Year 2018, Volume 23, Issue 3, Pages 243 - 253 2018-12-11

Seyhan (Adana) İlçesi Rekreasyon Alanlarının Peyzaj Tasarımında Kullanılan Bitki Materyallerinin Tanımlanması

Süleyman Ercan [1] , Fazlı Öztürk [2] , Cihat Ölçücü [3]

39 231

Bu çalışma 2013-2015 yıllarında, Adana’nın Seyhan ilçesinin kent içindeki rekreasyon alanlarında kullanılan süs bitkilerinin florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın materyalini bitki örnekleri, fotoğraflar ve floristik listeler oluşturmaktadır. Bu materyal ve veriler Merkez Park, İnönü Park, Atatürk Park, Mimar Sinan Park, Dilberler Sekisi, Baraj yolu ve peyzaj tasarımı yapılmış cadde ve kavşaklarda ki araştırmalar sonucunda elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, 36 takım, 65 familya ya ait 159 tür süs bitkisi tespit edilmiştir. Bu süs bitkileri 58 ağaç, 41 çalı, 17 sarılıcı ve tırmanıcı, 28 mevsimlik, 12 çim ve yer örtücü ve 3 tanesi kaya ve su bitkilerinden oluşmaktadır. Tespit edilen 159 türün 117 tanesi çok yıllık, 42 tanesi tek yıllıktır. Bu türlerin 112 adeti çift çenekli, 47 adeti ise tek çeneklidir. Bu türlerin 81 tanesi doğal, 78 tanesi egzotiktir.

Seyhan, Süs bitkileri, Park
 • Acartürk, R., 2004. Şifalı Bitkiler Flora ve Sağlığımız. Orman Genel Müdürlüğü Mensupları Yardımlaşma Vakfı. Ankara.
 • Acartürk, R., 2006. Park ve Bahçe Peyzajında Süs Bitkileri ve Yer Örtücüleri. OGEM Vakfı. Ankara.
 • Adana Valiliği, 2015. Adana’nın Tarihçesi. http://goo.gl/QIKJnd. 1973 Adana İl Yıllığı. Erişim tarihi: 15.05.2015.
 • Aktan, T., Altan, Y., 2011. Yenişehir (Bursa) mezarlıklarının doğal süs bitkileri. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 7;2.31-39.
 • Altay, V., Karahan, F., 2012. Tayfur Sökmen Kampüsü (Antakya-Hatay) ve çevresinde bulunan bitkiler üzerine etnobotanik bir araştırma. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi. 2;7: 13‐28.
 • Aslanboğa, İ., 2002. Bitkilendirmenin İlkeleri. T.C. Orman Bakanlığı Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Yayınları. İzmir.
 • Baytop, A., 1998. Botanik Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Yayınları. İstanbul.
 • Çakan, H., 1997. Musa ve Kel Dağlarının (Hatay) Bitki Ekolojisi (doktora tezi, basılmamış). Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Adana.
 • Çebel, N., 1995. Çevre Koruma ve Ekoloji Terimleri Sözlüğü (Türkçe-Almanca-İngilizce). TEMA Yayınları. Ankara.
 • Çukurova Belediyesi, 2014. Park ve Bahçeler. http://goo.gl/lVFGhQ. Çukurova Belediyesi. Adana. Erişim tarihi: 15.03.2014.
 • Davis, P.H., (ed.) 1965-1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Vol 1-9 and Suplement). Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Davis, P.H.,Mill, R.R., Tan, K., (eds.) 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. (Vol. 10). Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Dural, H., 1985. Obruk Yaylası ve Karacadağ (Karapınar) Florası (doktora tezi, basılmamış). Selçuk Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü. Konya.
 • Ekici B., Sarıbaş M., 2006. Bartın Kenti peyzaj düzenlemelerinde kullanılan bitki materyali üzerine bir araştırma. Z.K.Ü. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 8;9: 1-9.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N., 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Yayın no: 18, Ankara.
 • Erduran, F., Kabaş. S., 2010. Parklarda ekolojik koşullarla dengeli, işlevsel ve estetik bitkilendirme ilkelerinin Çanakkale halk bahçesi örneğinde irdelenmesi. Ekoloji. 19;74: 190-199.
 • Günal, N., 2013. Türkiye’de iklimin doğal bitki örtüsü üzerindeki etkileri. ActaTurcica. 9;5: 1-22.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C. (eds.) 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Island. Vol. 11. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T., 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.
 • Güzelmansur, A., 2006. Ülkemizde ithal edilen süs ağaç türlerinin doğu akdeniz bölgesi yeşil alanlarında kullanımlarının irdelenmesi (yüksek lisans tezi, basılmamış). Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay.
 • Hatipoğlu, A.,Gülgin, B., 2000. Tek ve Çok Yıllık Mevsimlik Çiçekler. Kent Matbaası, İzmir.
 • Karakuş, H., Türkmen, N., 2011. Adana Kent İçi Park ve Cadde Kenarlarında Yetişen Bitkilerin Floristik Özellikleri (yüksek lisans tezi, basılmamış). Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Küçük, V., 2002. Isparta Kenti Yol Ağaçlandırmaları Üzerine Araştırmalar (yüksek lisans tezi, basılmamış). S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Lavelle, M., 2006, The World Encyclopedia of Wild Flowers and Flora. Anness; illustratededition, United Kingdom. 256.
 • Ortaçeşme, V., Uzun, G., 1997. Adana ili akdeniz kıyı kesiminin ekolojik peyzaj planlama ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi ve optimal alan kullanım önerileri. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12; 41-50.
 • Ortaçeşme, V.,Yildirim, E., Manavoğlu, E., 2005. Kentsel yeşil alan fonksiyonları düzleminde Antalya kenti yeşil alanlarına bir bakış. Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi. 22-24 Eylül 2005, Antalya. 539-549.
 • Öztürk, F., Behçet, L., 1998. Kurubaş Geçidi (Van) Florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 1; 5: 15-35.
 • Öztürk, F., Erkan, C., 2004. Van Gölü Havzasındaki Floristik Yapının Arıcılık Açısından Önem.XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi,21-24 Haziran 2014, Adana.
 • Öztürk, F., Çığ, A., Ölçücü, C., Başadoğan, G., 2013. Natural, Aesthetic and Aromatic Plants of Lake Van Basin. International Caucasian Forestry Symposium. 24-26 Octaber 2013, Artvin. 1064.
 • Öztürk F., Erkan C., Ölçücü C., Çiriğ N., Özok N., Öğün E., (2017). Van İli Peyzaj Bitkilerinin Arıcılık Açısından Değerlendirilmesi. YYU. J. AGR. SCI. 27;4: 601-607.
 • Pehlivan, G., 2007. Ilgaz Dağı Milli Parkı Florası (lisans tezi, basılmamış yüksek). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sorger, F., 2004. Türkiye Çiçekleri. Laser Ofset Matbaa, Ankara. 601.
 • Türkmen, N., 1987. Çukurova Üniversitesi Kampus Alanının Doğal Bitkileri, Hayat Formları ve Habitatları (yüksek lisans tezi, basılmamış). Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Türkmen, N.,Düzenli, A., 1989. Çukurova Üniversitesi Kampus Alanının Doğal Bitkileri, Habitatları ve Hayat Formları. Çukurova Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi. 3;1: 151-168.
 • Türkmen, N., Düzenli, A., 1998. The Flora of Dörtyol and Erzin District of Hatay Province of Turkey. Turkish Journal of Botany. 22;2: 121-141.
 • Ullman, H. F., 2013. Botanica. H.F.Ullmann Publishing, Germany.
 • Yücel, E.,Yaltırık, F., Öztürk, M., 1995. Süs Bitkileri (Ağaçlar ve Çalılar) Ornamental Plants (Trees and Shrubs). Anadolu Üniversitesi Yayınları No.833, Fen Fakültesi Yayınları No.1, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir. 183.
 • Yücel, G. F., 2007. Park alanlarında kullanıcı memnuniyeti açısından bakımın önemi. Y.T.Ü. Mim. Fak. E-Dergisi. 2;3: 176-187.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Süleyman Ercan

Author: Fazlı Öztürk
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ

Author: Cihat Ölçücü (Primary Author)

Bibtex @research article { yyufbed418614, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {1300-5413}, eissn = {2667-467X}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2018}, volume = {23}, pages = {243 - 253}, doi = {}, title = {Seyhan (Adana) İlçesi Rekreasyon Alanlarının Peyzaj Tasarımında Kullanılan Bitki Materyallerinin Tanımlanması}, key = {cite}, author = {Ercan, Süleyman and Öztürk, Fazlı and Ölçücü, Cihat} }
APA Ercan, S , Öztürk, F , Ölçücü, C . (2018). Seyhan (Adana) İlçesi Rekreasyon Alanlarının Peyzaj Tasarımında Kullanılan Bitki Materyallerinin Tanımlanması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23 (3), 243-253. Retrieved from http://dergipark.org.tr/yyufbed/issue/40843/418614
MLA Ercan, S , Öztürk, F , Ölçücü, C . "Seyhan (Adana) İlçesi Rekreasyon Alanlarının Peyzaj Tasarımında Kullanılan Bitki Materyallerinin Tanımlanması". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23 (2018): 243-253 <http://dergipark.org.tr/yyufbed/issue/40843/418614>
Chicago Ercan, S , Öztürk, F , Ölçücü, C . "Seyhan (Adana) İlçesi Rekreasyon Alanlarının Peyzaj Tasarımında Kullanılan Bitki Materyallerinin Tanımlanması". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23 (2018): 243-253
RIS TY - JOUR T1 - Seyhan (Adana) İlçesi Rekreasyon Alanlarının Peyzaj Tasarımında Kullanılan Bitki Materyallerinin Tanımlanması AU - Süleyman Ercan , Fazlı Öztürk , Cihat Ölçücü Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 243 EP - 253 VL - 23 IS - 3 SN - 1300-5413-2667-467X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF THE INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES Seyhan (Adana) İlçesi Rekreasyon Alanlarının Peyzaj Tasarımında Kullanılan Bitki Materyallerinin Tanımlanması %A Süleyman Ercan , Fazlı Öztürk , Cihat Ölçücü %T Seyhan (Adana) İlçesi Rekreasyon Alanlarının Peyzaj Tasarımında Kullanılan Bitki Materyallerinin Tanımlanması %D 2018 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 1300-5413-2667-467X %V 23 %N 3 %R %U
ISNAD Ercan, Süleyman , Öztürk, Fazlı , Ölçücü, Cihat . "Seyhan (Adana) İlçesi Rekreasyon Alanlarının Peyzaj Tasarımında Kullanılan Bitki Materyallerinin Tanımlanması". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23 / 3 (December 2018): 243-253.