date: March 19, 2019

Bibtex @research article { yonveek510966, journal = {Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0064}, eissn = {2458-8253}, address = {Celal Bayar University}, year = {2019}, volume = {26}, pages = {1 - 10}, doi = {10.18657/yonveek.510966}, title = {Beşeri Kalkınma, Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Erdal, Adnan and Özkan, Dilek} }
APA Erdal, A , Özkan, D . (2019). Beşeri Kalkınma, Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26 (1), 1-10. DOI: 10.18657/yonveek.510966
MLA Erdal, A , Özkan, D . "Beşeri Kalkınma, Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 (2019): 1-10 <http://dergipark.org.tr/yonveek/issue/43994/510966>
Chicago Erdal, A , Özkan, D . "Beşeri Kalkınma, Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 (2019): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - Beşeri Kalkınma, Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme AU - Adnan Erdal , Dilek Özkan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18657/yonveek.510966 DO - 10.18657/yonveek.510966 T2 - Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 26 IS - 1 SN - 1302-0064-2458-8253 M3 - doi: 10.18657/yonveek.510966 UR - https://doi.org/10.18657/yonveek.510966 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Beşeri Kalkınma, Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme %A Adnan Erdal , Dilek Özkan %T Beşeri Kalkınma, Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme %D 2019 %J Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-0064-2458-8253 %V 26 %N 1 %R doi: 10.18657/yonveek.510966 %U 10.18657/yonveek.510966
ISNAD Erdal, Adnan , Özkan, Dilek . "Beşeri Kalkınma, Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 / 1 (March 2019): 1-10. https://doi.org/10.18657/yonveek.510966
AMA Erdal A , Özkan D . Beşeri Kalkınma, Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme. YÖNEKO. 2019; 26(1): 1-10.
Vancouver Erdal A , Özkan D . Beşeri Kalkınma, Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 26(1): 10-1.