Year 2019, Volume 26, Issue 1, Pages 109 - 129 2019-03-19

Entrepreneurial Motivation: The Example of Applied Entrepreneurship Training Participants
Girişimcilik Motivasyonu: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcıları Örneği

Beyhan AKSOY [1] , Mustafa KOÇANCI [2] , Mete Kaan NAMAL [3]

97 200

While the impact of entrepreneurship on innovation, job creation or economic growth is important, explaining the reasons for the desire to become an entrepreneur at the individual level and the associated facts may provide an important contribution to understand the processes of entrepreneurship. In this study, entrepreneurship motivation is examined in order to develop a more detailed understanding of entrepreneurship processes. Based on the basic assumption that motivation sets individuals into motion, 589 entrepreneur candidates participating in KOSGEB Applied Entrepreneurship Trainings were interviewed face-to-face and entrepreneurship motivation of entrepreneur candidates was explained. In the study, the findings on the relationship between economic, entrepreneurial, social, work and individualism dimensions of entrepreneurship motivation in terms of selected variables such as income, gender, experience and education were discussed and interpreted. 

Girişimciliğin, yenilikçilik, iş yaratma veya ekonomik büyüme üzerindeki etkileri önemli olmakla birlikte, bireyler düzeyinde girişimci olma isteğinin nedenlerini ve ilişkili olguları açıklamak girişimcilik süreçlerini anlamak için önemli bir katkı sağlayabilir. Bu çalışmada girişimcilik süreçlerine dair daha ayrıntılı bir anlayış geliştirmek amacıyla girişimcilik motivasyonu konusu incelenmiştir. Motivasyonun bireyleri harekete geçirdiği temel varsayımından hareketle KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılan 589 girişimci adayına yüz yüze anket uygulanmış ve girişimci adaylarının girişimcilik motivasyonları açıklanmıştır. Çalışmada girişimcilik motivasyonunun ekonomik, girişimsel, toplumsal, çalışma ve bireycilik boyutlarının gelir, cinsiyet, tecrübe,  eğitim gibi seçilmiş bazı değişkenler bakımından ilişkilerine dair bulgular tartışılmış ve yorumlanmıştır. 

 • Ajzen, I. (1991). “The theory of planned behavior” Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211.
 • Amit, R., & Muller, E. (1995). “Push and pull entrepreneurship”, Journal of Small Business & Entrepreneurship, 12(4), 64-80.
 • Aramand,M. (2012) “Women entrepreneurship in Mongolia: the role of culture on entrepreneurial motivation”, Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, Vol. 32 Issue: 1, pp.68-82,
 • Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior (Vol. 4, pp. 71-81). New York: Academic Press.
 • Bourlès, R., ve Cozarenco, A. (2017). “Entrepreneurial motivation and business performance: evidence from a French microfinance institution”, Small Business Economics, 1-21.
 • Burton, M. D., Sørensen, J. B., ve Dobrev, S. D. (2016). “A careers perspective on entrepreneurship”, Entrepreneurship Theory and Practice, 40(2), 237-247.
 • Carsrud, A., ve Brännback, M. (2011). “Entrepreneurial motivations: what do we still need to know? ”, Journal of Small Business Management, 49(1), 9-26.
 • Collins, C., Hanges, P. and Locke, E.A. (2004), “The relationship of achievement motivation to entrepreneurial behavior: a meta-analysis”, Human Performance, Vol. 17 No. 1, pp. 95-117.
 • Davidsson, P. ve Delmar, F. (1992). “Cultural Values and Entrepreneurship”, Frontiers of Entrepreneurial Research. Wellesley, Massachusetts: Babson College, pp. 444–458.
 • Douglas, E.J. and Shepherd, D.A. (1999), “Entrepreneurship as a utility maximizing response”, Journal of Business Venturing, Vol. 15 No. 3, pp. 231-51.
 • Polat, D. D. (2011). “Girişimcilik Motivasyonu ve İşletme Yenilikçiliği Arasındaki İlişkinin Araştırılmasına Yönelik Turizm İşletmelerinde Bir Araştırma”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6(2), 227-254.
 • Dubini, P. (1989). “The influence of motivations and environment on business start-ups: Some hints for public policies”, Journal of business venturing, 4(1), 11-26.
 • Fayolle, A., Liñán, F., ve Moriano, J. A. (2014). “Beyond entrepreneurial intentions: values and motivations in entrepreneurship”, International Entrepreneurship and Management Journal, 10(4), 679-689.
 • Gatewood, E. J., K. G. Shaver and W. B. Gartner, 1995, “A Longitudinal Study of Cognitive Factors Influenc- ing Start-up Behaviours and Success at Venture Creation”, Journal of Business Venturing 10, 371–391.
 • GEM (2018) Global Entrepreneurship Research Association (GERA) Global Entrepreneurship Monitor 2017-2018 Global Report https://www.gemconsortium.org/ report/50012
 • Hessels, J., Van Gelderen, M., ve Thurik, R. (2008). “Entrepreneurial aspirations, motivations, and their drivers”, Small Business Economics, 31(3), 323-339.
 • Johnson, B.R. (1990), “Toward a multidimensional model of entrepreneurship: the case of achievement motivation and the entrepreneur”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 14 No. 3, pp. 39-54.
 • KOSGEB (2018) KOSGEB 2018 Yılı Performans Programı https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Mali%20Tablolar/Performans%20Program%C4%B1/KOSGEB_2018_Y%C4%B1l%C4%B1_Performans_Program%C4%B1.pdf, Erişim Tarihi:1.2.2019.
 • Marques, C. S., Ferreira, J. J., Ferreira, F. A., ve Lages, M. F. (2013). “Entrepreneurial orientation and motivation to start up a business: evidence from the health service industry”, International Entrepreneurship and Management Journal, 9(1), 77-94.
 • McClelland, D. C. (1967). The achieving society. New York, NY, US: Free Press.
 • Minola, T., Criaco, G., ve Obschonka, M. (2016). “Age, culture, and self-employment motivation”, Small Business Economics, 46(2), 187-213.
 • Namal, M. K., Koçancı, M., ve Aksoy, B. (2018). “KOSGEB Girişimcilik Programı: Eleştirel Bir Değerlendirme”, Akademik Hassasiyetler, 5(9), 93-110.
 • Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Theory. Mc Graw- Hill 2. Baskı, New York.
 • Okangi, F. F. (2018). “Linking Entrepreneurial Motivation Factors To Firm Growth: Empirical Evidence From The Construction Industry In Tanzania”, Business Management Review, 21(2), 30-42.
 • Özdemir, A. A. (2010). “Potansiyel Girişimci Olan Kadınların Motivasyon Faktörleri ve Eskişehir’de Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakis, 10(1), 117.
 • Rusu, V. D. (2018). “Entrepreneurial motivations in the European Union countries”, Management Dynamics in the Knowledge Economy, Vol.6 (2018) no.1, pp.9-31
 • Shane, S., Locke, E. A., ve Collins, C. J. (2012). “Entrepreneurial motivation”, Human Resource Management Review, 13(2), 257-279.
 • Shane, S., ve Venkataraman, S. (2000). “The promise of entrepreneurship as a field of research”, Academy of Management Review, 25(1), 217–226.
 • Stephan, U., Hart, M., ve Drews, C. (2015). Understanding motivations for entrepreneurship: A review of recent research evidence. Birmingham: Enterprise Research Center, University of Sheffield.
 • Tekin, M. (1999). Girişimcilik: Kendi İşini Kurma ve İşletme, Damla Ofset, Konya.
 • Van Gelderen, M., Thurik, R., ve Bosma, N. (2005). “Success and risk factors in the pre-startup phase”, Small business economics, 24(4), 365-380.
 • Venkataraman, S. (1997). “The distinctive domain of entrepreneurship research”, Advances in entrepreneurship, firm emergence and growth, 3(1), 119-138.
 • Vidic, F., Yeşil, Y., Çalış, A.S., Arpat, B. (2016). “Analyzing and Comparing the Properties of Women Entrepreneurship in Slovenia and Turkey”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(32), 352-371.
 • Vijaya, V., ve Kamalanabhan, T. J. (1998). “A scale to assess entrepreneurial motivation”, The Journal of Entrepreneurship, 7(2), 183-198.
 • Yalçın, S. ve Kapu, H. (2008). “Entrepreneurial dimensions in transitional economies: A review of relevant literature and the case of Kyrgyzstan”, Journal of Developmental Entrepreneurship, 13(2), 185-203.
 • Zimmerman, M. A., ve Chu, H. M. (2013). “Motivation, success, and problems of entrepreneurs in Venezuela”, Journal of Management Policy and Practice, 14(2), 76-90
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6365-8131
Author: Beyhan AKSOY (Primary Author)
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3950-3532
Author: Mustafa KOÇANCI
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0937-8355
Author: Mete Kaan NAMAL
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 19, 2019

Bibtex @research article { yonveek526604, journal = {Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0064}, eissn = {2458-8253}, address = {Celal Bayar University}, year = {2019}, volume = {26}, pages = {109 - 129}, doi = {10.18657/yonveek.526604}, title = {Girişimcilik Motivasyonu: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcıları Örneği}, key = {cite}, author = {AKSOY, Beyhan and KOÇANCI, Mustafa and NAMAL, Mete Kaan} }
APA AKSOY, B , KOÇANCI, M , NAMAL, M . (2019). Girişimcilik Motivasyonu: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcıları Örneği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26 (1), 109-129. DOI: 10.18657/yonveek.526604
MLA AKSOY, B , KOÇANCI, M , NAMAL, M . "Girişimcilik Motivasyonu: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcıları Örneği". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 (2019): 109-129 <http://dergipark.org.tr/yonveek/issue/43994/526604>
Chicago AKSOY, B , KOÇANCI, M , NAMAL, M . "Girişimcilik Motivasyonu: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcıları Örneği". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 (2019): 109-129
RIS TY - JOUR T1 - Girişimcilik Motivasyonu: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcıları Örneği AU - Beyhan AKSOY , Mustafa KOÇANCI , Mete Kaan NAMAL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18657/yonveek.526604 DO - 10.18657/yonveek.526604 T2 - Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 129 VL - 26 IS - 1 SN - 1302-0064-2458-8253 M3 - doi: 10.18657/yonveek.526604 UR - https://doi.org/10.18657/yonveek.526604 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Girişimcilik Motivasyonu: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcıları Örneği %A Beyhan AKSOY , Mustafa KOÇANCI , Mete Kaan NAMAL %T Girişimcilik Motivasyonu: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcıları Örneği %D 2019 %J Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-0064-2458-8253 %V 26 %N 1 %R doi: 10.18657/yonveek.526604 %U 10.18657/yonveek.526604
ISNAD AKSOY, Beyhan , KOÇANCI, Mustafa , NAMAL, Mete Kaan . "Girişimcilik Motivasyonu: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcıları Örneği". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 / 1 (March 2019): 109-129. https://doi.org/10.18657/yonveek.526604
AMA AKSOY B , KOÇANCI M , NAMAL M . Girişimcilik Motivasyonu: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcıları Örneği. YÖNEKO. 2019; 26(1): 109-129.
Vancouver AKSOY B , KOÇANCI M , NAMAL M . Girişimcilik Motivasyonu: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcıları Örneği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 26(1): 129-109.