Year 2018, Volume 4, Issue 2, Pages 187 - 200 2018-12-30

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN BİR ÖNCÜLÜ OLARAK KEYNES’İN “İYİ YAŞAM” FELSEFESİ VE KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ

Çiğdem Boz [1]

51 167

Genellikle bunalımdan çıkış için gerekli kısa vadeli politika önerileri ile tanınan ve pragmatist olarak nitelendirilen Keynes’in Genel Teori’den önceki yazılarına bakıldığında oldukça farklı bir tablo ile karşılaşırız. Keynes, iktisadın bir ahlak bilimi olduğunu vurgulamasının yanında “iyi yaşam” felsefesi ve kapitalizme yönelik eleştirileri nedeniyle filozof-iktisatçı geleneğinin belki de son halkasıdır. Neredeyse yüz yıl önce toplumsal ideale yönelik sorular sormuş, kapitalizmin geleceğini sorgulamış ve ütopik hedefler çizmiştir. İktisadi aktivitenin etik amaçlarını ve sonuçlarını sorgulayan biri olarak, sınırsız ekonomik büyüme idealini reddetmiştir. Ancak ne yazık ki Keynes’in yazdıklarından ütopik ve normatif unsurlar temizlenerek onun iyi yaşama dair uzun vadeli bakış açısı göz ardı edilmiştir.

 

Dolayısıyla son yıllarda popüler hale gelen sürdürülebilir kalkınma nosyonunun pek çok öncülünü Keynes’de bulmak mümkündür. İşsizlik ve eşitsizlikle mücadele, rekabet yerine işbirliği, küresel olmaktan çok anti-küresel bir bakış açısı, ulusların tek tipleşmesi yerine otansite gibi Keynes’in toplumsal felsefesini oluşturan unsurlar, bugün sürdürülebilir kalkınma taraftarlarının savunduklarından hiç de farklı değildir.

iyi yaşam, sürdürülebilirlik, Keynes
 • Berr, Eric, 2016, The Socio-Economic Philosophy of Keynes: Lessons for the 21st Century, in Madsen M.o., Olesen F. Macroeconomics After The Financial Crisis. A Post-Keynesian Perspective, Abingdon, Routledge, p. 146-158
 • Berr, Eric., 2009, Keynes and Sustainable Development, International Journal of Political Economy, vol.38, no.3, Fall 2009, pp. 22-38
 • Berr, Eric, 2008, Keynes and the Post-Keynesians on Sustainable Development, Chaier du Gretha 2008-01, pp. 1-18
 • Carabelli, A.M and Cedrini, M.A, 2011, The Economic Problem of Happiness: Keynes on Happiness and Economics, Forum for Social Economics, Issue 3, pp. 335-359
 • Chick, Victoria, 2013, Economics and Good Life: Keynes and Schumacher, Economic Thought 2.2:33-45
 • Colander, David, (2018), Economics, 8th edition, McGraw-Hill
 • Eskelinen, Teppo 2018 http://mustarinda.fi/magazine/keynes/keyness-concept-of-the-good-life-and-society
 • Guizzo, Danielle, (2015) Ethics Beyond Morality in Economic Thought : Some Lessons from J.M. Keynes (https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/Feb-Guizzo_Ethics-and-Morality-in-Keynes.pdf
 • Holt, Richard P.F., 2005, Post-Keynesian Economics and Sustainable Development, International Journal of Environment, Workplace and Employment, Vol.1, No.2, 174-186Keynes, J.M. 1919/1971. “The Economic Consequences of the Peace.” In the Collected Writings of John maynard Keynes, vol. 2, ed. Donald Moggridge, 192. London:Macmillan.Keynes, John Maynard. (1904) Ethics in Relation to Conduct. King’s College Archive Centre, Cambridge, The Papers of John Maynard Keynes. Ref. JMK/UA/19. Keynes, John Maynard. (1905) Miscellanea Ethica. King’s College Archive Centre, Cambridge, The Papers of John Maynard Keynes. Ref. JMK/UA/21. -------- (1919)., The Economic Consequences of The Peace, New York, Harcourt Barce and Hawe-------- A Treatise on Probability. London: Macmillan, 1921. In The Collected Writings of John Maynard Keynes, vol. 8. London: Macmillan, 1972. ———. “Economic Possibilities for Our Grandchildren.” Nation and Athenaeum, 1930, 48. In The Collected Writings of John Maynard Keynes, vol. 9. London, Macmillan 1972, pp. 321–332.
 • ------- (1932), The Dilemma of Modern Socialism https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1467-923X.1932.tb02010.x———. The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan, 1936. In The Collected Writings of John Maynard Keynes, vol. 7. London: Macmillan, 1973.———. “My Early Beliefs,” 1938. In The Collected Writings of John Maynard Keynes, vol. 10. London: Macmillan 1972, pp. 433–450.――― (1970 [1936]) The General Theory of Employment, Interest and Money.MacMillan, London.------ (1933) “National Self-Sufficiency”., The Yale Review, Vol.22, no.4 (June 1933), pp. 755-769Kirshner, Jonathan, 2015, Keynes’s Early Beliefs and Why They Still Matter, Challenge, 58 (5), p.398-412
 • Marx, Karl [1843] On the Jewish Question.Meadows, D.H.; Meadows, D.L.; Randers, J.; and Behrens, W. (eds.). The Limits to Growth. New York: Universe Books, 1972 Pecchi, l. and G. Piga, eds, 2008, Revisiting Keynes: Economic Possibilities for our Grandchildren. Cambridge, MA: MIT Press.Phelps, Edmund S., 2006, “Capitalism and Keynes: From The Treatise on Probability to The General Theory”, Conference Commemorating Keynes
 • Robinson, J. 1972, ‘The second crisis in economic theory’. American Economic Review 62 (1- 2, March, 1-10. Skidelsky, R. (2003), John Maynard Keynes 1883-1946: Economist, Philosopher, Statesman, London, Penguin Books.
 • Skidelsky, Robert (2009) Keynes. Return of the Master. Allen Lane, London. Skidelsky, E. and Skidelsky, R., 2014, Ne Kadarı Yeterli? Para Sevgisi ve İyi Yaşam Mücadelesi, İstanbul Bilgi Ünv Yayınları, çev. Levent Konyar
 • Skidelsky, Robert & Skidelsky, Edward (2012) How Much is Enough? The Love of Money and the Case for the Good Life .Other press, New York. Smith, Adam (1995 [1776]) An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. William Pickering, London. (Smith’s classic work).U.S. EPA. Exposure Factors Handbook (1997, Final Report). U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC, EPA/600/P-95/002F a-c, 1997.
 • WCED, Bruntland Report , (1987),http://mom.gov.af/Content/files/Bruntland_Report.pdf
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Çiğdem Boz (Primary Author)
Institution: İstanbul Gelişim Üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { yssr471904, journal = {Yildiz Social Science Review}, issn = {2149-4363}, address = {Yildiz Technical University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {187 - 200}, doi = {}, title = {SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN BİR ÖNCÜLÜ OLARAK KEYNES’İN “İYİ YAŞAM” FELSEFESİ VE KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ}, key = {cite}, author = {Boz, Çiğdem} }
APA Boz, Ç . (2018). SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN BİR ÖNCÜLÜ OLARAK KEYNES’İN “İYİ YAŞAM” FELSEFESİ VE KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ. Yildiz Social Science Review, 4 (2), 187-200. Retrieved from http://dergipark.org.tr/yssr/issue/41948/471904
MLA Boz, Ç . "SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN BİR ÖNCÜLÜ OLARAK KEYNES’İN “İYİ YAŞAM” FELSEFESİ VE KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ". Yildiz Social Science Review 4 (2018): 187-200 <http://dergipark.org.tr/yssr/issue/41948/471904>
Chicago Boz, Ç . "SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN BİR ÖNCÜLÜ OLARAK KEYNES’İN “İYİ YAŞAM” FELSEFESİ VE KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ". Yildiz Social Science Review 4 (2018): 187-200
RIS TY - JOUR T1 - SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN BİR ÖNCÜLÜ OLARAK KEYNES’İN “İYİ YAŞAM” FELSEFESİ VE KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ AU - Çiğdem Boz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yildiz Social Science Review JF - Journal JO - JOR SP - 187 EP - 200 VL - 4 IS - 2 SN - 2149-4363- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 YILDIZ Social Science Review SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN BİR ÖNCÜLÜ OLARAK KEYNES’İN “İYİ YAŞAM” FELSEFESİ VE KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ %A Çiğdem Boz %T SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN BİR ÖNCÜLÜ OLARAK KEYNES’İN “İYİ YAŞAM” FELSEFESİ VE KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ %D 2018 %J Yildiz Social Science Review %P 2149-4363- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Boz, Çiğdem . "SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN BİR ÖNCÜLÜ OLARAK KEYNES’İN “İYİ YAŞAM” FELSEFESİ VE KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ". Yildiz Social Science Review 4 / 2 (December 2019): 187-200.